ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ανακοινώθηκε πρόκληση ενδιαφέροντος για τη θέση Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

Η περίοδος υποβολής ενδιαφέροντος λήγει την 1η Μαρτίου 2024

ΚΥΠΕ

To Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης ανακοίνωσε πρόκληση υποβολής ενδιαφέροντος για τη θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία επιλογής του νέου επικεφαλής του Φορέα, ο οποίος μετά τη θέσπιση του νέου πλαισίου για τις εκποιήσεις θα διαθέτει διευρυμένες αρμοδιότητες.

Η περίοδος υποβολής ενδιαφέροντος λήγει την 1η Μαρτίου 2024.

Σε σημερινή του ανακοίνωση, το ΔΣ του Φορέα σημειώνει ότι η πρόκληση ενδιαφέροντος γίνεται προκειμένου, το Συμβούλιο να διαμορφώσει εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται, τα καθήκοντα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου καθορίζονται στον περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών Νόμο του 2010 Ν. 84(Ι)/2010) ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Απαιτούμενα Προσόντα, Πείρα, Ικανότητες και Χαρακτηριστικά:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν:

(i) στα οικονομικά ή χρηματοοικονομικά, και γνώση και πείρα σε νομικά θέματα ως ορίζεται στην παράγραφο 2 που ακολουθεί, ή

(ii) στα νομικά και γνώση και πείρα σε οικονομικά ή χρηματοοικονομικά θέματα ως ορίζεται στην παράγραφο 2 που ακολουθεί.

2. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε οικονομικά, νομικά ή χρηματοοικονομικά θέματα, ανάλογα με την περίπτωση ως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 1, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα, που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό, καθοδήγηση και έλεγχο εργασιών.

3. Πολύ καλή γνώση των θεμάτων που αφορούν τον τομέα των οικονομικών και χρηματοοικονομικών στην Κύπρο, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις συναλλαγές τους με χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εγνωσμένο κύρος και εντιμότητα, ανώτατο ηθικό επίπεδο και αυξημένο αίσθημα δικαίου, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, πολύ καλή ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ευθυκρισία και αναλυτική σκέψη.

5. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θητεία και απολαβές:

• Η θητεία είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί για ακόμη μία θητεία. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και το πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια ισχύος του διορισμού του.

• Ο μισθός και οι λοιποί όροι της υπηρεσίας του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου θα καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται, οι δηλώσεις ενδιαφέροντος να υποβάλλονται στον εξής σύνδεσμο: www.jobmatch.com.cy, με κωδικό θέσης ΧΕ/2/2024 μέχρι την 1η Μαρτίου 2024, συνοδευόμενες από πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22517707 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: recruitment@humanasset.com

Σημειώνεται ότι θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι, οι οποίοι το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και ότι θα διενεργηθούν προσωπικές συνεντεύξεις.

Η θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου παραμένει κενή από την 1η Ιουλίου, με το Γραφείο να λειτουργεί κανονικά υπό τη Βοηθό Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Βαλεντίνα Γεωργιάδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση