ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη θέση #115 παγκοσμίως, στην κατάταξη THE Young University Rankings 2024

Η κατάταξη τοποθετεί το ΠΛ στις θέσεις #1 και #2 στην Κύπρο και την Ελλάδα στους δύο σημαντικούς τομείς της Διεθνοποίησης και της Ποιότητας Έρευνας

Δελτίο Τύπου

Η έκδοση 2024 της κατάταξης Times Higher Education (THE) Young University Rankings τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) στη θέση #115 παγκοσμίως, από κοινού με το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη Γαλλία, ανάμεσα στα πανεπιστήμια που έχουν 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη του 2024 περιλαμβάνει 673 πανεπιστήμια, από 605 το 2023.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαπρέπει στην κατάταξη Young University Rankings, εξασφαλίζοντας κορυφαίες θέσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα στους διάφορους τομείς αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, το UNIC κατατάσσεται στις θέσεις #1 και #2 στην Κύπρο και την Ελλάδα στους δύο σημαντικούς τομείς της Διεθνοποίησης και της Ποιότητας Έρευνας, αναδεικνύοντας το ισχυρό ερευνητικό χαρτοφυλάκιο και τη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου.

Η σταθερή τοποθέτηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην κατηγορία των 101-150 κορυφαίων πανεπιστημίων σε αυτή την κατάταξη αντικατοπτρίζει τη συνεχή διεθνή αναγνώρισή του. Το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται επίσης μεταξύ των 501-600 κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο, στην κατάταξη THE World University Rankings για το 2024, και στη θέση #1 σε Κύπρο και Ελλάδα (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

«Το Πανεπιστήμιο έχει επιδείξει μια σταθερή ανοδική πορεία παρά τον έντονο διεθνή ακαδημαϊκό ανταγωνισμό. Η τρέχουσα κατάταξή μας αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας στην ενίσχυση των μεθοδολογιών διδασκαλίας, στη διεξαγωγή σημαντικής έρευνας, στην προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση της ακαδημαϊκής διάκρισης και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων μέσω των πρωτοβουλιών μας», σημείωσε ο Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, Αντιπρόεδρος Διεθνών Συνεργασιών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, σημείωσε:

«Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και παρέχοντας εξαιρετικές ευκαιρίες σε υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη και πέρα από αυτήν, να σπουδάσουν είτε στην πανεπιστημιούπολη είτε διαδικτυακά. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στο διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό μας, καθώς και στους φοιτητές, φοιτήτριες, αποφοίτους και απόφοιτές μας, για τις συλλογικές τους προσπάθειες και την επίτευξη τέτοιων εντυπωσιακών αποτελεσμάτων».

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγχαίρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις συνεχείς κατατάξεις τους από το Times Higher Education Young University Rankings. 

Η έκδοση 2023 της κατάταξης Times Higher Education (THE) Young University Rankings τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) μεταξύ των 101-150 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως, που έχουν 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας.

Η άνοδος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις θέσεις 101-150 σε αυτή την κατάταξη αντικατοπτρίζει το ενισχυμένο διεθνές του κύρος, σε συνέχεια και της κατάταξής του μεταξύ των 501-600 κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο, στην κατάταξη THE World University Rankings για το 2023.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα τοποθετούν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη θέση #1 στην Κύπρο (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου) και στη θέση #2 σε Κύπρο και Ελλάδα (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών), και ανάμεσα στα κορυφαία 60 Νέα Πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πυλώνα της Διεθνοποίησης της προαναφερόμενης κατάταξης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται στη θέση #19 παγκοσμίως και στη θέση #4 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κατάταξη αυτή στηρίζεται τους ίδιους απαιτητικούς δείκτες επιδόσεων με αυτούς της παγκόσμιας κατάταξης THE World University Rankings (WUR), που αποτελούν τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο. Οι δείκτες αξιολογούν τα πανεπιστήμια σε πέντε βασικούς πυλώνες: διδασκαλία, έρευνα, ετεροαναφορές, χρηματοδότηση από τη βιομηχανία και διεθνοποίηση/διεθνής προσανατολισμός. Η δωδέκατη διευρυμένη έκδοση της κατάταξης περιλαμβάνει πανεπιστήμια από 78 περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας, της Ωκεανίας, της Βόρειας Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής.

Σημειώνεται ότι, τα πανεπιστήμια που ταξινομούνται ως «νέα» από τον THE χαρακτηρίζονται από την ευελιξία και την ικανότητά τους να καινοτομούν, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη δυναμική ανάπτυξης σε σύγκριση με πολλά «αρχαιότερα» πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη THE World University Rankings.

«Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει την ανοδική του πορεία σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η κατάταξή μας αντανακλά την επιτυχία των προσπαθειών μας στη διδασκαλία, την έρευνα, την ανταλλαγή γνώσεων και τη διεθνοποίηση. Δεσμευόμαστε για συνεχή ακαδημαϊκή επιτυχία και συμβολή στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων», σχολίασε ο Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, Αντιπρόεδρος Διεθνών Συνεργασιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, σημείωσε: «Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει εδραιωθεί ως ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών και παρέχοντας την ευκαιρία σε υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες από την Κύπρο, την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, να σπουδάσουν είτε στην πανεπιστημιούπολη είτε διαδικτυακά. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς επίσης τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, τους απόφοιτους και τις απόφοιτές μας, για την νέα αυτή τεράστια αναγνώριση, αλλά και για τη συνεχή και αλματώδη ανάπτυξη του πανεπιστημίου μας, πού συλλογικά έχουμε επιτύχει στη σύντομη δεκαεπτάχρονη πορεία μας».

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγχαίρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις συνεχείς κατατάξεις τους από το Times Higher Education Young University Rankings.

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση