ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στα φώτα της Βουλής η εξαγορά Ελληνικής από Eurobank

Σύμφωνα με την εισήγηση του βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μιχάλη Γιακουμή, το όλο θέμα είναι και πολιτικό

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Την εγγραφή του θέματος της προτεινόμενης εξαγοράς της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Λτδ από την Eurobank A.E και της συνακόλουθης συγχώνευση της Eurobank Cyprus Ltd και της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Λτδ, ενέγραψε ως θέμα για αυτεπάγγελτη εξέταση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, μετά από εισήγηση του βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μιχάλη Γιακουμή.

Σύμφωνα με τη θέση του κ. Μιχάλη Γιακουμή, το όλο θέμα είναι και πολιτικό, -λαμβάνοντας όπως αναφέρει γραπτώς- υπόψη τις παλαιότερες εγκρίσεις συγχωνεύσεων Τράπεζας Κύπρου – Λαϊκής Τράπεζας και Συνεργατισμού – Ελληνικής Τράπεζας, αλλά και σειρά αποφάσεων που κλήθηκε να λάβει η Βουλή των Αντιπροσώπων στο πρόσφατο παρελθόν για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου. Επιπρόσθετα, κατά τον κ. Γιακουμή, το εν λόγω θέμα αφορά την τραπεζική αγορά που επηρεάζει την καθημερινότητα και ευημερία του συνόλου των καταναλωτών/πολιτών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η συγκεκριμένη εξαγορά εγείρει σοβαρά ζητήματα λόγω της επίδρασης που θα έχει στο βαθμό συγκέντρωσης και τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά. Η τραπεζική αγορά της Κύπρου είναι ήδη εξαιρετικά συγκεντρωμένη, με τον βαθμό συγκέντρωσης να είναι υπερδιπλάσιος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, οι ανταγωνιστικές πιέσεις φαίνεται ότι είναι αδύναμες λόγω της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της τραπεζικής αγοράς. "Αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία σε σχέση με το ύψος των δανειστικών και των καταθετικών επιτοκίων και τις πολύ σημαντικές αποκλίσεις αυτών σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης", σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αυτούσια η Επιστολή

Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή μου, θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία της Βουλής, να προβούν σε όλες τις σχετικές ενέργειες για εγγραφή του πιο πάνω θέματος ως αυτεπάγγελτο και να συζητηθεί ως κατεπείγον.

Έχω την άποψη πως το όλο θέμα είναι και πολιτικό, αν λάβουμε υπόψη μας τις παλαιότερες εγκρίσεις συγχωνεύσεων Τράπεζας Κύπρου – Λαϊκής Τράπεζας και Συνεργατισμού – Ελληνικής Τράπεζας, αλλά και σειρά αποφάσεων που κλήθηκε να λάβει η Βουλή των Αντιπροσώπων στο πρόσφατο παρελθόν για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου. Επιπρόσθετα, το εν λόγω θέμα αφορά την τραπεζική αγορά που επηρεάζει την καθημερινότητα και ευημερία του συνόλου των καταναλωτών/πολιτών.

Αιτιολογική Έκθεση

Η συγκεκριμένη εξαγορά εγείρει σοβαρά ζητήματα λόγω της επίδρασης που θα έχει στο βαθμό συγκέντρωσης και τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά. Η τραπεζική αγορά της Κύπρου είναι ήδη εξαιρετικά συγκεντρωμένη, με τον βαθμό συγκέντρωσης να είναι υπερδιπλάσιος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, οι ανταγωνιστικές πιέσεις φαίνεται ότι είναι αδύναμες λόγω της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της τραπεζικής αγοράς. Αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία σε σχέση με το ύψος των δανειστικών και των καταθετικών επιτοκίων και τις πολύ σημαντικές αποκλίσεις αυτών σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η ραγδαία αύξηση στο βαθμό συγκέντρωσης της τραπεζικής αγοράς τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας το 2013 και του Συνεργατισμού το 2018, δεν έχει λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα μικρότερο φάσμα επιλογών, πληρώνουν ίσως τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού και λαμβάνουν τα χαμηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις τους.

Επιπρόσθετα, ως αποτέλεσμα των εξασθενισμένων ανταγωνιστικών πιέσεων οι τράπεζες προχωρούν σε σημαντικές αυξήσεις των χρεώσεων τους και/ή επιβάλλουν μονομερώς νέες χρεώσεις (πχ. εξαργύρωση επιταγών, κατάθεση μετρητών, αλλαγή κερμάτων, αποστολή καταστάσεων λογαριασμού κτλ), που όλα αυτά μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι αποτελούν προϊόν προσυνεννόησης ή συντονισμού ή καρτέλ των τραπεζών, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές/πολίτες.

Είναι γεγονός ότι η υπάρχουσα ολιγοπωλιακή δομή της τραπεζικής αγοράς προέκυψε κυρίως λόγω της εφαρμογής του νόμου περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η αρμόδια Επιτροπή – δηλαδή η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού υποχρεώθηκε τότε να ασκήσει τις αρμοδιότητές της λαμβάνοντας υπόψη την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου. Παρόλο που η προτεινόμενη εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank Α.Ε. δεν φαίνεται είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε εξυγίανσης ή κάποιας άλλης αναγκαστικής ενέργειας, εντούτοις δεν αποκλείεται να προκαλεί ζητήματα σε σχέση με την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, μήπως τίθεται θέμα συστημικών παρενεργειών στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου; – αφού η Ελληνική Τράπεζα αποτελεί την μια από τις δυο συστημικές τράπεζες στον τόπο μας. Αναφέρομαι ξανά στο 2013, όπου πουλήθηκαν άρον άρον τα τραπεζικά παραρτήματα Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα λόγω συστημικών κινδύνων, διερωτώμαι μήπως αν σήμερα αυτοί οι κίνδυνοι έχουν παύσει να υπάρχουν;

Νιώθω έντονα, ότι η άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων όπως κυρίως η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά τρόπο αντικειμενικό, περιεκτικό και διαφανή, χωρίς οποιεσδήποτε εξωτερικές ή εσωτερικές παρεμβάσεις, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και χρέος προς όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν συμβάλει, με κόπους και θυσίες, προκειμένου να στηριχθούν οι τράπεζες και να διασωθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου.

Προτείνω να καλεστούν κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου αυτεπάγγελτου θέματος οι

ακόλουθοι:

Υπουργός Οικονομικών
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του ΥΕΕΒ
Πρόεδροι Συνδέσμων Καταναλωτών
Πρόεδρος της ΕΤΥΚ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου
Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Κύπρου
Εξειδικευμένοι Ακαδημαϊκοί και Σύμβουλοι/Εμπειρογνώμονες του Τομέα του Τραπεζικού Συστήματος και του Ανταγωνισμού

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Γιακουμή

Βουλευτής Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου

Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση