ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Νέα έρευνα δείχνει τι προωθεί την ανθεκτικότητα και την αναγέννηση στις σημερινές παγκόσμιες οικογενειακές επιχειρήσεις

Δελτίο Τύπου

Η ετήσια έκθεση της KPMG Private Enterprise και της Παγκόσμιας Κοινοπραξίας του Προγράμματος STEP υπογραμμίζει πως η συναισθηματική προσκόλληση κάποιου στην επιχείρησή του και η ικανότητα των διαδόχων να αναλαμβάνουν κινδύνους και να βιώνουν καταστάσεις εκτός της οικογενειακής επιχείρησης είναι σημαντικά στοιχεία μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας.

ΛΟΝΔΙΝΟ, 19 ΜΑΪΟΥ 2022 - Μια παγκόσμια έκθεση για τις οικογενειακές επιχειρήσεις από την KPMG Private Enterprise και την Παγκόσμια Κοινοπραξία του Προγράμματος STEP αναφέρει ότι η σταθερή απόδοση των οικογενειακών επιχειρήσεων μπορεί να αποδοθεί σε διάφορα χαρακτηριστικά και στις ηγετικές δεξιότητες των διαδόχων που είναι μοναδικές για τα επιχειρηματικά μοντέλα τους.

Η έκθεση «Η αναγεννητική δύναμη των οικογενειακών επιχειρήσεων – Διαγενεακή επιχειρηματικότητα», συγκεντρώνει πληροφορίες από 2.439 διευθύνοντες συμβούλους και άλλα ηγετικά στελέχη από κορυφαίες οικογενειακές επιχειρήσεις σε 70 χώρες και περιοχές, παρουσιάζοντας τους κοινούς παράγοντες που συνθέτουν τη συνταγή για την ανθεκτικότητα και την αναγέννηση των οικογενειακών επιχειρήσεων: ισχυρό επιχειρηματικό προσανατολισμό, συναισθηματική προσκόλληση στην επιχείρηση και φιλόδοξοι διάδοχοι που αναζητούν νέες εμπειρίες πέρα από την οικογενειακή επιχείρηση.

Μεταξύ των κορυφαίων ευρημάτων της έκθεσης: Οι διάδοχοι ακολουθούν άλλα μονοπάτια σταδιοδρομίας πριν επιστρέψουν στην οικογενειακή επιχείρηση, συχνά χρησιμοποιώντας μικρό μέρος του οικογενειακού κεφαλαίου για να τους βοηθήσει να μάθουν αλλά και να παίρνουν ρίσκα. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη απόδοση στην ομάδα των οικογενειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έκθεση.

Οι δυνητικοί διάδοχοι επόμενης γενεάς εκπαιδεύονται για το πώς να αναλαμβάνουν σταθμισμένους κινδύνους, το οποίο καταδεικνύει ένα από τα τρία κύρια στοιχεία στα οποία βασίζονται οι σημερινές οικογενειακές επιχειρήσεις για επιτυχία: τον επιχειρηματικό προσανατολισμό. Η έκθεση της KPMG Private Enterprise και της Παγκόσμιας Κοινοπραξίας του Προγράμματος STEP διαπίστωσε ότι οι κύριες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις για να ξεκλειδώσουν τις αναγεννητικές τους δυνατότητες είναι:

  1. Επιχειρηματικός προσανατολισμός: Αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα, απαραίτητο για καινοτομία και ανάπτυξη από γενεά σε γενεά. Η σημασία της διατήρησης του επιχειρηματικού πνεύματος του ιδρυτή της επιχείρησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη συνεχή νοοτροπία καινοτομίας. Οι πιθανοί διάδοχοι εκπαιδεύονται για το πως να αναλαμβάνουν σταθμισμένα και υπεύθυνα ρίσκα και να κρίνουν μόνοι τους, χρησιμοποιώντας μικρό μέρος του  οικογενειακού κεφαλαίου που τους επιτρέπει να διαμορφώσουν εμπειρίες. 

2. Κοινωνικοσυναισθηματικός πλούτος: Ο έλεγχος και η επιρροή της οικογένειας επιτρέπει τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και ο «κοινωνικοσυναισθηματικός πλούτος» τους θεωρείται ως βασική προίκα– ένας πλούτος που η οικογένεια εκτιμά και προστατεύει. Για πολλούς από τους ερωτηθέντες, αυτό είναι ένα μέτρο απόδοσης πέρα από τον οικονομικό πλούτο και ένα μέτρο που είναι συχνά δύσκολο να αναπαραχθεί σε μη οικογενειακές επιχειρήσεις.

3. Εμπνευσμένη ηγεσία: Η επιχειρηματικότητα και ο κοινωνικοσυναισθηματικός πλούτος συμβαδίζουν ως διαφοροποιητές ανταγωνισμού, ενισχυμένοι περαιτέρω από τον αντίκτυπο ενός μετασχηματιστικού ή χαρισματικού ηγέτη.

