ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία

ΚΥΠΕ

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ανήλθε σε €448,4 εκ., που ισοδυναμεί με το 1,7% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με έλλειμμα €302,3 εκ. (1,3% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Παρασκευή.

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά 3,8% ή €339,3 εκ. και ανήλθαν στα €9.207,6 εκ. σε σύγκριση με €8.868,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 10% και ανήλθαν στα €3.696,5 εκ. σε σύγκριση με €3.361,1 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού αυξήθηκαν κατά €133,4 εκ. ή 5,2% και ανήλθαν στα €2.680,6 εκ. σε σύγκριση με €2.547,2 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά 19,5% και ανήλθε στα €1.019,0 εκ. σε σύγκριση με €852,7 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €17,9 εκ. ή 3,3% και ανήλθαν στα €553,4 εκ. σε σύγκριση με €535,5 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 33,7% ή €194 εκ. και ανήλθε στα €769 εκ. σε σύγκριση με €575 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 35,2% και ανήλθαν στα €612,2 εκ. σε σύγκριση με €452,9 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 28,4% ή €34,7 εκ. και ανήλθαν στα €156,8 εκ. σε σύγκριση με €122,1 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά 81,8% και περιορίστηκαν στα €105,8 εκ. σε σύγκριση με €580 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €33,6 εκ. ή 8,1% και περιορίστηκαν στα €383,3 εκ. σε σύγκριση με €416,9 εκ. το 2021.

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €1.090 εκ. ή 12,7% και ανήλθαν στα €9.656 εκ. σε σύγκριση με €8.566 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 15,6% και ανήλθαν στα €3.579,1 εκ. σε σύγκριση με €3.097,1 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ, μετά την αφαίρεση των επιστροφών, αυξήθηκαν κατά €400,4 εκ. ή 19,8% και ανήλθαν στα €2.421,6 εκ. σε σύγκριση με €2.021,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν στα €2.249 εκ. σε σύγκριση με €1.874,1 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €333,9 εκ. ή 13,9% και ανήλθαν στα €2.742,1 εκ. σε σύγκριση με €2.408,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €15,4 εκ. (2,5%) και ανήλθαν στα €628,1 εκ. σε σύγκριση με €612,7 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,5 εκ. ή 0,4% και περιορίστηκαν στα €112 εκ. σε σύγκριση με €112,5 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €8,8 εκ. ή 4,5% και περιορίστηκαν στα €186,1 εκ. σε σύγκριση με €194,9 εκ. το 2021. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά 40,1% και περιορίστηκαν στα €159,6 εκ. σε σύγκριση με €266,5 εκ. το 2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΥΠΟΙΚ  | 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση