ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρέχουμε ξανά για τη μείωση των ρύπων

Δεν ικανοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του εθνικού σχεδίου της Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα

Της Μαρίας Ηρακλέους

Οι καταιγίδες των τελευταίων ημερών που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, και οι οποίες συνοδεύτηκαν με έντονα καιρικά φαινόμενα, επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία ερευνών που θέλουν το 60% της Κύπρου να είναι αντιμέτωπο με ερημοποίηση μέχρι το 2050.

Όλα αυτά έχουν περιληφθεί και σε πρόσφατη μελέτη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει κατατάξει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από τις πλέον ευάλωτες στον κόσμο στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Μείωση της βροχόπτωσης, διάβρωση των εδαφών, αλλαγή της στάθμης της θάλασσας, μείωση της βιοποικιλότητας, προβλήματα στις δασικές εκτάσεις, πυρκαγιές, και επιβάρυνση της υγείας λόγω της αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι ενδεικτικά του τι φέρνει η κλιματική αλλαγή. Αξίζει απλώς να αναφερθεί ότι το 2018, καταγράφηκαν 750 πρόωροι θάνατοι που σχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και 70 θάνατοι που συνδέονται με τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου και του όζοντος.

«Τα καιρικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται με ιδιαίτερη συχνότητα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κλιματική αλλαγή. Ακόμα και η Κύπρος να κλείσει τον διακόπτη και να έχουμε μηδέν εκπομπές, τα προβλήματα δεν σταματούν», αναφέρει στην «Κ» ο ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος Θεόδουλος Μεσημέρης.

Αυτό πάντως δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ούτε λίγο ούτε πολύ, ανεπαρκές το προσχέδιο του εθνικού σχεδίου της Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2021-2030. Η επιτροπή δημοσίευσε χθες τις συστάσεις της, ζητώντας από την Κυπριακή Δημοκρατία να βάλει πιο φιλόδοξους στόχους στην μείωση της εκπομπής των ρύπων, και της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και παράλληλα να παραθέσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα υλοποιήσει τα μέτρα που εισηγείται. 

Επί τάπητος τα μέτρα

Το θέμα θα απασχολήσει σημερινή συνεδρία της διυπουργικής επιτροπής για την ενέργεια και το κλίμα, η οποία θα συνέλθει το πρωί της Τετάρτης στο Υπουργείο Γεωργίας. Κώστας Καδής, Χάρης Γεωργιάδης, Γιώργος Λακκοτρύπης και Βασιλική Αναστασιάδου θα κληθούν να αναζητήσουν νέα μέτρα τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν στο τελικό σχέδιο που θα υποβληθεί τον Δεκέμβρη στην Κομισιόν.

Θα παρουσιαστεί η πρόοδος της Κύπρου από τον Γενάρη μέχρι σήμερα, ενώ βάσει εξειδικευμένων μελετών θα αποφασιστούν τα μέτρα τα οποία θα υιοθετήσουμε προκειμένου να πιάσουμε τους στόχους του 2030. Μείωση 24% στην εκπομπή των ρύπων σε σχέση με το 2005 και διείσδυση των ΑΠΕ κατά 23% στην κατανάλωση ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι στο προσχέδιό της η Κύπρος είχε εισηγηθεί διείσδυση ΑΠΕ στο 23% μέχρι το 2030, και 10% μείωση της εκπομπής των ρύπων. Ως εκ τούτου τα μέτρα της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρήθηκαν ελλιπή από την Κομισιόν.

Φορολογία στα καύσιμα

Στα μέτρα τα οποία θα εξεταστούν ως εισηγήσεις κατά την σημερινή σύσκεψη περιλαμβάνεται και η πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση. Με λίγα λόγια η φορολογία στα υγρά καύσιμα. Θα εξεταστεί επίσης το περιθώριο κινήτρων για την αγορά της ηλεκτροκίνησης τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αρμόδια τμήματα έχουν καταλήξει σε κάποιες εισηγήσεις αλλά το κατά πόσο θα υλοποιηθούν θα κριθεί από την μελέτη αντικτύπου η οποία θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο του 2019. Το τελικό σχέδιο υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβληθεί τέλος Δεκεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΕΕ: Η Κύπρος να παρέχει περισσότερες πληροφορίες

Η Κύπρος θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερο την εκτίμηση αλληλεξαρτήσεων μεταξύ πολιτικών και μέτρων, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις της . Ζητά περισσότερεςπληροφορίες σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ των διαστάσεων της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της ενεργειακής ασφάλειας και της εσωτερικής αγοράς, καθώς και της αρχής της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση.

Αναφέρει ότι η ανάλυση θα μπορούσε να περιλάβει ποσοτικές εκτιμήσεις και τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις αλληλεπιδράσεις, αναφέρει η σύσταση της Επιτροπής. Σημειώνει επίσης ότι το τελικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει πιο ολοκληρωμένα μέτρα αξιοποίησης του δυναμικού των αλληλεπιδράσεων με την κυκλική οικονομία.

Λείπει η φιλοδοξία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στην Κυπριακή Δημοκρατία να αποσαφηνίσει πώς σχεδιάζει να επιτύχει τον στόχο της για το 2030 όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εξετάζοντας άλλες οικονομικά αποδοτικές πολιτικές κατά την περίοδο 2021-2030. Ζητά επίσης να αυξήσει το επίπεδο φιλοδοξίας για το 2030 για μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον 23% ως συνεισφορά της Κύπρου στον στόχο της Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Ζητά επίσης να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες και ποσοτικοποιημένες πρακτικές για το πώς θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Να αυξήσει σημαντικά τη φιλοδοξία της όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης τελικής και πρωτογενούς ενέργειας το 2030, δεδομένης της ανάγκης να αυξηθεί το επίπεδο των προσπαθειών για την επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030. Καλεί την Κύπρο να ολοκληρώσει τις προβολές και τα σενάρια ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των νέων προγραμματισμένων πολιτικών.

Σημαντική είναι επίσης η σύσταση της Κομισιόν ώστε η Κύπρος να θέσει μελλοντοστραφείς, όπως αναφέρει, στόχους και επιδιώξεις όσον αφορά την ενοποίηση της αγοράς, ιδίως μέτρα στον τομέα του φυσικού αερίου, ενόψει των σχεδίων για εφοδιασμό με φυσικό αέριο στην επικράτειά της στο εγγύς μέλλον.

Ζητά επίσης να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο σαφή και συνεπή με τους στόχους και τις επιδιώξεις που περιγράφονται στη διάσταση της εσωτερικής αγοράς, και να ασχοληθεί περισσότερο με τους εθνικούς στόχους στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Στην σύσταση της ΕΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων και η ανάγκη όπως η Κύπρος εντείνει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις περιφερειακής συνεργασίας με την Ελλάδα, καθώς και με άλλα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων στις διαστάσεις της εσωτερικής αγοράς, της ενεργειακής ασφάλειας και της έρευνας, καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίας Ηρακλέους

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Περιβάλλον: Τελευταία Ενημέρωση

X