ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Γνώση, έρευνα, καινοτομία

Επικεντρωμένο στη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνεισφορά

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, πέραν του υψηλού επιπέδου διδασκαλίας που προσφέρει, είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο. Από την ίδρυσή του διανύει μία συνεχή επιτυχημένη ανοδική πορεία με τις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις να το κατατάσσουν στα κορυφαία 501-600 πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education World University Rankings) και στα πρώτα 84 των πανεπιστημίων με λιγότερα από 50 χρόνια ζωής. Ο παγκόσμιος οργανισμός QS World University Rankings κατέταξε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 55ή θέση στην Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA Region)∙ είναι το μοναδικό ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας που κατατάσσεται στη συνολική κατάταξη QS ανάμεσα στα καλύτερα 477 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που συγκαταλέγεται στα κορυφαία 601-700 πανεπιστήμια διεθνώς σύμφωνα με την κατάταξη της Σαγκάης. Προσανατολισμένο στη διεθνοποίηση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στη συμμαχία των νέων πανεπιστημίων για το μέλλον της Ευρώπης - YUFE, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ενός εκ των πρώτων «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων». Επιπλέον, εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Young European Research Universities Network (YERUN), στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για διεύρυνση των διεθνών και ερευνητικών συνεργασιών του.

Επικεντρωμένο στη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνεισφορά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 ως το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως. Παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς. Η κυπριακή κοινωνία το έχει αγκαλιάσει, ενώ έχει κτίσει σημαντικές συνέργειες και γέφυρες επικοινωνίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πολλές μαθήτριες και πολλοί μαθητές έχουν θέσει στόχο να εξασφαλίσουν μια επίζηλη θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (με την αναλογία υποψηφίων - εισερχομένων να είναι γύρω στο 10 προς 1). Παραχωρεί μάλιστα υποτροφίες ύψους €3.000 στις/ους πρώτες/ους πέντε επιτυχούσες/όντες των παγκυπρίων εξετάσεων στην πλειοψηφία των προγραμμάτων σπουδών του αν το επιλέξουν για να φοιτήσουν, νοουμένου ότι η βαθμολογία πρόσβασης που εξασφάλισαν δεν είναι χαμηλότερη από 18,5. Παράλληλα, στηρίζει τη μετάβαση των αποφοίτων από το ακαδημαϊκό στο επαγγελματικό περιβάλλον με την παροχή κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία ευκαιριών προσωρινής εργοδότησης ή/και τοποθέτησης νέων επιστημόνων και φοιτητών. Απόφοιτοι/ές του έχουν γίνει δεκτοί/ές για μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου.

Απόδειξη του κύρους του πτυχίου του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν ευρήματα πρόσφατης έρευνας για τους απόφοιτούς/ές του που ανέδειξαν ότι:

• Το 95,4% εργάζονται μετά την αποφοίτηση, ενώ το 55,4% εργαζόταν και κατά τη διάρκεια των σπουδών.
• Η πλειοψηφία αυτών αναλαμβάνουν καθήκοντα μόνιμης σύμβασης (83.1%) και πλήρους απασχόλησης (89.1%).
• Το 83,4% των αποφοίτων δήλωσαν ότι οι σπουδές τους ήταν χρήσιμες για τη διεκπεραίωση των σημερινών τους εργασιακών καθηκόντων.
• Ποσοστό 30% έβρισκε εργασία σε τρείς μήνες μετά την αποφοίτηση.

Σχολές - Τμήματα

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 8 Σχολές και 22 Τμήματα, ενώ έχει αναπτύξει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά (επιπέδου μάστερ και διδακτορικό) Προγράμματα Σπουδών σε όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα.

• Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Τμήμα Αγγλικών Σπουδών | Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

• Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Τμήμα Βιολογικών Επιστημών | Τμήμα Χημείας | Τμήμα Πληροφορικής | Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Τμήμα Φυσικής |

• Ιατρική Σχολή: Ιατρική

• Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής | Τμήμα Νομικής | Τμήμα Ψυχολογίας |
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

• Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

• Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Τμήμα Οικονομικών

• Πολυτεχνική Σχολή: Τμήμα Αρχιτεκτονικής | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

• Φιλοσοφική Σχολή: Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών | Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας | Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Τρόποι Εισαγωγής - Προπτυχιακές Σπουδές. H πλειονότητα των νεοεισερχόμενων φοιτητών/ριών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Άλλοι τρόποι εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα περιλαμβάνουν την εισδοχή με διεθνείς εξετάσεις, Πανελλαδικές εξετάσεις, ειδικά κριτήρια μέσω Παγκυπρίων εξετάσεων, μετεγγραφές και δεύτερο πτυχίο. Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια εισδοχής των πιο πάνω κατηγοριών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/aasw.

Όροι φοίτησης - Προπτυχιακές Σπουδές. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα: το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος) και το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος - Μάιος). Συμπληρωματικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής και διπλωματικές εργασίες προσφέρονται και κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου (Ιούνιος - Ιούλιος). Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής. Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης ενός προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα και ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωσή του είναι δώδεκα (12) εξάμηνα. Εξαίρεση αποτελούν η Ιατρική Σχολή για την οποία ο αναμενόμενος χρόνος ανέρχεται σε 12 και ο μέγιστος 16 εξάμηνα και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής το οποίο προσφέρει Ενοποιημένο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Αρχιτεκτονικής (5 έτη, 300 ECTS). Το σύστημα σπουδών βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες (π.μ.), γνωστές ως ECTS. Πτυχίο απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών βάσει ειδικού προγράμματος σπουδών, που καθορίζεται από το τμήμα (240 ECTS).

Δίδακτρα - Προπτυχιακές Σπουδές

Δεν υπάρχουν δίδακτρα για τους Κύπριους και Ευρωπαίους φοιτητές/ριες, ενώ για τους/ις φοιτητές/ριες από τρίτες χώρες, αυτά ανέρχονται στις €3.417 ανά εξάμηνο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Περισσότερα από 100 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό, προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας: https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MAIN

Γιατί μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Ποιοτική δημόσια παιδεία με διεθνή απήχηση | Ποιοτικές μεταπτυχιακές σπουδές για περισσότερο από 25 χρόνια | Αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα | Πτυχία με κύρος, χαμηλά δίδακτρα, υποτροφίες | Συμμετοχή των φοιτητών/ριών σε ερευνητικά προγράμματα | Διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό | Ενδιαφέροντα, καινοτόμα, και επαγγελματικώς στοχευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα | Στήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών/ριών | Πλούσια υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις | Υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. Απόφοιτοι/ες εργοδοτούνται σε εταιρείες και οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας και σταδιοδρομούν ακαδημαϊκά σε πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

• Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα.
• Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων.
• Συστατικές επιστολές.
• Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τις απαιτήσεις του προγράμματος).
• Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα (εάν προβλέπεται από τις απαιτήσεις του προγράμματος).
• Κάθε Τμήμα δύναται να υιοθετήσει επιπρόσθετα κριτήρια όπως γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματικές εμπειρίες, αριθμό δημοσιεύσεων κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κενές θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα κριτήρια εισαγωγής βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/, email: graduateschool@ucy.ac.cy, τηλέφωνο: 22894044.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 22894000
Ηλ. Ταχ.: info@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
www.facebook.com/UniversityOfCyprus 
www.twitter.com/UCYOfficial  
www.linkedin.com/school/university-of-cyprus/ 
www.youtube.com/user/UNIVERSITYOFCYPRUS 
www.instagram.com/universityofcyprus/ 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση