ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αποτελέσματα εξετάσεων Πανεπιστημίου Κύπρου - Οι θέσεις της δεύτερης κατανομής

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Τα αποτελέσματα της B’ κατανομής θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου https://ucyweb.ucy.ac.cy/aasw

1. Κράτηση Θέσης – Εγγραφές στα Μαθήματα

1.1. Φοιτητές/ριες οι οποίοι/ες έχουν βελτιώσει τη θέση τους από την A’ κατανομή και έχουν ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής από την Α’ κατανομή

Οι φοιτητές/ριες που έχουν ήδη συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους και βελτίωσαν τη θέση τους με βάση την κατανομή που φαίνεται πιο κάτω, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Η βελτίωση της θέσης θα γίνει αυτόματα από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ).

Θα πρέπει όμως να προσέλθουν στα Γραφεία της ΥΣΦΜ τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου από τις 9:00πμ μέχρι τις 12:00μ, για να γίνει η αλλαγή στα μαθήματα.

1.2. Φοιτητές/ριες που έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά

Όσοι/ες έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση την κατανομή που φαίνεται πιο κάτω, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://ucyweb.ucy.ac.cy/aasw επιλέγοντας το σύνδεσμο Κράτηση Θέσης’, από σήμερα, Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Σημειώνεται πως η είσοδος στο σύστημα Κράτησης Θέσης θα είναι με τον ίδιο λογαριασμό (username και password) με τον οποίο υποβάλατε το αίτημα σας για συμμετοχή στη Β Κατανομή.

Την Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου από τις 9:00πμ μέχρι τις 12:00μ θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της ΥΣΦΜ, για να εγγραφούν στα μαθήματα.

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές οφείλουν, να καταβάλουν το ποσό των €30 ανά έτος (€50/έτος για φοιτητές ιατρικής), στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου «ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ».

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται από την Τετάρτη 7/9/22 μέχρι και την Παρασκευή 16/9/22, ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.solidarity_fund όπου είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στην υπηρεσία JCC. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τους κανόνες του Ταμείου, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://www.ucy.ac.cy/tamioallilegiis.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κράτηση θέσης, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση aasw@ucy.ac.cy.

2. Αιτήσεις για Διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι φοιτητές/ριες που έχουν εξασφαλίσει θέση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη Β΄ κατανομή, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου (ώρα 09:00πμ) μέχρι και την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα 15:00) στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.ucy.ac.cy/housing_sys. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Στέγασης εδώ : https://ucyweb.ucy.ac.cy/housing/el/announcements

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Σημειώνεται ότι, φοιτητές/ριες που είχαν ήδη εξασφαλίσει θέση με την Α΄ κατανομή και βελτιώνουν τη θέση τους με τη Β΄ κατανομή, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για διαμονή στη Φοιτητική Εστία, αφού η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους φοιτητές της Α΄ κατανομής έληξε στις 26 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ στα τηλέφωνα 22 89 4037 / 4038.

3. Συμπληρωματική κατανομή θέσεων Εθνοφρουρών οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2022 και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο 2023

Οι εθνοφρουροί οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2022, του προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου πλαισίου πρόσβασης, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2022, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ΥΣΦΜ από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 μετά από σχετική ανακοίνωση. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ https://ucyweb.ucy.ac.cy/aasw. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται αυτόματα η θέση.

Επισημαίνεται πως, δικαίωμα διεκδίκησης θέσης, νοουμένου ότι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, έχουν είτε οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με την Α’ κατανομή το 2022 και επιθυμούν να τη βελτιώσουν ή εθνοφρουροί οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλίσει θέση με την Α’ κατανομή.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση