ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ελεγκτική Υπηρεσία: Αυξήθηκε η κρατική χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Υπηρεσία αναφέρει ότι η χορηγία αρχικά προβλεπόταν να είναι €81,2 εκ. (όση περίπου ήταν και τα προηγούμενα χρόνια), ενώ αυξήθηκε στα €118,5 εκ.

ΚΥΠΕ

Η κρατική χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που αρχικά προβλεπόταν να είναι ίση με €81,2 εκ. (όση περίπου ήταν και τα προηγούμενα χρόνια), αυξήθηκε στα €118,5 εκ. αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία. 

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τα οικονομικά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ότι σε σχέση με τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ που αναφέρονται στα οικονομικά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και το έλλειμμα που εντοπίστηκε από τον Εσωτερικό Ελεγκτή του Πανεπιστημίου κατά την 31.12.2022, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 109(3) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (N.20(I)/2014) κάθε κρατικός οργανισμός υποβάλλει στο Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Προστίθεται ότι στη βάση του άρθρου 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα έτη 2019 – 2021 σε ιδιώτες ελεγκτές οι οποίοι συμβάλλονται απευθείας με το Πανεπιστήμιο.

Μέχρι σήμερα, αναφέρει, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ετοίμασε και υπέβαλε στους ιδιώτες ελεγκτές για έλεγχο τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στα έτη 2019 – 2021. Ο έλεγχός τους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σημειώνει ότι με βάση επιστολή του ημερ. 16.1.2023, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι εξασφάλισε έγκριση της Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου για παράταση της περιόδου εκτέλεσης του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων για τα έτη 2019 – 2021 μέχρι 30.4.2023 αντί της 31.12.2022 που προνοείτο στη Σύμβαση.

Επίσης, αναφέρει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε την υπό αναφορά Έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή με τίτλο «Έκθεση αξιολόγησης της κατάστασης των ιδίων εσόδων, οφειλών/υποχρεώσεων, τραπεζικών διαθέσιμων και εισπρακτέων του ΠΚ κατά την 31.12.2022». Σημειώνει ότι με χθεσινό μήνυμά του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι η Έκθεση αυτή έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου του Συμβουλίου και έχει δοθεί για σχόλια στις Πρυτανικές Αρχές και στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Μετά τα σχόλια των πιο πάνω η Έκθεση θα οριστικοποιηθεί και θα τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου. Όταν οριστικοποιηθεί θα αποσταλεί αντίγραφο στην Ελεγκτική Υπηρεσία για ενημέρωσή της.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι, μετά την κατάθεση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστήμιου Κύπρου στην Βουλή των Αντιπροσώπων τον Νοέμβριο του 2022, το ίδιο το Πανεπιστήμιο επανήλθε τον Δεκέμβριο του 2022 και ζήτησε αύξηση πιστώσεων κατά €58,5εκ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένο Προϋπολογισμό που προέβλεπε αύξηση της κρατικής χορηγίας κατά €37,3εκ. Έτσι, η κρατική χορηγία που αρχικά προβλεπόταν να είναι ίση με €81,2εκ. (όση περίπου ήταν και τα προηγούμενα χρόνια), αυξήθηκε στα €118,5εκ. αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία. 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση