ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Προσβάσιμες οι παραλίες για ΑμΕΑ

Η Εκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως έφερε ριζικές αλλαγές στον σχετικό νόμο

Του Απόστολου Κουρουπάκη

Του Απόστολου Κουρουπάκη

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υφυπουργείου Τουρισμού αναφορικά με τις προσβάσιμες παραλίες στην Κύπρο υπάρχουν 50 παραλίες με διευκολύνσεις για άτομα σε τροχοκάθισμα ή μειωμένη κινητικότητα, εκ των οποίων 29 παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα και 21 με μερική προσβασιμότητα. Έτσι στο πλαίσια της εν λόγω αρμοδιότητας που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ξεκίνησε αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση του θέματος της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στις παράλιες. Η διερεύνηση και η καταγραφή των όποιων προβλημάτων που εντοπίστηκαν έτυχαν θετικής ανταπόκρισης από την Πολιτεία, μιας και οι εισηγήσεις που υπήρχαν στην Έκθεση υλοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, στις 29 Μαΐου 2019, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 79(I)/2019), με τον οποίο τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στην παραλία. Οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον Νόμο οπωσδήποτε διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρίες, αφού στον νόμο πλέον ορίζεται ότι δεν απαγορεύεται η οδήγηση τροχοκαθίσματος, αυτοκινούμενου ή χειροκίνητου στην παραλία ή άλλου αυτοκινούμενου μέσου που προσφέρουν διακίνηση σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τα οποία διακινούνται σε ειδικό διάδρομο με κατάλληλη σήμανση. Επίσης, αίρεται η απαγόρευση παρουσίας στη θάλασσα και στην παραλία εκπαιδευμένων σκύλων βοήθειας για τυφλούς και άτομα με αναπηρίες, που χρησιμοποιούνται από αυτά ως βοηθοί ή/και συνοδοί. Είναι δε σημαντικό ότι στον Νόμο προνοείται ρητώς ότι η εκάστοτε τοπική αρχή οφείλει να δημιουργεί υποδομές, με την ανάλογη σήμανση, για τη διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης ΑμΕΑ.

Ερωτηθείς ο λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου Διοίκησης Κυριάκος Κυριάκου για το ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας και πώς εμπλέκεται το Γραφείο για την εφαρμογή των προνοιών του νόμου σημείωσε ότι η παρέμβαση της Επιτρόπου συνίσταται στην υποβολή συστάσεων/εισηγήσεων προς τις οικείες τοπικές αρχές και την ΚΕΠ αναφορικά με παράλειψή τους να λάβουν μέτρα για την άρση της διάκρισης προς τα ΑμεΑ ούτως ώστε να απολαμβάνουν πρόσβασης στην παραλία σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την υποβολή της Έκθεσης, στις 25 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρισμού, όπου συζητήθηκε εκτενώς το περιεχόμενο της Έκθεσης της Επιτρόπου και τα βήματα που θα έπρεπε να γίνουν για τη διεύρυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες. Αποφασίστηκε δε η σύσταση Επιτροπής για την Προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις Παραλίες, στην οποία συμμετέχει και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως. Η εν λόγω Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή (12 Ιουλίου), είχε την πρώτη της συνάντηση και κατά τη διάρκειά της, εξετάστηκαν οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες, καθώς η συμβολή του Υφυπουργείου Τουρισμού προς την κατεύθυνση αυτή.

Λίγα τα παράπονα

Σύμφωνα με τον λειτουργό του Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης κ. Κυριάκου στο Γραφείο δεν έχει υποβληθεί μεγάλος αριθμός παραπόνων από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε σχέση με την προσβασιμότητά τους στις παραλίες. Σε παράπονο που υποβλήθηκε το 2015 και αφορούσε την κακή κατάσταση του διαδρόμου, την έλλειψη σε κρεβατάκια θαλάσσης και ομπρέλες δίπλα από τη ράμπα διευκόλυνσης, έλλειψη οδηγιών χρήσης ή άλλων πληροφοριών (τηλέφωνο) για τον τρόπο χρήσης του συστήματος σε παραλία της Αγίας Νάπας. Το Γραφείο παρενέβη και ο Δήμος συμμορφώθηκε. Άλλα παράπονα, για τα οποία αναμένονται οι απαντήσεις των οικείων τοπικών αρχών αφορά στη μη διάθεση σε ΑμεΑ κρεβατιού στην παραλία, καθώς και στο ότι οι χώροι υγιεινής για ΑμεΑ ήταν κλειδωμένοι. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι τοπικές αρχές διέθεταν μέχρι πρότινος δωρεάν στα ΑμεΑ το 10% των ομπρελών και των κρεβατιών στις παραλίες, νοουμένου όμως ότι τα ΑμεΑ θα επικοινωνούσαν εκ των προτέρων μαζί τους και θα τους ενημέρωναν για την πρόθεση τους να μεταβούν στην παραλία. Μετά από παρέμβαση της Επιτρόπου, οι τοπικές αρχές αφήνουν ελεύθερα το 5 % των ομπρελών και των κρεβατιών στις παραλίες για χρήση από ΑμεΑ, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουν μαζί τους για να τους ενημερώσουν σχετικά.

Ρυθμίσεις για πισίνες

Το ζήτημα της προσβασιμότητας ΑμεΑ, πέραν των παραλιών, αφορά και άλλες δομές υδάτινης ψυχαγωγίας. Μάλιστα, το 2013 τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμοι και Κανονισμοί (πισίνες) όπου στον Κανονισμό 7, υπήρχε πρόνοια αναφορικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις κολυμβητικές δεξαμενές. Εντούτοις, τόσο ο Νόμος όσο και οι Κανονισμοί δεν έχουν ακόμη εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή. Επίσης, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει καθορίσει Κατευθυντήριες Γραμμές για τη σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ, που φαίνεται να μην είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται βέβαια, ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, δεσμεύει τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, οι ξενοδοχειακές μονάδες υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση των ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις τους, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών.

Ευαισθησία από τους δήμους

Ο κ. Δημήτρης Λαμπριανίδης από την Οργάνωση Παραπληγικών είπε ότι είναι ένα καλό βήμα η συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τόνισε ότι ο ΚΟΤ (πλέον Υφυπουργείο Τουρισμού) έκανε σημαντικές δράσεις για να ενθαρρύνει τους Δήμους να κινητοποιηθούν, αλλά καταλύτης είναι τα Ταμεία Interreg, που έδωσαν τα χρήματα. Στην Κύπρο, όπως μας είπε ο κ. Λαμπριανίδης υπάρχουν εννιά μηχανήματα seatrac, από τα οποία έξι στο Παραλίμνι, ένα στην Αγία Νάπα, ένα στη Λεμεσό και ένα στην Πόλη Χρυσοχούς και το ανενεργό στην Πάφο. Σημείωσε στην «Κ» ότι μεγάλο μέρος των εξελίξεων για την προσβασιμότητα στις παραλίες έγινε μέσα από έργα που έχουν υλοποιηθεί από τα ταμεία Interreg Ελλάδας – Κύπρου και ειδικά για την αγορά ειδικού εξοπλισμού, όπως είναι τα μηχανήματα Seatrac. Όλα τα μηχανήματα αγοράστηκαν από το εν λόγω πρόγραμμα, εκτός από ένα, το οποίο βρίσκεται στην Πόλη Χρυσοχούς. Φέτος, όπως είπε ο κ. Λαμπριανίδης εγκαθίστανται τρία καινούργια στην περιοχή Παραλιμνίου και αγοράστηκαν δεκαπέντε νέα τροχοκαθίσματα για πρόσβαση στη θάλασσα. Οι Δήμοι, σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη, θα πρέπει να δείξουν περισσότερη ευαισθησία: «Κάποιοι εισπράττουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή και εκατομμύρια από τις διάφορες εμπορικές δραστηριότητες στις παραλίες και οφείλουν να τα επιστρέψουν».

Ανενεργό το Seatrac της Πάφου

Στον Δήμο Πάφου, όπως σημειώνεται και στην Έκθεση της Επιτρόπου, υπάρχει ανενεργό ένα μηχάνημα τύπου Seatrac, το οποίο είναι σε αποθήκη του Δήμου. Σύμφωνα με τον κ. Πάμπο Χαραλάμπους, επιθεωρητή παραλιών του Δήμου Πάφου, υπάρχει αλληλογραφία με τον κ. Λαμπριανίδη από την Οργάνωση Παραπληγικών εδώ και 2-3 χρόνια, με την οποία η Οργάνωση καλείται να πάρει το μηχάνημα, επειδή είναι προβληματικό, και είναι πολυέξοδο. «Ο Δήμος αντικατέστησε με τέσσερα τροχοκαθίσματα το εν λόγω μηχάνημα και έχουμε βάλει στις παραλίες μας το αμφίβιο αμαξίδιο», όπως είπε στην «Κ», προσθέτοντας ότι το seatrac κόστιζε κάθε χρόνο 4.000-5.000 ευρώ, «ενώ μας είχαν πει ότι θα είναι δωρεάν τοποθέτηση και η αφαίρεση». Ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι αρκετές παραλίες του Δήμου Πάφου είναι προσβάσιμες (Δημοτικά Μπάνια, Αλυκές, Βρυσούδια, Φάρος και άλλες). Από την πλευρά της Οργάνωσης Παραπληγικών ο κ. Λαμπριανίδης είπε στην «Κ» ότι η Πάφος αρνήθηκε να πληρώσει για τη συντήρηση του μηχανήματος, και στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν χρήματα ανέθεσαν τη συντήρησή του σε εταιρία που δεν το τοποθέτησε σωστά, και έπαθε ζημιά. «Μας ενημέρωσαν να το παραλάβουμε και να το δώσουμε σε άλλο Δήμο. Μας είχαν αποκρύψει ότι είχε πάθει ζημιά, όταν διαπιστώσαμε ότι είχε πρόβλημα ζητήσαμε να καταβάλουν τουλάχιστον τα έξοδα επιδιόρθωσης. Αρνήθηκαν και επέλεξαν να μην υπάρχει καθόλου».

Έντυπη

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Απόστολου Κουρουπάκη

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση

X