ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Χτίζοντας ένα Βιώσιμο Μέλλον: Ενεργειακή Απόδοση στην Αγορά Ακινήτων

Δελτίο Τύπου

Μια νέα πρωτοποριακή μελέτη αποκαλύπτει την αλληλοεξαρτόμενη σχέση μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας και της αγοραστικής αξίας των βιώσιμων ή «πράσινων» κτιρίων στη Πάφο της Κύπρου1.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η ρύπανση, απαιτούν την υιοθέτηση πρακτικών και τεχνολογιών που θα ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας, την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και την αντίθετη επίδραση στην υγεία των ανθρώπων. Η «πράσινη» δόμηση προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συνδυάζοντας τη σχεδίαση και την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον κτιρίων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και τη χρήση βιώσιμων υλικών. Τα πράσινα κτίρια παρέχουν υψηλή ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, με βελτιωμένη αέρια ποιότητα, ελάχιστη έκθεση σε τοξικές ουσίες και βελτιωμένη ηχομόνωση. Ταυτόχρονα, η πράσινη δόμηση συνεισφέρει στη μείωση των ενεργειακών δαπανών, μειώνοντας το κόστος των ενεργειακών λογαριασμών και βελτιώνοντας την οικονομική βιωσιμότητα των κατοίκων. Μέσω αυτής της προσέγγισης, επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στο περιβάλλον και η δημιουργία υγιεινών, βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων.

Σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας της «πράσινης» δόμησης και της ενεργειακής αποδοτικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, η μελέτη εστιάζει στην αναγνώριση των πλεονεκτημάτων των «πράσινων» κτιρίων για τους κατοίκους και την κοινότητα, όπως η ενεργειακή απόδοση, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και η δημιουργία υγιεινού περιβάλλοντος διαβίωσης, κ.α..

Όπως προκύπτει από τα εμπειρικά αποτελέσματα, οι ιδιοκτήτες κατανοούν την αξία των «πράσινων» κατασκευών, και πέρα από την επιδίωξη για βιώσιμη και ανθεκτική αστική ανάπτυξη για την ευημερία των ανθρώπων και την προστασία του πλανήτη, επιθυμούν να επενδύσουν σε «πράσινες» κατασκευές, καθώς προσφέρουν και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, ενώ και η αγοραστική τους αξία αυξάνεται.

Παράλληλα βέβαια, η έρευνα υπογραμμίζει ότι παρόλο που οι «πράσινες» κατασκευές προσφέρουν πολλά οφέλη, υπάρχουν ακόμα σημαντικοί περιορισμοί στην εφαρμογή και υλοποίησή τους στην ευρύτερη αγορά ακινήτων. Για τον μετριασμό αυτών των περιορισμών επισημαίνεται η σημασία των πολιτικών και των κανονιστικών μέτρων που θα ρυθμίζουν την «πράσινη» δόμηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τίθενται προβληματισμοί προς την αναζήτηση νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων τόσο για την κατασκευή, όσο και για τη χρήση των κτιρίων. Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την υλοποίηση «πράσινων» κατασκευών, η παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων και επιδοτήσεων, καθώς και η εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου και του κοινού αποτελούν μερικές από τις προτάσεις στις οποίες καταλήγει η μελέτη. Η ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και υλικών που ενισχύουν την πράσινη δόμηση, καθώς και η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και των επιστημονικών ιδρυμάτων, έχουν επίσης κρίσιμη σημασία για την προώθηση της «πράσινης» δόμησης.

Με βάση την ανάλυση και τα ευρήματα αυτής της μελέτης, η οποία σαφώς δεν αφορά μόνο την πόλη της Πάφου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για άλλες περιοχές και κοινότητες που επιδιώκουν να επενδύσουν στην «πράσινη» δόμηση και την ενεργειακή αποδοτικότητα, γίνεται σαφές ότι η «πράσινη» δόμηση αποτελεί αναπτυξιακή προοπτική με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Η υιοθέτηση αυτής της φιλοσοφίας στον τομέα των κατασκευών μπορεί να οδηγήσει σε πιο βιώσιμη και ευημερούσα κοινωνία, δημιουργώντας κατασκευαστικά έργα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, προάγουν την υγεία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τους κκ. Ιωάννη Βαρδόπουλο, Ιωάννη Βάννα και Κωνσταντίνο Βασιλειάδη από το Νεάπολις Πανεπιστήμιο Πάφου στην Κύπρο, και τον Γεώργιο Ξύδη από το Πανεστήμιο του Ώρχους στην Δανία, ελπίζει ότι η παρούσα μελέτη θα ενθαρρύνει την ανάληψη περαιτέρω έρευνας και πρωτοβουλιών για την προώθηση της πράσινης δόμησης και της ενεργειακής αποδοτικότητας στον τομέα των κατασκευών.

1. Vardopoulos I, Vannas I, Xydis G, Vassiliades C. Homeowners’ perceptions of renewable energy and market value of sustainable buildings. Energies. 2023; 16(10):4178. https://doi.org/10.3390/en16104178. 

O Ιωάννης Βαρδόπουλος σπούδασε πολιτικός μηχανικός, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη, και ολοκλήρωσε διδακτορικές σπουδές στην εφαρμοσμένη αστική βιωσιμότητα. Σήμερα, διδάσκει, διεξάγει έρευνες και εκπονεί μελέτες επί θεμάτων σχετικών με ευρύ φάσμα των πτυχών της αστικής και περιφερειακής βιωσιμότητας.

Ο Ιωάννης Βάννας με σπουδές στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πολυετή εμπειρία σε όλους τους τομείς του τραπεζικού συστήματος, εργάζεται επί σειρά ετών ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Πρόσφατα ολοκλήρωσε με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και στην Εκτίμηση και Ανάλυση Ακινήτων (MRE) από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

Ο Γεώργιος Ξύδης, διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι σήμερα Καθηγητής στο Κέντρο Ενεργειακών Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου του Ώρχους (Aarhus University) και επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς (Johns Hopkins University) με ερευνητικά ενδιαφέροντα την εκτίμηση και βελτιστοποίηση ενεργειακών πόρων, τον ενεργειακό σχεδιασμό  και πολιτική, καθώς και την απόκριση ζήτησης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει συγγράψει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων, ενώ διατηρεί ενεργό συντακτική δραστηριότητα σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς απήχησης.

O Κωνσταντίνος Βασιλειάδης είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κύπρου και ασχολείται εκτεταμένα με την τεχνολογία, την αειφορία και την ενεργειακή απόδοση κτιρίων από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Σήμερα υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Βιομηχανικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Νάπολης (Università degli Studi di Napoli "Federico II", Italy) και Επισκέπτης Λέκτορας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Λούλεο (Luleå University of Technology, Sweden), ενώ συνεργάζεται και με το αρχιτεκτονικό γραφείο «Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες».

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση