ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Κομισιόν: Όλα τα μέσα για να ξεπεράστει η «καταιγίδα» στην οικονομία

Η Πρόεδρος Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η ΕΕ εργάζεται να συντονίζει καθημερινή τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τα Κ-Μ και θα συγκεντρώσει μια ομάδα ειδικών για μια κοινή γραμμή κατά του ιου

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

«Η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα ξεπεράσει την καταιγίδα», ανακοίνωσε μετά την τηλεδιάσκεψη των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν εργάζεται σταθερά και στα δύο μέτωπα, αφενός θα συντονίσει καθημερινή τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τους Υπουργούς Υγείας και τους Υπουργούς Εσωτερικών για τα απαραίτητα μέτρα και θα συγκεντρώσει μια ομάδα επιδημιολόγων και ιολόγων από διάφορα κράτη μέλη για να μας δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον εξετάζει τώρα το διαθέσιμο προστατευτικό εξοπλισμό και τις αναπνευστικές συσκευές, καθώς και την ικανότητα παραγωγής και διανομής τους. Όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, ενισχύεται η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση της στοχοθετημένης έρευνας για τον κορωνοϊό και έχουν ήδη κινητοποιηθεί 140 εκατ. ευρώ δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης στην έρευνα σχετικά με τα εμβόλια, τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Στο οικονομικό μέτωπο, η Κομισιόν θα διασφαλισθεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να εισρεύσουν σε εταιρείες που την χρειάζονται και θα αξιοποιήσει πλήρως την ευελιξία που υπάρχει στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ανακοίνωσε δε ότι θα φέρει συγκεκριμένες ιδέες ενώπιον του Eurogroup τη Δευτέρα.

Επιπλέον δεσμεύθηκε να παρουσιάσει την πρωτοβουλία «Corona Response Investment» που θα απευθύνεται σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ΜΜΕ, αγορές εργασίας και άλλα ευάλωτα τμήματα των οικονομιών. Η επένδυση θα φτάσει τα 25 δισ. ευρώ και η Πρόεδρος θα προτείνει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα να αποδεσμεύσει ρευστότητα επενδύσεων ύψους 7,5 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για να συνεργαστεί με τα Κράτη Μέλη για να διασφαλίσει ότι τα χρήματα θα αρχίσουν να ρέουν τις προσεχείς εβδομάδες.

Αναλυτικά, η Κομισιόν θα προτείνει να παραιτηθεί φέτος από την υποχρέωσή της να ζητήσει επιστροφή των αχρησιμοποίητων προχρηματοδοτήσεων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία από τα Κράτη μέλη. Τα Κ-Μ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ποσά αυτά για να επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Θα το χρησιμοποιήσουν για την εθνική συγχρηματοδότηση που κανονικά θα έπρεπε να παρέχουν, προκειμένου να λάβουν τα επόμενα τμήματα των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων τους. Λαμβανομένων υπόψη των μέσων ποσοστών συγχρηματοδότησης μεταξύ των κρατών μελών, τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν την αποδέσμευση και τη χρήση διαρθρωτικής χρηματοδότησης ύψους περίπου 17,5-18 δις ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πρόταση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέσω τροποποίησης του κοινού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η Επιτροπή θα υποβάλει αυτή την πρόταση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα. Στη συνέχεια, τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα θα προσαρμόζονται, όπου είναι απαραίτητο, για τη διοχέτευση της χρηματοδότησης σε τομείς όπως τα βραχυπρόθεσμα μέτρα εργασίας, ο τομέας της υγείας, τα μέτρα για την αγορά εργασίας και τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την τηλεδιάσκεψη των 27, τα Κράτη Μέλη εξέφρασαν συμπάθεια προς την Ιταλία και τα άλλα Κ-Μ που πλήττονται σοβαρά και υπογράμμισαν την ανάγκη να συνεργαστούν και να κάνουν ό, τι είναι απαραίτητο πολύ γρήγορα. Οι 27 τόνισαν την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης και στενού συντονισμού με την Κομισιόν. Οι Υπουργοί Υγείας και οι Υπουργοί Εσωτερικών θα πρέπει να διαβουλεύονται καθημερινά για να διασφαλίσουν το σωστό συντονισμό και να επιδιώξουν κοινή ευρωπαϊκή καθοδήγηση

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανταλλάχθηκαν πληροφορίες και πρακτικές και εντοπίστηκαν 4 προτεραιότητες.

1) Περιορισμός της εξάπλωσης του ιού. Τα Κ-Μ συμφώνησαν ότι η υγεία των πολιτών αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα και ότι τα μέτρα πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη και τις ιατρικές συμβουλές. Τα μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα, ώστε να μην έχουν υπερβολικές συνέπειες για τις κοινωνίες μας στο σύνολό τους. Οι ηγέτες συμφώνησαν περαιτέρω ότι σε αυτό το σημείο θα μοιραστούν όλες τις σχετικές πληροφορίες. μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών συντονισμού.

2) Παροχή ιατρικού εξοπλισμού. Συμφωνία να ανατεθεί στην Κομισιόν η ανάλυση των αναγκών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την πρόληψη των ελλείψεων. Η Κομισιόν ενημέρωσε ότι θα συνεχίσει τη δέσμευσή της στον κλάδο και θα επιδιώξει κοινές δημόσιες προμήθειες. Επιπλέον, η Κομισιόν προτίθεται να αγοράσει εξοπλισμό ατομικής προστασίας μέσω του πλαισίου πολιτικής προστασίας - RescEU. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί σωστά και αποφεύγονται τυχόν αδικαιολόγητα εμπόδια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις μάσκες και τους αναπνευστήρες.

3) Έρευνα προώθησης, συμπεριλαμβανομένου και εμβολίου. Τα Κράτη Μέλη τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης των προσπαθειών για την έρευνα. Η Κομισιόν έχει ήδη κινητοποιήσει κεφάλαια ύψους 140 εκατ. Ευρώ και έχει επιλέξει 17 σχέδια για να το πράξει.

4) Αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών. Η Ένωση και τα Κράτη Μέλη της, είναι έτοιμα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που είναι απαραίτητο. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουν κάθε αντίκτυπο στη ρευστότητα, στην υποστήριξη των τομέων των ΜΜΕ και των υπαλλήλων τους. Θα χρειαστεί ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η Κομισιόν θα παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις στην Ένωση και θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα κατά τη σύνοδο κορυφής της 26ης και 27ης Μαρτίου, για να λάβει περαιτέρω αποφάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X