ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Απαραίτητα τα κίνητρα για προσέλκυση προσωπικού από τρίτες χώρες

Η παραμονή εργαζομένων υψηλής ποιότητας, θα έχει ως επακόλουθο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών

Προωθητική Ενέργεια

Η Κύπρος έχει τα φόντα να μετατραπεί σε βιώσιμο τεχνολογικό περιφερειακό κέντρο στο οποίο τα καλύτερα μυαλά και οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας θα συναντιούνται, οι πόλεις μας, ως τεχνολογικοί προορισμοί πλέον, θα ευδοκιμούν και η κοινωνία μας θα ευημερεί. Ο γνωστός Κύπριος αρχιτέκτονας Γιάννης Αρμεύτης αναφέρεται στις υποδομές, στις αλλαγές που απαιτούνται, στα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, στη διαμόρφωση των πόλεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Tι υποδομές χρειάζεται μια πόλη προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου. 
Πρώτα απ’ όλα θα έλεγα ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου πρέπει να είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Οι υποδομές που χρειάζεται μια πόλη για να προσελκύσει και να εξυπηρετήσει τις πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους και να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Θα ξεκινούσα από την χωροταξική οργάνωση μιας πόλης και τη χωροθέτηση των συγκεκριμένων χρήσεων με εύκολη προσβασιμότητα, επαρκή δίκτυα υποστήριξης, διαθεσιμότητα γης ή κτιριακών εγκαταστάσεων σε  ανταγωνιστικό κόστος. Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων είναι η προσέλκυση ανθρώπινου ταλέντου (human talent) με μακροχρόνια συμβόλαια εργασίας. Η πόλη να είναι ελκυστική ώστε να προσφέρει ποιότητα ζωής και οι εργαζόμενοι όχι μόνο να επιδιώκουν την παραμονή τους, αλλά να μπορούν και να τη χαίρονται. Να μπορούν να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τον ελεύθερο τους χρόνο οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Να έχουν άριστη ιατρική περίθαλψη και σχολεία που να προσφέρουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης για τα παιδιά τους. 

Ποιες αλλαγές είναι απαραίτητες για τις πόλεις μας ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις ενός τεχνολογικού προορισμού;
Χρειάζονται αλλαγές που να σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βελτίωση της αστικής εικόνας. Πρέπει να γίνουν πιο καθαρές, να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα, να προωθηθεί η δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων και να προωθηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας. Οι πόλεις μας να γίνουν πιο πράσινες. Με πάρκα και ποιοτικούς δημόσιους χώρους. Να ενισχυθούν οι πολιτιστικές υποδομές, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και της θάλασσας.  

Ποια τα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία; Γενικότερα για την ποιότητα ζωής;
Καταρχάς η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Για κάθε εργαζόμενο σε αυτές τις εταιρείες δημιουργούνται άλλες τρεις θέσεις εργασίας. Αυτό επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση του κύκλου εργασιών για ολόκληρη την πόλη. Επωφελείται το λιανικό εμπόριο, η εστίαση, ο τομέας των ακινήτων, η εκπαίδευση, η ιατρική περίθαλψη, οι υπηρεσίες κλπ. Δημιουργείται πλούτος ο οποίος φορολογείται. Τα έσοδα του κράτους και των Τοπικών Αρχών αυξάνονται και ακολούθως μπορούν επενδυθούν σε υποδομές όπως πάρκα, δημόσιους χώρους, πεζοδρόμια κτλ.

Έχετε αναφέρει ότι χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε πραγματικές ανάγκες των εταιρειών. Σε τι ακριβώς αναφέρεστε; 
Η πρόοδος των εταιριών είναι συνυφασμένη με την προσέλκυση καταρτισμένου  εργατικού δυναμικού. Στην Κύπρο υπάρχει σοβαρή έλλειψη αυτού του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και είναι απαραίτητη η ρύθμιση των διευκολύνσεων και κινήτρων για προσέλκυση προσωπικού από τρίτες χώρες. Κεφαλαιώδους σημασίας είναι η επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν από τη γραφειοκρατία και τις δημόσιες υπηρεσίες.  

Πως δηλαδή η έλευση του λαμπρότερου και πιο σύγχρονα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού θα βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής;
Η προσέλκυση και παραμονή στην πόλη μας εργαζομένων υψηλής ποιότητας, θα έχει ως φυσικό επακόλουθο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο πληθυσμός της πόλης αυξάνεται και δημιουργούνται ανάγκες  για  νέες υπηρεσίες  και νέες υποδομές. Δημιουργείται μία μάζα πληθυσμού  που μπορεί να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα και τη δημιουργικότητα στην πόλη μας. Π.χ. τις τέχνες, τη γαστρονομία και την  άθληση που συμβάλλουν στην βελτίωση ποιότητας της ζωής μας. Αυτό που χρειάζεται είναι παροχή κινήτρων με στόχο την προσέλκυση των καλύτερων digital nomads στην πόλη μας.

Τι κίνητρα δηλαδή θα μπορούσαν να δοθούν;
Φορολογικές ελαφρύνσεις, συνταξιοδοτικό, άδεια παραμονής εργασίας σε όλα τα μέλη της οικογένειας και τους συντρόφους που θα ήθελαν να τους ακολουθήσουν στο νησί μας, σχέδιο πολιτογραφήσεων μετά από πενταετή παραμονή κτλ. 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Προωθητική Ενέργεια

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση