ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στην ΕΠΑ η μεταβίβαση υπηρεσιών S & L Airport Services

H Επιτροπή προχωρεί σε διερεύνηση της πράξης συγκέντρωσης 

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13/01/2023, εξέτασε την κοινοποίηση συγκέντρωσης που αφορά τη μεταβίβαση των τμημάτων καθαρισμού αεροσκαφών (εφεξής το «Τμήμα Καθαρισμού Αεροσκαφών») τα μηχανήματα και ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επίγεια εξυπηρέτηση των αεροσκαφών (εφεξής τα «Μηχανήματα Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών») των εταιρειών L.G.S. Handling Ltd ( εφεξής η «L.G.S.») και Swissport Cyprus Ltd (εφεξής η «Swissport») (μαζί εφεξής οι «ιδρυτικές εταιρείες») στην κοινή τους επιχείρηση S & L Airport Services Ltd (εφεξής η «S & L»).

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας της διαπίστωσε ότι, η πιο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»), και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Ειδικότερα, η Επιτροπή κατέληξε πως από την έως τώρα ανάλυση και εκτίμηση των παραγόντων που συνθέτουν τη σκοπούμενη συγκέντρωση η εν λόγω συγκέντρωση δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην ευρύτερη αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους στον αερολιμένα Λάρνακας και στον αερολιμένα Πάφου και τις υπο-αγορές της:

(i) παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αεροσκαφών στο χώρο που καταλαμβάνει ο αερολιμένας Λάρνακας και τον χώρο που καταλαμβάνει ο αερολιμένας Πάφου και

(ii)ενοικίασης μηχανημάτων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο χώρο που καταλαμβάνει ο αερολιμένας Λάρνακας και τον χώρο που καταλαμβάνει ο αερολιμένας Πάφου.

Συγκεκριμένα:

i) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει συνέπειες στον ανταγωνισμό σε σχέση με την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αεροσκαφών και την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά ενοικίασης μηχανημάτων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις, καθότι οι ιδρυτικές εταιρείες είναι οι μόνες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά μέσω της S&L (εκτός ενός μικρού ανταγωνιστή) και οι οποίες περαιτέρω είναι κάθετα δραστηριοποιημένες στον τομέα παροχής υπηρεσιών εδάφους. H S&L θα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αεροσκαφών στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, καθώς και στην ενοικίαση μηχανημάτων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Ως εκ τούτου, η S&L ενδεχόμενα να έχει την ικανότητα και τα κίνητρα να δυσχεραίνει την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών της και υφίσταται ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης,

ii) Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η S&L και οι εταιρείες μέτοχοι της, ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών των ιδρυτικών εταιρειών στην παροχή υπηρεσιών εδάφους, αφού θα ενοικιάζουν σχετικό εξοπλισμό από την S&L. Όταν ένας δυνητικός ανταγωνιστής στην εν λόγω αγορά αποταθεί στη S&L για την ενοικίαση εξοπλισμού, οι Διοικητικοί της Σύμβουλοι οι οποίοι πιθανόν να είναι οι ίδιοι με τους Διοικητικούς Συμβούλους των ιδρυτικών εταιρειών δύνανται να αποκτούν κρίσιμες πληροφορίες ως προς τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών τους, θέτοντας έτσι τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση, αποθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την είσοδο ή την επέκταση στην αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προσφέρονται οι υπηρεσίες υπό ίσους όρους σε όλους τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυτικών εταιρειών και σε κοστοστρεφείς τιμές.

iii) Η γειτονική σχέση, πιθανόν να διευκολύνει τις ιδρυτικές εταιρείες να συμφωνήσουν όρους συντονισμού στη σχετική αγορά υπηρεσιών εδάφους και/ή να προβαίνουν στον αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, αφού πιθανόν να παρακάθονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της S&L Διοικητικοί Σύμβουλοι των ιδρυτικών εταιρειών που είναι ουσιαστικά ανταγωνιστές μεταξύ τους. Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων, κατέληξε ομόφωνα ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης, της υπό αναφορά συγκέντρωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα, και έπειτα από αίτηση προσώπων που δύνανται να επηρεαστούν άμεσα από την απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, παρέχεται κατάλληλη ευκαιρία να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία του άρθρου 27 του περί συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Νόμου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση