ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Παραλείψεις στη συμμόρφωση του Τμ. Αλιείας με το θεσμικό του πλαίσιο εντοπίζει η ΕΥ

Η ΕΥ αναφέρει ακόμη ότι από τον έλεγχο που έγινε προέκυψε η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χερσαίου ιχθυοτροφείου που δεν κατέχει πολεοδομική άδεια

ΚΥΠΕ

Παραλείψεις και αδυναμίες στη συμμόρφωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες του, καθώς και στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα εισπράξεων και προσωπικού είναι ανάμεσα στα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) με θέμα «Έλεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών».

Σύμφωνα με την ΕΥ, εντοπίζονται αδυναμίες και ως προς την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, ως ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) για τη διαχείριση και εφαρμογή του Μέτρου 4.3 της Προτεραιότητας της Ένωσης 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020.

Επιπλέον, η ΕΥ αναφέρει στα συμπεράσματά της περίπτωση παρέμβασης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ) για κατ’ εξαίρεση παραχώρηση έγκρισης από το ΤΑΘΕ, θέσης ελλιμενισμού σε ακτοπλοϊκό σκάφος, σε αλιευτικό καταφύγιο, «η οποία δεν αιτιολογείται δεόντως και δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης».

Πέραν τούτων, κατά τη διάρκεια του ελέγχου προέκυψαν σύμφωνα με την ΕΥ περιπτώσεις υπαλλήλων του Τμήματος που έλαβαν αποζημίωση, στο πλαίσιο του συστήματος αναμονής, ενώ βρίσκονταν σε άδεια ανάπαυσης. Ακόμη, αναφέρονται αδυναμίες και παραλείψεις στην εφαρμογή της διαδικασίας καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Τμήματος, καθώς και στις διαδικασίες είσπραξης και καταχώρισης εσόδων.

Επίσης, η ΕΥ σημειώνει την παραχώρηση, από τον Υπουργό ΓΑΑΠ κατά την εξέταση ένστασης που προβλέπει η νομοθεσία, δωρεάν θέσεων ελλιμενισμού σε ορισμένους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών αλιείας κατηγορίας Γ χωρίς επαρκή τεκμηρίωση της απόφασής του, αφού προηγουμένως η αίτηση τους για παραχώρηση άδειας κατηγορίας Α και Β εξετάστηκε από το ΤΑΘΕ και απορρίφθηκε.

Παράλληλα, η ΕΥ διαπιστώνει τη μη λήψη δραστικών μέτρων, από το ΤΑΘΕ, για αντιμετώπιση παράνομου ελλιμενισμού σε αλιευτικά καταφύγια, ενώ αναφέρει και την παραχώρηση έγκρισης από τον τέως Υπουργό ΓΑΑΠ, για διαγραφή μορίων ποινής σε ιδιοκτήτη σκάφους, χωρίς να υπάρχει αιτιολόγηση της απόφασης, κατά παράβαση του σχετικού Διατάγματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην έκθεση δηλώνεται και η καθυστέρηση στην προώθηση αποτελεσματικών αποφάσεων και ενεργειών για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του περιπτέρου στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλιμνίου, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται, να ελλοχεύει o κίνδυνος καταβολής αποζημιώσεων.

Η ΕΥ αναφέρει ακόμη ότι από τον έλεγχο που έγινε προέκυψε η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χερσαίου ιχθυοτροφείου που δεν κατέχει πολεοδομική άδεια.

Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση η ΕΥ έδωσε γενικές συστάσεις, όπως το ΤΑΘΕ να ενεργεί, σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και με τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η σύννομη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

«Οι αποφάσεις του ΓΔ του Υπουργείου ΓΑΑΠ, για κατ’ εξαίρεση παραχώρηση εγκρίσεων, να αιτιολογούνται δεόντως και να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης», καταλήγει η έκθεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση