ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:10
 

Κανένα ζήτημα από τη νέα μετοχική δομή του Kings Avenue Mall

Πράσινο φως από την Επιτροπή προστασίας ανταγωνισμού στην εξαγορά της Athiari Commercial

Newsroom K

Κανένα ζήτημα δεν εγείρεται για τον ανταγωνισμό και τις επηρεαζόμενες αγορές από την συγκέντρωση των μετοχών της εταιρίας Athiari, ιδιοκτήτριας εταιρίας του Kings Avenue Mall που από την Philelia Limited.

Σε απόφαση της η επιτροπή ανταγωνισμού αναφέρει ότι εξέτασε τον ενδεχόμενο συγκέντρωσης επιχειρήσεων έχοντας λάβει υπόψη της θέµατα που αφορούν τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Philelia καθώς και το καταστατικό της, καθώς κοινό έλεγχο στην εταιρία Philelia θα έχουν η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ και οι Κωνσταντίνος, ∆ηµήτρης και Αναστάσιος Ζορπά, της γνωστής αλυσίδας φούρνων.

Το υπόλοιπο του µετοχικού κεφαλαίου της Athiari θα εξακολουθήσει να κατέχει η SPV18. H Philelia, αν και µειοψηφούσα µέτοχος της Athiari θα έχει δικαιώµατα αρνησικυρίας σε στρατηγικής σηµασίας αποφάσεις, γεγονός που προσδίδει κοινό έλεγχο τόσο στην Philelia όσο και στην SPV18 επί της Athiari.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους µε βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόµου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της Athiari αφού µε τη σύσταση καταρχάς µιας νέας εταιρείας, της Philelia, θα επέλθει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης.

Ιδιοκτήτες της Philelia είναι η Τράπεζα Κύπρου, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Ilera properties Ltd, στην Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd, στη La Tour Ltd (όμιλος Λατούρος) και σε τρία αδέλφια Ζορπά της γνωστής αλυσίδας φούρνων, δηλαδή τον Κωσταντίνο Ζορπά, τον Δημήτρη Ζορπά και τον Αναστάσιο Ζορπά.

Όσον αφορά στις λεπτομέρειες της αναδιάρθρωσης του Kings Avenue Mall, η ΕΠΑ αναφέρει ότι σε πρώτο στάδιο, και ως μέρος της συνολικής αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων του Συγκροτήματος Αθηαινίτης, έχει συμφωνηθεί κεφαλαιοποίηση μετοχικών δανείων των εταιρειών SPV18, K Athienitis – L.a.z.a Commercial Ltd και K. Athienitis – L.a.z.a Residential Ltd ως αποτέλεσμα των οποίων η μετοχική δομή της Athiari θα διαφοροποιηθεί.

 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Πέθανε ο φωτογράφος του Κινέζου «Tank Man»

«Χαιρετισμούς στον σουλτάνο της Τουρκίας!!!»
ΑΚΑ  |  10:06

Σιωπηλή διαμαρτυρία για τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού (φώτο, βίντεο)

«Aυτό που συμβαίνει για χρόνια στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι μικρογραφία της σαθρής κατάστασης ...»
ΑΚΑ  |  10:00

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X