ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Επίδομα σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα: Διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο, πρόνοιες και κριτήρια παροχής

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας με ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με ανακοίνωση είχε υπενθυμίσει τα κύρια κριτήρια που αφορούν στο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Στο παρόν άρθρο συνοψίζουμε τα εν λόγω κριτήρια μαζί με επιπρόσθετες πληροφορίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας σχετικά με το Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα:

1. Για να καταστεί δικαιούχος του εν λόγω Επιδόματος, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει αρχικά αίτηση στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να λαμβάνει τυχόν δικαίωμά του σε σύνταξη, εκτός κι εάν είναι ήδη συνταξιούχος από τις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Ακολούθως, εφόσον καταστεί δικαιούχος σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για παροχή Επιδόματος σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα ή/και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Αίτηση ΕΕΕ5 – γκρίζα αίτηση). Στην εν λόγω αίτηση αναφέρονται επίσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την Αίτηση ΕΕΕ5.

3. Το Σχέδιο προβλέπει την παραχώρηση μηνιαίου Επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχο και νοικοκυριά χαμηλοσυνταξιούχων, εφόσον το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των €10.324 για μονήρη νοικοκυριό και το ποσό των €15.486 σε περιπτώσεις ζεύγους.

Μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται τα παρακάτω πρόσωπα, νοουμένου ότι διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη:

 • ο/η συνταξιούχος
 • ο/η σύζυγος/σύντροφος/ συμβίος
 • άγαμα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών
 • άγαμα εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας μεταξύ 18-23 ετών που είναι μαθητές ή φοιτητές
 • άγαμα εξαρτώμενα αγόρια ηλικίας μεταξύ 18-25 ετών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στην Εθνική Φρουρά
 • άγαμα εξαρτώμενα αγόρια φοιτητές ηλικίας μεταξύ 23-25 ετών για όσο χρονικό διάστημα έχουν υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά
 • άγαμα εξαρτώμενα παιδιά τα οποία στερούνται μόνιμα της ικανότητας για αυτοσυντήρηση ανεξάρτητα από ηλικία

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι αλλά είτε και οι δύο είτε μόνο ο ένας ζει σε Οίκο Ευγηρίας, οι σύζυγοι θεωρούνται ως ξεχωριστά νοικοκυριά και θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις.

Ξεχωριστά νοικοκυριά επίσης θεωρούνται και ορφανά, ανεξάρτητα από ηλικία, που διαμένουν σε ανάδοχες οικογένειες ή Ίδρυμα. Ορφανά που διαμένουν µε γονέα ή ζουν κάτω από την ίδια στέγη, θεωρούνται ως ένα νοικοκυριό.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης της σύνθεσης του νοικοκυριού του συνταξιούχου (π.χ. νέος/α σύζυγος/συμβίος, διαζύγιο, θάνατος μέλους νοικοκυριού), αυτός/αυτή οφείλει να ενημερώνει γραπτώς, μέσα σε 15 ημέρες, την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, μέσω υποβολής υπογεγραμμένου εντύπου ΕΕΕ6.v2 (Έντυπο Αλλαγής Στοιχείων Αιτητή/ δικαιούχου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) προσκομίζοντας τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα.

4. Μετά την αναθεώρηση του Σχεδίου τον Μάρτιο 2022, για τον υπολογισμό του εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από οποιαδήποτε σύνταξη του τρέχοντος έτους καταβολής του επιδόματος και τα άλλα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30/3/2022, με ισχύ από 1/1/2022 ισχύουν τα εξής:

-        Λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους όλων των ατόμων, που αποτελούν το νοικοκυριό τα οποία προέρχονται από συντάξεις οποιασδήποτε μορφής και από οποιαδήποτε πηγή, εντός και εκτός Κύπρο.

-        Λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους όλων των ατόμων, που αποτελούν το νοικοκυριό τα οποία προέρχονται από:

 • απασχόληση μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου
 • εισπρακτέα ενοίκια
 • τόκους καταθέσεων
 • μερίσματα από ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες
 • επιδόματα Ορφάνιας, Ασθενείας, Ανεργίας, Μητρότητας, Σωματικής Βλάβης, Τέκνου, Φοιτητική Χορηγία (εξαίρεση από 1/1/2022)
 • ειδική μηνιαία σύνταξη Παθόντων

5. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος του κάθε νοικοκυριού, για σκοπούς Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου, εξαιρείται το ποσό της φοιτητικής χορηγίας που αποκτήθηκε από μέλη του κάθε νοικοκυριού.

6. Το ελάχιστο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβανομένου του Επιδόματος για μονήρη χαμηλοσυνταξιούχο ανέρχεται στα €710 και για ζεύγος χαμηλοσυνταξιούχων στα €1.210 μηνιαίως. Το μέγιστο συνολικό εισόδημα για δικαιούχους του Επιδόματος ανέρχεται στα €834 και €1.271 για ένα πρόσωπο και ζεύγος αντίστοιχα. 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, φαίνονται ως παράδειγμα τα ποσά του επιδόματος για νοικοκυριά ενός συνταξιούχου για το έτος 2021 και τα ποσά του επιδόματος για νοικοκυριό με δύο συνταξιούχους, μετά και τις διαδοχικές αυξήσεις που αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για νοικοκυριά με δύο συνταξιούχους, το συνολικό μηνιαίο επίδομα καταβάλλεται εξ ημισείας και στους δύο συνταξιούχους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:

Νοικοκυριά με ένα Συνταξιούχο

Ύψος μηνιαίας Σύνταξης και άλλων εισοδημάτων
(από – μέχρι)

Μηνιαίο Επίδομα για το 2021

Συνολικό μηνιαίο εισόδημα + επίδομα

Μέχρι 341

Μέχρι 369

710

Μέχρι 360

Μέχρι 350

710

Μέχρι 400

Μέχρι 310

710

Μέχρι 450

Μέχρι 271

710 - 721

Μέχρι 500

Μέχρι 244

721 - 744

Μέχρι 550

Μέχρι 216

744 - 766

Μέχρι 600

Μέχρι 189

766 - 789

Μέχρι 794

Μέχρι 161

789 - 834

 

Νοικοκυριά με δύο Συνταξιούχους

Ύψος μηνιαίας Σύνταξης και άλλων εισοδημάτων
(από – μέχρι)

Μηνιαίο Επίδομα για το 2021

Συνολικό μηνιαίο εισόδημα +
επίδομα

Μέχρι 700

510

1.210

Μέχρι 750

510

1.260

Μέχρι 800

510 - 476

1.271

Μέχρι 850

476 - 421

1.271

Μέχρι 900

421 - 371

1.271

Μέχρι 1.000

371 – 271

1.271

Μέχρι 1.100

271 – 171

1.271

Μέχρι 1.191

Μέχρι 171

1.271

Σε περίπτωση ζεύγους δικαιούχων που είναι και οι δύο συνταξιούχοι, θα λαμβάνουν τόσο το επίδομα όσο και την αύξηση και οι δύο συνταξιούχοι ξεχωριστά.

Σημειώνεται ότι, τα ποσά της αύξησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα για τον καθορισμό του δικαιώματος ή της εισοδηματικής κατηγορίας που εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος για το Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα ή άλλα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας π.χ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Πασχαλινό επίδομα, το Χριστουγεννιάτικο Δώρο και το Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας.

7. Το Επίδομα παραχωρείται σε αιτητές, των οποίων οι καταθέσεις δεν υπερβαίνουν τις €100.000, λαμβάνοντας υπόψη και οποιεσδήποτε αποξενώσεις καταθέσεων έχουν γίνει κατά τους 24 μήνες που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης. 

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι για τους πολίτες που ήταν λήπτες Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν την ψήφιση της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, είχε δοθεί η δυνατότητα σε τρεις περιπτώσεις (το 2014 με την ψήφιση του Νόμου, το 2018 και το 2020) για υποβολή αίτησης, ώστε να αξιολογηθούν και να καταστούν δικαιούχοι. Για όσους πολίτες, που για δικούς τους λόγους δεν εκμεταλλεύτηκαν το χρονικό περιθώριο των έξι ετών, και έχει παρέλθει η περίοδος της παράτασης (Δεκέμβριος 2020) και δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να καταστούν δικαιούχοι, υπάρχει ενημέρωση πως το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας επεξεργάζεται διάφορα σενάρια.

Για πληροφορίες και περαιτέρω καθοδήγηση, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στον σύνδεσμο www.wbas.dmsw.gov.cy ή να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της ΥΔΕΠ στο 22803030. Για την υποβολή αίτησης για το Επίδομα, μπορούν να διευθετούν ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ ή των ΚΕ.ΠΟ. ή του τηλεφωνικού αριθμού 8000 2000 και να εξυπηρετούνται σε ένα από τα εφτά Σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας, που λειτουργούν σε όλες τις Επαρχίες.

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου ισχύει κατά την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσής του. Αποσκοπεί στην παροχή γενικού οδηγού για το θέμα και δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές, επικοινωνήστε με τον Στέφανο Αγιομαμίτη, Δικηγόρο στο Τηλ: 25 363685 ή μέσω email στο stephanos.ayiomamitis@kyprianou.com

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση