ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στην ολομέλεια ο νόμος για τους κακούς ενοικιαστές

Υπέρ τάσσεται ο ΔΗΣΥ, ανοικτό σενάριο η τοποθέτηση των υπόλοιπων κομμάτων

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Ενώπιον της σημερινής ολομέλειας της Βουλής τίθεται η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για την ρύθμιση του θέματος του ενοικιοστασίου. Το κατά πόσο θα περάσει η πρόταση είναι σενάριο ανοικτό, καθώς υπέρ, τάσσεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ενώ η τοποθέτηση των υπόλοιπων κομμάτων αναμένεται στην συνεδρία της Ολομέλειας.

Η συζήτηση το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την πρόταση νόμου ήταν έντονη λόγω αντιδράσεων κυρίως από πλευράς Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Από την άλλη, οι υποστηρικτές της πρότασης νόμου θεωρούν ότι με την έγκριση της, θα λειτουργήσει προς όφελος χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων. Η πρόταση θα τροποποιήσει το νόμο για το ενοικιοστάσιο, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαδικασίες ανάκτησης ιδιοκτησίας και είσπραξης οφειλόμενων ενοικίων, σε περίπτωση που ενοικιαστές δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης ρύθμισης το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων θα έχει τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος ανάκτησης κατοχής εντός έξι μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της σχετικής αίτησης, ενώ στις περιπτώσεις καταστημάτων και επαγγελματικών υποστατικών θα δύναται να εκδίδει το εν λόγω διάταγμα με ταχεία διαδικασία εντός τριών μηνών, εάν ο ιδιοκτήτης οικειοθελώς αποποιηθεί την απαίτηση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού από τον ενοικιαστή.

Μετά τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Νομικών και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από ενδιαφερόμενους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ κ.ο.κ) οι εισηγητές της πρότασης νόμου, έχοντας ως στόχο την ταχεία εκδίκαση αγωγών για είσπραξη καθυστερημένων ενοικίων, αποφάσισαν να αναθεωρήσουν το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε:

(α) Στη διαδικασία της αίτησης για ανάκτηση κατοχής ενώπιον του δικαστηρίου απάντηση εκ μέρους του ενοικιαστή θα γίνεται αποδεκτή από τον πρωτοκολλητή για καταχώριση, μόνο εάν η απάντηση συνοδεύεται είτε από απόδειξη του λογιστηρίου του δικαστηρίου ότι έχει κατατεθεί σ’ αυτό το ποσό που περιλαμβάνεται στην αίτηση ως οφειλόμενα καθυστερημένα ενοίκια είτε από απόδειξη είσπραξης του ενοικίου, η οποία εκδόθηκε από τον ιδιοκτήτη ή από αντιπρόσωπό του ή από απόδειξη κατάθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς όφελος του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου αυτού.

(β) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του ενοικίου μετά την καταχώριση απάντησης στη βάση των πιο πάνω, θα παρέχεται το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη με μονομερή αίτηση που θα καταχωρίσει στο δικαστήριο να προχωρήσει με απόδειξη της υπόθεσής του ή με καταχώριση αίτησης για έκδοση συνοπτικής απόφασης, τηρουμένων των προνοιών των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και του σχετικού κανονισμού των περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικών Κανονισμών.

(γ) Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος έξωσης μετά από απαίτηση του ιδιοκτήτη στη βάση των πιο πάνω, το δικαστήριο δύναται να καθορίσει τον χρόνο συμμόρφωσης με το διάταγμα έξωσης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριάντα ημερών, αν πρόκειται για κατάστημα, ή των εξήντα ημερών, αν πρόκειται για κατοικία.

 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση