ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στατιστικά Δελτία για την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με στοιχεία που αφορούν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023

Δελτίο Τύπου

Το Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει εκδώσει Στατιστικά Δελτία για την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με στοιχεία που αφορούν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 για: 

1. Την σταθερή τηλεφωνία και σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση.

2. Την κινητή τηλεφωνία και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι κατά το 2023 υπάρξει μείωση στις συνολικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας σε σχέση με το 2022 κατά 27.464. Ανοδική πορεία συνεχίζουν να ακολουθούν οι συνδέσεις τύπου Fiber Optic λόγω της μετάβασης των συνδρομητών σε δίκτυα οπτικών ινών που αποτελεί πλέον το κύριο μέσο σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με ποσοστό 65%.

Ο αριθμός συνδρομητών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης κατά το 2023 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με το 2022 (7.676,  ή ποσοστό 2,2%), ενώ κατά το 2023 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+15,8%) στα ποσοστά συνδρομών με ρυθμό ταχύτητας ≥100Mbps σε σχέση με το 2022, εξαιτίας κυρίως της επέκτασης των δικτύων οπτικών ινών των παροχέων και των δωρεάν αναβαθμίσεων σε προϊόντα με υψηλότερες ταχύτητες λόγω του ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα το μικρό ποσοστό συνδρομητών με ταχύτητες άνω του 1Gbps παρουσιάζεται διπλάσιο σε σχέση με το 2022 (2,8%). Ο μέσος όγκος δεδομένων ανά σταθερή γραμμή κατά το 4ο τρίμηνο του 2023 κυμάνθηκε στα 0,99 TB συνεχίζοντας την αυξητική του πορεία. Ο συνολικός όγκος δεδομένων για το 2023 παρουσιάζει αύξηση 26,5% σε σχέση με το 2022.

Στην κινητή τηλεφωνία σύμφωνα με τα στοιχεία του 2ου εξαμήνου 2023 . Ο συνολικός αριθμός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε αύξηση κατά 17.647 χρήστες σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2023. Ο αριθμός συνδρομών συμβολαίου  παρουσιάζει αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2022. Τα συμβόλαια με unlimited δεδομένα, φωνή και sms αποτελούν το 53,77% των συνδρομών συμβολαίου. Η αναλογία  συνολικού αριθμού χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2023 παρουσιάζει αύξηση 4,4% σε σχέση με το 2022 και ανέρχεται στο 156,1%

Τέλος, στους συνολικούς όγκους δεδομένων κινητής και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης ο συνολικός όγκος δεδομένων κατά το 2023 παρουσίασε αύξηση 371,028 ΤΒ σε σχέση με το 2022 ήτοι 32,8%. Περαιτέρω, ο συνολικός όγκος δεδομένων κινητής και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, για πρώτη φορά το 2023 το ποσοστό των δεδομένων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης βρίσκεται κάτω από το 90%, στο 87,38% το 4ο τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συμβολαίων κινητής με unlimited δεδομένα μια τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Τα αναλυτικά δελτία τύπου είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf στους πιο κάτω συνδέσμους: 

https://ocecpr.ee.cy/

https://ocecpr.ee.cy/agora/paratiritirio-agoras/enimerotika-deltia

https://ocecpr.ee.cy/katanalotes/eikona-agoras/paratiritirio-agoras

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση