ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Cyta - Με σύμμαχο την τεχνολογία, κερδίζουμε τη βιωσιμότητα

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που δημιουργούνται από την αλόγιστη ανάπτυξη των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων, συσσωρεύονται και μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μια νέα παγκόσμια κρίση, την κλιματική. Τα Ηνωμένα Έθνη, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος, έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και χρονοδιαγράμματα μέσω των οποίων τα κράτη καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, υιοθετώντας πολιτικές βιωσιμότητας και αειφορίας με ορίζοντα το 2030. Με τη σειρά της η ΕΕ υιοθέτησε στην Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών, προβλέποντας την εξάλειψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οργανισμών επικοινωνίας και πληροφορικής (ICT) μέχρι το 2050. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται ότι το 10% της ενέργειας και το 4% των ρύπων παράγονται από τους συγκεκριμένους οργανισμούς και ότι η ψηφιακή δεκαετία μέχρι το 2030 πρέπει να είναι πράσινη.

Αυτό σημαίνει ότι το να δηλώνεις «πράσινος» δεν είναι πλέον αρκετό. Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση και απαιτεί ουσιαστική προετοιμασία και οργάνωση από όλους τους παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις της χώρας. Επιβάλλει αλλαγές στην εσωτερική κουλτούρα, τις δομές, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες των επιχειρήσεων που προοδευτικά θα επηρεάσουν ακόμα και τις παραμέτρους αξιολόγησης του δικτύου συνεργατών και προμηθευτών τους, για να επιτευχθεί η σύμπλευση με τις αξίες και την επιχειρηματική ηθική του κάθε οργανισμού.

Η επίτευξη των στόχων αφορά στην ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης, παράλληλα με την αυτοματοποίηση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας όπως π.χ. η γεωργία. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων για μέτρηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της κάθε ενέργειας και δράσης, γίνεται εκθετικά απαραίτητη για την ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με τον μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων και κανονισμών που διέπει τους στόχους, όπως και για τη συνεχή συλλογή δεδομένων και τη διενέργεια μετρήσεων (KPIs) ως προαπαιτούμενο για τη δημοσίευση αναφορών συμμόρφωσης. Είναι επίσης επιβεβλημένη για τη βέλτιστη στοχοθέτηση των δράσεων και των δεσμεύσεών τους, τη μέτρηση των αποτελεσμάτων τους και την παρουσίαση τεκμηριωμένης προόδου προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).

Τεχνολογικά θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας

Για 61 χρόνια η Cyta οδηγεί την τεχνολογική εξέλιξη του τόπου με δίκτυα, κεφάλαια, τεχνογνωσία και επιχειρησιακή δεινότητα, λειτουργώντας ως καταλύτης για τη ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Μέσω της Cyta η Κύπρος σήμερα διαθέτει το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην ΕΕ και είναι όγδοη στον κόσμο σε ταχύτητες κινητής. Κατατάσσεται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών και με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2021, έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Πολύ σύντομα θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με 100% πληθυσμιακή κάλυψη σε δίκτυα 5G, πολύ νωρίτερα από τις ευρωπαϊκές συστάσεις που προνοούν πλήρη κάλυψη μέχρι το 2030. Αυτό δημιουργεί σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα, συμβάλλει στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενισχύει την προσέλκυση ουσιαστικών νέων επενδύσεων και δημιουργεί τα θεμέλια για ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσει η Cyta περιλαμβάνουν το παγκύπριο δίκτυο οπτικών ινών, το παγκύπριο δίκτυο 5G, ακόμα και τις ψηφιακές υπηρεσίες που προκύπτουν από αυτές (π.χ. έξυπνες πόλεις). Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των υποδομών της ψηφιακής εποχής και μέρος της λύσης του προβλήματος της κλιματικής κρίσης. Οι νέες τεχνολογίες που προοδευτικά κάνουν αισθητή την παρουσία τους, επηρεάζουν με κάθε τρόπο όλους τους τομείς επιχειρηματικότητας, οδηγώντας στο διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ), τον Ιστό 3.0 (Web 3.0) και το Μεταδίκτυο (Metaverse). Αποτελούν το υπόβαθρο για την εξέλιξη της τηλεϊατρικής, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0), των έξυπνων πόλεων, της έξυπνης ενέργειας, της έξυπνης γεωργίας, επιφέροντας μείωση στη χρήση των πρώτων υλών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των λειτουργιών και εξυπηρετώντας νέες αγορές και πελάτες με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Πέρα από τις υποδομές που διαθέτει, το μέγεθος, η επιρροή και η διείσδυση της Cyta στην κυπριακή κοινωνία είναι τέτοια που μπορεί να μεταφέρει τις εσωτερικές αλλαγές της και προς τα έξω. Με τον δικό της μετασχηματισμό είναι σε θέση να ωθήσει τον κάθε πελάτη της στην ψηφιακή εποχή, είτε αυτός είναι επιχείρηση που συνεργάζεται με τον Οργανισμό, είτε είναι οικιακός χρήστης των υπηρεσιών και των προϊόντων της.

Το «πράσινο» είναι στο DNA μας

Οι αρχές της πράσινης μετάβασης δεν είναι κάτι καινούργιο για τη Cyta, αποτελούν μέρος του DNA της. Με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχειρησιακής της λειτουργίας, υλοποιούμε Περιβαλλοντική Πολιτική από το 2001. Οι προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν τη χρήση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού, και την ελάχιστη δυνατή χρήση χαρτιού. Από το 2017 διατηρούμε το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής ποιότητας «Green Offices» για όλα τα καταστήματα Cyta και από το 2019 για όλα τα στελεχωμένα κτίρια Παγκύπρια. Από το 2016 είμαστε, επίσης, ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο με «μηδενικά» απόβλητα στις χωματερές (Zero Waste to Landfill), με το ποσοστό ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων να φτάνει το 97,55% για το 2020, πιστοποιημένο από ανεξάρτητους επιθεωρητές (TUV Austria). Ως ο πρώτος στρατηγικός συνεργάτης της πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο», φυτεύουμε ένα δέντρο για κάθε δέκα νέες συνδέσεις Cytavision με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός μας, ενώ ως ο πρώτος στρατηγικός συνεργάτης του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου, αναλάβαμε δράση για αναβάθμιση και προστασία της βιοποικιλότητας στο νησί μας. Από το 2010 τρέχουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών και σταθερών τηλεφώνων και αξεσουάρ, με βασικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στην ανακύκλωση. Έχουμε βραβευτεί επανειλημμένα ως «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων, ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής μας πολιτικής, υιοθετώντας πρακτικές και δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, μειώνουν την κατανάλωση φυσικών πόρων και ενισχύουν τους τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς.

Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο

Οι πελάτες μας, ως μέρος της ευρύτερης κυπριακής κοινωνίας, βρίσκονται στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής μας όπως και η ικανοποίησή τους μέσω μιας ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης, χτισμένη στη διαφάνεια που δεν επιτρέπει «μικρά γράμματα» στις προσφορές μας. Ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους αναπτύσσοντας με υπευθυνότητα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, φροντίζοντας για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, ιδιαίτερα ανάμεσα στον ευάλωτο πληθυσμό των παιδιών, καθώς και του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Αναγνωρίζοντάς τους κινδύνους από την αυξημένη χρήση του διαδικτύου, λειτουργούμε προληπτικά παρέχοντας στους πελάτες μας υπηρεσίες όπως το «Safe Internet for home» και το SafeWeb για ενισχυμένη προστασία από ανεπιθύμητο περιεχόμενο, ενώ εδώ και είκοσι χρόνια διοργανώνουμε δωρεάν διαλέξεις σε σχολεία Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων της κοινωνίας. Επιδιώκοντας την ενίσχυση όλων των πολιτών, προσφέρουμε μειωμένα τέλη και διευκολύνσεις σε περίπου 23.100 συμπολίτες μας με χαμηλό εισόδημα, καθώς και διευκολύνσεις σε περίπου 4.200 άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Κυρίως, αναγνωρίζοντας τον ρόλο μας ως βασικός βραχίονας του ψηφιακού μετασχηματισμού της Κύπρου, εντατικοποιούμε διαρκώς την προσπάθειά μας για παροχή ισότιμης πρόσβασης στον κάθε πολίτη, σε σύγχρονες υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων από κάθε σημείο της χώρας, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο.

Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας, προσφέροντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που εξισορροπεί την εργασία και τον προσωπικό χρόνο, καθώς και ευκαιρίες διαρκούς εκπαίδευσης και μάθησης. Ξεχωρίζουμε ως εργοδότης και διαχρονικά καταφέρνουμε να προσελκύουμε περιζήτητο ανθρώπινο δυναμικό, στο οποίο στηρίζουμε την επιτυχία της επιχειρηματικής στρατηγικής μας. Μέσω του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Cyta, διασφαλίζουμε την ισότητα των δύο φύλων στις προσλήψεις και την ισότιμη αμοιβή για την ίδια εργασία. Με την εισαγωγή του νέου συστήματος διαχείρισης της απόδοσης του προσωπικού, γίναμε ο μοναδικός δημόσιος οργανισμός που αξιολογεί την απόδοση βάσει συμφωνημένης στοχοθέτησης, γεγονός που δημιουργεί κίνητρα και ευκαιρίες ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή έχουμε θεσμοθετήσει την τηλεργασία, γεγονός που συντείνει στην περαιτέρω ικανοποίηση των εργαζομένων.

Η πράσινη μετάβαση είναι η συνέχεια της ιστορίας μας

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί πλέον συστατικό στοιχείο του οράματος και της αποστολής του Οργανισμού. Σύντομα θα περιληφθεί στην επιχειρησιακή στρατηγική μας με την υιοθέτηση συγκεκριμένων έργων, ενώ οι ενέργειές μας θα αξιολογούνται και σε σχέση με το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον και την κοινωνία. Από το 2022 υιοθετούμε προσέγγιση απολογισμού των εταιρικών αποτελεσμάτων, ισορροπώντας την κερδοφορία με το περιβάλλον και την κοινωνία, κάτω από τα σύγχρονα πρότυπα Αναφορών ESG (ESG Reporting). Επίσης, το 2022 θα ολοκληρωθεί ο καθορισμός στόχου επίτευξης μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος της Cyta στη βάση διεθνών προτύπων και χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει η Ευρώπη.

Επιδίωξή μας είναι να θέσουμε τις βάσεις ώστε η Cyta να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια πρότυπο εύρωστου δημόσιου οργανισμού που αξιοποιεί τις αρχές της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης, προς όφελος όλων των πολιτών και της χώρας μας.

Μιχάλης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Cyta

«Η Cyta είναι ένας οργανισμός που θέτει τα αποθέματα κεφαλαίου, ανθρώπων και τεχνογνωσίας που διαθέτει, για να οδηγήσει την κοινωνία μας στη νέα εποχή. Σε αυτό στοχεύουμε. Μια εποχή ψηφιακή, πράσινη και βιώσιμη, με μια Cyta εύρωστη που δημιουργεί υποδομές για όλους τους πολίτες. Μια εποχή που σκοπός της επιχειρηματικότητάς μας είναι ο άνθρωπος, επίκεντρο των λειτουργιών μας ο πελάτης και έγνοια μας η διατήρηση των πόρων για τις επόμενες γενιές».

Ανδρέας Νεοκλέους, CEO Cyta

«Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της Cyta τα τελευταία χρόνια, έχουν βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα και έχουν ενισχύσει την ηγετική μας θέση στην αγορά. Γνωρίζουμε καλά ότι η θετική πορεία δεν είναι δεδομένη και η κερδοφορία πρέπει να έχει ανθεκτικότητα. Ο στόχος της βιώσιμης κερδοφορίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ενίσχυση της ευελιξίας, την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη».

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση