ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρ. Κύπρου: Στρώνει χαλί για την επανέκδοση των ΑΤ1 220 εκατ.

Προσκαλεί τους κατόχους των υφιστάμενων ομολόγων σταθερού επιτοκίου 220 εκατ. ευρώ, να τα προσφέρουν με τιμή αγοράς 103%

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι προσκαλεί τους κατόχους των υφιστάμενων χρεογράφων πρόσθετου κεφαλαίου κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου ονομαστικής αξίας ύψους €220 εκατ. , να προσφέρουν τα χρεόγραφα κεφαλαίου για αγορά από τον προσφέρων με τιμή αγοράς ίση με 103.00 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των Χρεογράφων Κεφαλαίου, καταβλητέα σε μετρητά, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης του Όρου Νέας Έκδοσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προσφορά διέπεται από τους όρους και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο προσφοράς ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 (το «Μνημόνιο Προσφοράς») και υπόκειται στους περιορισμούς Προσφοράς που περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς.

Περαιτέρω, ο Προσφέρων ανακοινώνει την πρόθεσή του να εκδώσει νέα Χρεόγραφα Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου (Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities) (τα «Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου»), αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η αγορά οποιωνδήποτε Χρεογράφων Κεφαλαίου για τα οποία λήφθηκαν έγκυρες προσφορές από τον Προσφέρων υπόκειται, χωρίς περιορισμό, στην επιτυχή ολοκλήρωση (κατά την αποκλειστική κρίση του Προσφέρων) της έκδοσης των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου σε συνολικό ποσό κεφαλαίου τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό κεφαλαίου του ποσού των Χρεογράφων Κεφαλαίου που έγκυρα προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεχτά από τον Προσφέρων (ο «Όρος Νέας Έκδοσης»).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση