ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Βερεγγάρια: Οι όροι της Περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο

Θετική υπό όρους είναι η γνωμάτευση

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Θετική υπό όρους είναι η γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής για την αναβίωση και λειτουργία του ξενοδοχείου Βερεγγάρια και κατασκευή κατοικιών στον Πρόδρομο. Το έργο, ύψους 40 εκατ. ευρώ και με εκτιμώμενη περίοδο εκτέλεσης τα τρία χρόνια, αναμένεται σύμφωνα και με την ιδιοκτήτρια εταιρεία bbf, να λειτουργήσει εντός του 2026. Στην έκθεση πληροφοριών για το έργο αναφέρεται ως κύριος του έργου η εταιρεία Limadino Limited, η οποία σχετίζεται με την bbf.

Το προτεινόμενο Έργο αφορά πέντε (5) στάδια που αποτελούν ξεχωριστές πολεοδομικές αιτήσεις:

- Διαίρεση γης σε 3 οικόπεδα

- Κατεδάφιση 2 υφιστάμενων κτηρίων

- Μεικτή τουριστική ανάπτυξη, συντήρηση, αποκατάσταση, προσθηκομετατροπές και επέκταση υφιστάμενου διατηρητέου ξενοδοχείου στο προτεινόμενο τεμάχιο

- Οικιστική ανάπτυξη

- Ενιαία οικιστική ανάπτυξη

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους Αρχιτέκτονες Μελετητές του Έργου, η σύνθεση και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Μεικτής Τουριστικής Ανάπτυξης υλοποιείται με βάση το σχετικό Πλαίσιο Πολιτικής που καθορίστηκε μέσα από σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τι περιλαμβάνει το κάθε στάδιο του έργου:

Σύμφωνα με την μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, στο στάδιο διαίρεσης γης συμπεριλαμβάνεται: δημιουργία 3 οικοπέδων, παραχώρηση χώρου πρασίνου, κοινοτικού εξοπλισμού και δημόσιου δρόμου. Η προτεινόμενη κατεδάφιση αφορά δύο υφιστάμενα κτήρια που εντοπίζονται εντός του υπό μελέτη τεμαχίου, συντήρηση, αποκατάσταση, προσθηκομετατροπές και επέκταση υφιστάμενου διατηρητέου ξενοδοχείου. Η ανάπτυξη θα καταλαμβάνει εμβαδόν 4524,10 τ.μ. Η προτεινόμενη ξενοδοχειακή μονάδα θα αποτελείται από 32 δωμάτια,12 condo units, πισίνα στο ισόγειο και στο υπόγειο, υπόγειο σπα, εστιατόριο και βοηθητικές χρήσεις.

Το οικιστικό κομμάτι της ανάπτυξης έχει εμβαδόν 704,28 τ.μ. και αποτελείται από 1 πολυκατοικία με 6 διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου και 1 πολυκατοικία με 8 διαμερίσματα τύπου «studio». Η Ενιαία Οικιστική Ανάπτυξη στο υπό-δημιουργία τεμάχιο αφορά 13 κατοικίες δύο υπνοδωματίων, 5 κατοικίες τριών υπνοδωματίων, και 4 κατοικίες τεσσάρων υπνοδωματίων. Συνολικά αυτό το μέρος του έργο αφορά 22 κατοικίες, χώρους στάθμευσης οχημάτων, 1 ποδηλατοστάσιο και χώρο φύλαξης εξαρτήσεων σκι. Το συνολικό εμβαδόν της ανάπτυξης αυτής θα ανέλθει στα 2.980,58 τ.μ.

Η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει επίσης:

- Δύο πισίνες των 100 κυβικών μέτρων.

- Γυμναστήριο με προτεινόμενο εμβαδό 93 τ.μ.

- Εστιατόριο και χώρους εστίασης με προτεινόμενο εμβαδό 409 τ.μ.

- Μπαρ με προτεινόμενο εμβαδό 132,20 τ.μ.

- Υποδοχή με προτεινόμενο εμβαδό 72,30 τ.μ.

- Κουζίνα με προτεινόμενο εμβαδό 717,5 τ.μ.

- Γραφεία με προτεινόμενο εμβαδό 20,80 τ.μ.

- Αποθήκη αποσκευών προτεινόμενο εμβαδό 8,20 τ.μ.

- Οι χώροι στάθμευσης οχημάτων θα είναι συνολικά 100.

Θα κατασκευαστεί επιπλέον ποδηλατοστάσιο με 19 εξωτερικές θέσεις και χώρο φύλαξης εξοπλισμού σκι.

Οι επιπτώσεις

Αυτό που έχει τονιστεί από πλευράς αρχιτεκτόνων κατά την παρουσίαση του έργου είναι η διατήρηση του χαρακτήρα τους αφενός και του περιβάλλοντος αφετέρου. Στη μελέτη επιπτώσεων αναφέρεται ότι με βάση τούς Αρχιτέκτονες του έργου θα διατηρηθεί η δασική γη σε μεγάλο βαθμό (υφιστάμενη χλωρίδα), οποιαδήποτε φύτευση γίνει θα είναι περιορισμένης κλίμακας και θα αφορά ενίσχυση της υφιστάμενης χλωρίδας. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη σχετικές πρόνοιες για θέματα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας (προσβασιμότητα, πυροσβεστικά σημεία κλπ.), τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλιών στα ιδιωτικά τεμάχια βάση υποδείξεων του Τμήματος Πυροπροστασίας.

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, αναγνωρίστηκαν οι πιο κάτω πιθανές επιπτώσεις:

− Κατά το στάδιο της κατεδάφισης και κατασκευής του ΠΕ, θα υπάρχουν αυξημένα επίπεδα θορύβου και σκόνης, επηρεάζοντας τα είδη πανίδας και πτηνοπανίδας, τουλάχιστον εντός του τεμαχίου και μέχρι κάποια απόσταση από τα όρια του τεμαχίου. Οι επιπτώσεις αφορούν την πιθανή εγκατάλειψη από τα είδη πανίδας, έστω και προσωρινή, των χώρων διαβίωσης τους εντός του 12 τεμαχίου και σε κάποια απόσταση από τα όρια αυτού. Επίσης, η αύξηση της σκόνης πιθανόν να επηρεάσει και τη χλωρίδα εντός του τεμαχίου.

− Η εκχέρσωση ή και αποκοπή ή και αραίωση (π.χ. κλάδευση) της βλάστησης, θα επιφέρει επιπτώσεις τόσο στα ίδια τα άτομα των φυτών, όσο και στην πανίδα που πιθανώς να απολέσει ενδιαιτήματα.

Με βάση την αποτύπωση που έγινε σε τοπογραφικό σχέδιο, αναμένεται να επηρεαστούν 118 δέντρα, με μέση ηλικία τα 70-80 έτη, με εκρίζωση, κοπή, κλάδευση ή κάλυψη του εδάφους γύρω τους κατά την κατασκευή του ΠΕ. Τα δέντρα που ενδέχεται να επηρεαστούν ανήκουν στα είδη Juniperus foetidissima (Αόρατος), Quercus infectoria (Δρυς), Cedrus brevifolia (Κέδρο), Platanus orientalis (Πλάτανος) και Pinus nigra (Μαύρη Πεύκη). Επίσης, αναμένεται να επηρεαστεί ένα από τα τρία αιωνόβια δέντρα μαύρης πεύκης που καταγράφηκαν εντός του τεμαχίου.

Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση του Τμήματος Δασών, εντός του τεμαχίου καταγράφεται ο οικότοπος 9530*, ο οποίος θα επηρεαστεί από την αποκοπή 36 ατόμων μαύρης πεύκης και από την αποψίλωση της χαμηλότερης βλάστησης. Το ποσοστό του οικοτόπου που θα επηρεαστεί είναι μικρότερο του 1% ολόκληρης της έκτασης του στην επικράτεια της Δημοκρατίας.

Ο εν λόγω οικότοπος αποτελεί ενδιαίτημα για τα είδη καθορισμού της ΖΕΠ: Oenanthe cypriaca, Lanius nubicus, Parus ater cypriotes και Certhia brachydactyla dorotheae, όμως δεν έχουν καταγραφεί εντός του τεμαχίου φωλιές των εν λόγω ειδών.

− Από τις εργασίες αναβίωσης του κτιρίου ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα φωλεοποίησης του είδους Apus apus και των άλλων ειδών πτηνοπανίδας που φώλιαζαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

− Κατά τη λειτουργία του ΠΕ, θα υπάρξει αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας εντός του τεμαχίου, καθώς και αύξηση του θορύβου και του φωτισμού, στοιχεία τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν την επιστροφή των ειδών πανίδας στο τεμάχιο.

Μετά την συζήτηση του ΠΕ στην ad-hoc Επιτροπή, η Περιβαλλοντική Αρχή ζήτησε από τον κύριο του έργου να προβεί σε κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως όσον αφορά την αποκοπή ατόμων μαύρης πεύκης.

Με τις τροποποιήσεις που έγιναν, μειώνεται ο αριθμός μαύρης πεύκης που επηρεάζονται κατά 10 και περιορίζεται στα 26, έναντι των 36 που επηρεάζονταν πριν τις τροποποιήσεις.

Οι όροι

Με βάση την αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής, το έργο μπορεί να αδειοδοτηθεί εφόσον οι επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν μπορούν να μετριαστούν με την επιβολή συγκεκριμένων όρων επισημαίνει στην γνωμάτευση του το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Κατά την κατασκευή:

1. Λόγω της σημασίας του είδους Pinus nigra για τα είδη Oenanthe cypriaca, Lanius nubicus, Parus ater cypriotes και Certhia brachydactyla dorotheae, ο αριθμός των ατόμων μαύρης πεύκης που θα αποκοπύν, πρέπει να περιοριστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό με μέγιστο αριθμό τα 26 άτομα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Να μην επηρεαστούν οι θέσεις του αγριοράδικου (Taraxacum holmboei) εντός του τεμαχίου.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει οι θέσεις που εντοπίστηκαν να περιφραχθούν ώστε να μην επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής.

3. Να γίνει φύτευση αντίστοιχου ή / και μεγαλύτερου αριθμού τοπικών ειδών χλωρίδας, ιδιαίτερα των εύτρωτων φυτών και δέντρου που υπάρχουν στην περιοχή, στον χώρο που θα τοπιοτεχνηθεί εντός του χώρου ανάπτυξης και του Δημόσιου χώρου πρασίνου που θα δημιουργηθεί.

4. Η αποκοπή και κλάδευση των δέντρων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν από το Τμήμα Δασών και στην παρουσία τους, ώστε να διασφαλιστεί ο μη επηρεασμός παραπλήσιων δέντρων ή βλάστησης. Επίσης, για τα δέντρα που θα καλυφθεί το έδαφος γύρω τους, θα πρέπει, όπου είναι εφικτό, να δημιουργηθούν λεκάνες, χωρίς κάλυψη εδάφους που να περιορίζει τον επηρεασμό του ριζικού τους συστήματος.

5. Ο εξωτερικός φωτισμός να περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο και να αποφευχθεί το διάχυτο φως (με σύστημα ‘down-lighting’). Ο σχεδιασμός του εξωτερικού φωτισμού να γίνει σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο της ΖΕΠ «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους», για τον λιγότερο επηρεασμό της πτηνοπανίδας της περιοχής. Ο σχεδιασμός του φωτισμού θα πρέπει να κατατεθεί για έγκριση στην ΠΑ πριν την έκδοση της Άδειας Οικοδομής.

6. Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, να χρησιμοποιούνται νέα μοντέλα μηχανημάτων και οχημάτων για περιορισμό τους θορύβου

7. Η αποκοπή των δέντρων και η αφαίρεση βλάστησης να γίνει εκτός της κύριας αναπαραγωγικής περιόδου (εκτός της περιόδου Φεβρουαρίου – Ιουλίου) των πτηνών.

8. Οι χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες να εκτελεστούν με τρόπο ώστε να επηρεάζεται το λιγότερο δυνατό η κύρια αναπαραγωγική περιόδου (Φεβρουάριος – Ιούλιος) των πτηνών. Πριν την έναρξη των εργασιών, να ενημερωθεί η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τμήμα Δασών.

9. Για την μείωση των εκπομπών θορύβου από τις κτιριακές εγκαταστάσεις να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα ηχομονωτικά υλικά κατασκευής.

10. Να μην δημιουργηθούν μονοπάτια που να κατευθύνουν τους επισκέπτες / ένοικους εντός της ΕΖΔ και ΖΕΠ.

11. Οι κατοικίες Α2, Α1, D, Η1, Η2, Ι και Β να μην έχουν βεράντες στον όροφο, οι οποίες να προσανατολίζονται προς το δάσος.

12. Για την μείωση της όχλησης από την αύξηση του επιπέδου σκόνης, να γίνεται συνεχής διαβροχή των σωρών και των δρόμων διακίνησης των οχημάτων.

13. Οι κατασκευαστικές εργασίες να περιοριστούν αυστηρά εντός του χώρου του προτεινόμενου έργου.

14. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής δεν θα αφεθούν μπάζα ή άλλα υλικά στο χώρο ή στα πρανή του δρόμου.

15. Τα καλώδια και όλες οι σχετικές υποδομές ηλεκτροδότησης θα πρέπει επιμελώς να μονωθούν κατάλληλα για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας των πτηνών

16. Οριοθέτηση και περίφραξη των χώρων εκτέλεσης χωματουργικών και κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και αποτροπή επηρεασμού αδιατάρακτης περιοχής με φυσική βλάστηση.

17. Υπογειοποίηση και εγκατάσταση δικτύων δημόσιων υποδομών (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και αποχέτευση) κατά μήκος του οδικού δικτύου.

18. Χωροθέτηση χώρων πρασίνου προς το όριο της ΕΖΔ και ΖΕΠ, ώστε να απομακρύνεται όσο το δυνατό η ανάπτυξη από τις προστατευόμενες περιοχές.

19. Ο ιδιωτικός δρόμος πρόσβασης να διαμορφωθεί, ώστε να μην επηρεαστεί το αιωνόβιο άτομο (δέντρο )μάυρης πεύκης.

Κατά τη λειτουργία:

20. Να μην γίνεται απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων αντικειμένων στο χώρο εντός του προτεινόμενου έργου και γύρω από αυτό.

21. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και Εδάφους Νόμους του 2002 μέχρι 2013,εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με άδεια απόρριψης αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

22. Για την μείωση των επιπτώσεων στη φωλεοποίηση ειδών στα κοιλώματα του κτιρίου, να διατηρηθεί μέρος των κοιλοτήτων στα εξωτερικά τοιχώματα του κτιρίου ή και να γίνουν κατασκευές ή και τεχνητές φωλιές για φωλεοποίηση στα κτίρια ή τους χώρους του έργου. Η δράση αυτή θα πρέπει γίνει με καθοδήγηση από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

23. Απαγορεύεται η χρήση φωτισμού τύπου λέιζερ, η χρήση προβολέων ή φωτισμού μεγάλης ισχύς στους εξωτερικούς χώρους του έργου.

24. Απαγορεύεται η δυνατή μουσική ή διεξαγωγή εκδηλώσεων με αυξημένα επίπεδα θορύβου στους εξωτερικούς χώρους του έργου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση