ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Δημόσια πρόταση εξαγοράς του Amathus Public Limited από οικογένεια Λανίτη

Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της Amathus Public Limited είναι €0,20 ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Σε δημόσια πρόταση εξαγοράς του Amathus Public Limited προχώρησε η οικογένεια Λανίτη, όπως γνωστοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η ομάδα των κ.κ. Πλάτωνα, Αντιγόνης, Τζοάννας και Τερέζας Λανίτη, η ομάδα των κ.κ. Κώστα, Ευαγόρα και Ιάσωνα Λανίτη, ο κ. Μάριος Λανίτης, η κα. Ισαβέλλα Ηλιάδη και οι εταιρείες Lanitis E.C. Holdings Limited και Unity Managers (Cyprus) Limited (οι “Προτείνοντες”) ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό την οριστική απόφασή τους για διενέργεια ολικής εκούσιας δημόσιας πρότασης (“Δημόσια Πρόταση”) προς όλους τους μετόχους της εταιρείας Amathus Public Limited (“Amathus”, “Υπό Εξαγορά Εταιρεία”) για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Amathus Public Limited, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (“ΧΑΚ”), στη βάση των σχετικών προνοιών του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο, Ν.41(I)/ 2007 ως τροποποιήθηκε (“Νόμος”). 

Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της Amathus Public Limited είναι €0,20 ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά, σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Amathus Public Limited αποτελείται από 124.700.096 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία (οι “Μετοχές”). Οι Προτείνοντες κατέχουν άμεσα 106.580.351 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85,469% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Amathus Public Limited. Το ποσοστό που κατέχουν οι Προτείνοντες μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από τον σχετικό Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με αυτούς, ανέρχεται σε 106.785.246 Mετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85,634% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Amathus Public Limited.

Οι Προτείνοντες έχουν προβεί σε διευθετήσεις με πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου για την καταβολή της απαιτούμενης αντιπαροχής προς τους μετόχους της Amathus Public Limited που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “Επιτροπή”) ως αυτό προβλέπεται από το Νόμο.

Η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής με βάση το Άρθρο 10(1) του Νόμου καθότι οι Προτείνοντες κατέχουν ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση θα περιληφθούν στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές Οδηγίες της Επιτροπής αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση