ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:04
 

Τρ.Κύπρου: Κέρδη 43 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο

Τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά €454 εκατ. ή κατά 5% κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2018

Newsroom K

Κέρδη 43 εκατ. ευρώ σημείωσε η Τράπεζα Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2018, έναντι 1 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και 2 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Τα ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ μειώθηκαν κατά €454 εκατ. ή κατά 5% κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2018, και ανήλθαν σε €8,349 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2018, αντιπροσωπεύοντας το 45% του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με 47% στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Το Συγκρότημα παραμένει εντός στόχου για οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά ~€2 δις το 2018.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) με προβλέψεις ανήλθε στο 51% στις 31 Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2017.  Οι προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε €58 εκατ., σε σύγκριση με €50 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2017 (αυξημένα κατά 16% σε τριμηνιαία βάση) και με €64 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2017 (μειωμένα κατά 9% σε ετήσια βάση). Η χρέωση προβλέψεων (cost of risk) για το α’ τρίμηνο 2018 αναλογεί σε 1.2% επί του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με τη χρέωση προβλέψεων ύψους 4.0% για το έτος 2017. Ποσό ύψους περίπου €500 εκατ. που αντικατοπτρίζει τη μη- επαναλαμβανόμενη χρέωση από τις τροποποιήσεις στις παραδοχές των προβλέψεων περιλαμβάνεται στη χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων για το έτος 2017.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν σε €17,996 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με €17,850 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €123 εκατ. (1%). Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο ανήλθαν σε €16,105 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2018, αποτελώντας το 89% του συνόλου των καταθέσεων του Συγκροτήματος. Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο παρέμειναν γενικά σε σταθερό επίπεδο, αφού η αύξηση των εγχώριων καταθέσεων ύψους 2% σε τριμηνιαία βάση αντισταθμίζει τη μείωση των καταθέσεων των International Business Units (IBUs) ύψους 4% σε τριμηνιαία βάση. Το μερίδιο αγοράς επί των καταθέσεων της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 34.1% στις 31 Μαρτίου 2018 (σε σύγκριση με 33.3% στις 31 Ιανουαρίου 2018).

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) χωρίς μεταβατικές διατάξεις, προσαρμοσμένος για τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις, (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9) ανήλθε σε 11.7% στις 31 Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με 12.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Στις 31 Μαρτίου 2018, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13.5% σε σύγκριση με 14.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Καθαρά Κέρδη

Tα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το α’ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε €19 εκατ. (σε σύγκριση με €9 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2017), και αποτελείται από καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €11 εκατ. (κέρδη ΔΔΑ) και κέρδη από επανεκτίμηση ύψους €8 εκατ. ως αποτέλεσμα επαναταξινόμησης.

Τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε €106 εκατ. (σε σύγκριση με €109 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2017 και €107 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2017), εκ των οποίων 55% αφορούν κόστος προσωπικού (€58 εκατ.), 39% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€41 εκατ.) και 7% αφορά ειδική εισφορά επί των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο και συνεισφορά ΕΤΕ (€7 εκατ. και αποτελείται από ειδική εισφορά επί των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο ύψους €6 εκατ.
και συνεισφορά ΕΤΕ ύψους €1 εκατ.).

Cost to Income

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το α’ τρίμηνο 2018 ανήλθε σε 46%, σε σύγκριση με 51% για το δ’ τρίμηνο 2017, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση στο σύνολο εσόδων κατά 8% σε τριμηνιαία βάση.

Remu

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) ανέλαβε ακίνητα ύψους €134 εκατ. το α’ τρίμηνο 2018 (μείωση 19% σε τριμηνιαία βάση και αύξηση 4% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα. Η ΔΔΑ επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα. Το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτων ύψους €55 εκατ. το α’ τρίμηνο 2018 (περίπου στα ίδια επίπεδα με το δ’ τρίμηνο 2017), με κέρδη από την πώληση ακινήτων ύψους €11 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2018. Κατά την περίοδο μετά την 31 Μαρτίου 2018 και μέχρι τις 4 Μαΐου 2018, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε επιπρόσθετες πωλήσεις ύψους €27 εκατ. Από την αρχή του έτους και μέχρι 4 Μαΐου 2018, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με τιμή συμβολαίου ύψους €97 εκατ. (123 ακίνητα).

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €17 εκατ.

Επιτάχυνση μείωσης ΜΕΔ

Το Συγκρότημα έχει καταγράψει σημαντικές μειώσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) για δώδεκα συνεχόμενα τρίμηνα και αναμένει ότι η οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) θα συνεχιστεί στα επόμενα τρίμηνα. Παράλληλα, το Συγκρότημα συνεχίζει να διερευνά ενεργά εναλλακτικές λύσεις για την επιτάχυνση αυτής της μείωσης, μέσω διαρθρωτικών λύσεων για επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, πιθανόν στο άμεσο μέλλον, μέσω ενός ή περισσότερων συναλλαγών. 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

«Βάρτους φωθκιά να φέρουν τον νου τους»

«Η ανοχή που έδειξαν οι αρχές στο θέμα των παραλιών, των χελώνων κτλ, μας οδήγησε στις σημερινές κακόβουλες, ...»
Ένας Πολίτης  |  13:09

Με βίτσες και διαβατήρια είπαν στον Αρχιεπίσκοπο «Εις πολλά έτη Δέσποτα»

«Εις πολλά έτη Δέσποτα.... στο μοναστήρι σου... Τα καλύτερα έπονται!!!»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  11:51

Αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κτιρίου στα Εξάρχεια

«Αντε επιτελους, μετα απο 40 χρονια αποφασισε η ελλαδα να συμπεριφερθει σαν κανονικο κρατος. Ελπιζω ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  22:52

Παρασκήνιο με ουρά από τις πολιτογραφήσεις

«Προεδρικό ή γιάφκα; Ιδού το ερώτημα!!!»
Ai Em  |  09:38

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X