Η Andrea Calabrò, STEP Project Global Consortium Global Academic Director, δήλωσε:

«Η επιτυχία στις οικογενειακές επιχειρήσεις καθορίζεται τόσο από οικονομικούς όσο και από μη οικονομικούς στόχους, όπως ο έλεγχος, η διαγενεαλογική διαδοχή, το κοινωνικό κεφάλαιο, η συναισθηματική σύνδεση με την εταιρεία και η φήμη. Η διατήρηση και η συσσώρευση κοινωνικοσυναισθηματικού πλούτου αποτελεί σημαντικό μέρος της επιτυχίας μιας οικογενειακής επιχείρησης. Το επίπεδο του κοινωνικοσυναισθηματικού πλούτου μπορεί να αλλάξει καθώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις μεταβαίνουν από τη μια γενεά στην άλλη, όπου είναι ακριβώς η στιγμή να διασφαλιστεί ο έλεγχος και η επιρροή της οικογένειας, η αναγνώριση και η συναισθηματική προσκόλληση στην επιχείρηση».

Προφίλ απόδοσης: Από κορυφαίες αποδόσεις έως υποαπoδόσεις

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι το ηγετικό στυλ μιας οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή της. Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην έρευνα, η KPMG Private Enterprise και η Παγκόσμια Κοινοπραξία του Προγράμματος STEP ανέπτυξαν τέσσερις διαφορετικούς τύπους προφίλ οικογενειακών επιχειρήσεων — από κορυφαίες επιδόσεις έως τις χειρότερες επιδόσεις — επισημαίνοντας παράγοντες που συνέβαλαν στην αναγεννητική τους δύναμη και στα οικονομικά, οικογενειακά και κοινωνικά αποτελέσματα από γενεά σε γενεά.

Βασικά ευρήματα από τα προφίλ των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι:

  • Υψηλότερες επιδόσεις από επιχειρηματικούς και ποικίλους προσανατολισμούς: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο επιχειρηματικού προσανατολισμού, ποικιλομορφία και χαρισματικό στυλ ηγεσίας παρουσίασαν υψηλότερες οικονομικές και μη οικονομικές (κοινωνικό κεφάλαιο, συναισθηματική σύνδεση κ.λ.π.) επιδόσεις από άλλες. Μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων σε θέμα απόδοσης παρατηρήθηκε επίσης δέσμευση για συνεχή καινοτομία και ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί.
  • Το εμπνευσμένο στυλ ηγεσίας πρωτοστατεί: Το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας - όπου οι ηγέτες αλλάζουν βασικές αξίες, πεποιθήσεις και στάσεις σε μια προσπάθεια να παρακινήσουν τους "οπαδούς" τους να κάνουν περισσότερα και να αποδώσουν πέρα από τις προσδοκίες - ήταν η προτίμηση των CEOs των οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλες τις περιοχές, ακολουθούμενη από το χαρισματικό στυλ ηγεσίας.
  • Η εμπνευσμένη ηγεσία μπορεί να συμβάλει στην προώθηση μεγαλύτερης προόδου: Η έκθεση διαπίστωσε ότι η εμπνευσμένη ηγεσία μπορεί τελικά να ανταμειφθεί με καλή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο, βοηθώντας παράλληλα στην οικοδόμηση και την προώθηση της πίστης στην οικογένεια και της ταύτισης με την επιχείρηση. 

Ο Tom McGinness, Global Leader, Family Business, KPMG Private Enterprise, KPMG International, δήλωσε: «Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, όταν τόσο το επίπεδο επιχειρηματικού προσανατολισμού όσο και η συναισθηματική προσκόλληση στην επιχείρηση είναι υψηλά, κάθε πτυχή της απόδοσης του οργανισμού είναι επίσης υψηλή. Παρόλο που ο τρόπος για επιτυχία της οικογενειακής επιχείρησης βασίζεται στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους, υπάρχουν επίσης πολλά μαθήματα και πρακτικές που μπορούν να πάρουν οι μη οικογενειακές επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση μιας ολιστικής άποψης της στρατηγικής και της απόδοσης και η παροχή ίσης βαρύτητας στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στα κοινωνικά έργα είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από το να κάνει ένα βήμα πίσω και να εξετάσει την απόδοσή της με καινούργια νοοτροπία».

Ο Δημήτρης Βάκης, Διοικητικός Σύμβουλος και υπεύθυνος για θέματα Οικογενειακών Επιχειρήσεων στην KPMG Κύπρου δήλωσε: «Είναι προφανές ότι, για να πετύχει μια οικογενειακή επιχείρηση, πρέπει να διατηρήσει τον επιχειρηματικό της προσανατολισμό και να συνεχίσει να εξελίσσεται. Οι διάδοχοι της οικογένειας μπορούν να φέρουν καινοτομία στην επιχείρηση και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό στο σημερινό αβέβαιο και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση