ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ελεγκτική Υπηρεσία: Εκατομμύρια ευρώ τα ανεκτέλεστα εντάλματα της Αστυνομίας

Aπηρχαιωμένες και χρονοβόρες οι διαδικασίες στα δικαστήρια για εντάλματα, διαπιστώνει η ΕΥ

ΚΥΠΕ

Λόγω της απουσίας μηχανογραφικού συστήματος για έκδοση και παρακολούθηση των ενταλμάτων στα Δικαστήρια, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι απηρχαιωμένες, χρονοβόρες και επιρρεπείς σε λάθη, δεν είναι καταγραμμένες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, το κάθε Επαρχιακό Δικαστήριο ακολουθεί δικές του πολιτικές, ως προς τον χειρισμό συγκεκριμένων θεμάτων, αναφέρει μεταξύ άλλων η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Δευτέρα για τον Διαχειριστικό Έλεγχο Ενταλμάτων Προστίμου. Αναφέρεται επίσης μεταξύ άλλων ότι δημόσιο πρόσωπο έχει οφειλές και δεν ευσταθεί η δικαιολογία ότι δεν μπορεί να εντοπιστεί. Επίσης σημειώνεται ότι δημιουργούνται εύλογες υποψίες για φοροδιαφυγή για κάποιους οφειλέτες ενώ κάποιοι φαίνεται να τυγχάνουν προνομιακή μεταχείριση από την Εθνική Φρουρά ως προς την εφεδρική τους υπηρεσία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει, εξάλλου, ότι εκ του αποτελέσματος, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται διαχρονικά, η διαρκής σημαντική αύξηση στον αριθμό και η αξία των ανεκτέλεστων ενταλμάτων καταδεικνύει ότι η Αστυνομία δεν έχει πετύχει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και ότι μεγάλο ανεπίλυτο πρόβλημα αποτελούν τα εντάλματα σε βάρος νομικών προσώπων, για τα οποία η Αστυνομία δεν εφαρμόζει τη σχετική δικαστική απόφαση για εκτέλεσή τους με κατάσχεση κινητής περιουσίας.

Η ΕΥ αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται τις πρακτικές δυσκολίες που δυνατό να προκύπτουν, "αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων" και ότι "το Κράτος θα πρέπει να εγκύψει στο πρόβλημα και αν χρειαστεί, να προωθηθούν αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που να δίνουν λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται".

Σύμφωνα με την ΕΥ, αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η διαδικασία εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου χρήζει πλήρους αναθεώρησης και το εν λόγω ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά. Αναφέρεται ότι ύστερα από οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατά τα έτη 2017-2018, η Αστυνομία μελέτησε τρία ενδεχόμενα, την παραχώρηση μέρους των καθηκόντων της εκτέλεσης των ενταλμάτων σε ιδιωτική εταιρεία, την εκτέλεση ενταλμάτων από νεοσύστατο κεντρικό Κρατικό Φορέα και την εκτέλεση των ενταλμάτων των ΥΚΑ, του Τμήματος Φορολογίας και των Δήμων, να αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τους ίδιους.

"Οι πιο πάνω μελέτες, με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής, διαβιβάστηκαν στο ΥΔΔΤ εντός του 2018, χωρίς όμως να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση και επομένως χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στον προβληματικό τρόπο λειτουργίας των ΟΥΛΕΕ που ισχύει σήμερα. Πέραν των πιο πάνω, σημειώνουμε ότι, παρά τις προηγούμενες συστάσεις της Υπηρεσίας μας, δεν φαίνεται να έχουν μελετηθεί άλλοι μηχανισμοί εκτέλεσης ενταλμάτων, πέραν αυτών που αφορούν στην Αστυνομία και στο Γενικό Λογιστήριο. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, φαίνεται ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν αξιοποιούνται επαρκώς", αναφέρει στην έκθεσή της η ΕΥ.
 
Στις συστάσεις η ΕΥ αναφέρει πως αναμένει ότι με την υλοποίηση της μηχανογράφησης των Δικαστηρίων, τα πλείστα ευρήματα της Υπηρεσίας μας θα αντιμετωπιστούν και θα επέλθει σημαντική εξοικονόμηση πόρων και ότι για να καταστεί αυτό δυνατό, θα πρέπει το σύστημα που θα αναπτυχθεί να διασυνδεθεί με το μηχανογραφικό σύστημα της Αστυνομίας.

Σημειώνει ακόμη πως θεωρεί ότι τα πλείστα από τα πλεονεκτήματα δημιουργίας ανεξάρτητου Κρατικού Φορέα, λύση την οποία φαίνεται να προκρίνει η Αστυνομία, μπορούν να επιτευχθούν με την αναβάθμιση των υφιστάμενων ΟΥΛΕΕ (ουλαμός εκτέλεσης ενταλμάτων).

Η ΕΥ σημειώνει ως εισηγήσεις την απασχόληση γραφειακού προσωπικού για ενασχόληση με διοικητικά καθήκοντα, όπως είναι οι καταχωρίσεις ενταλμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, τηλεφωνικές υπενθυμίσεις στους οφειλέτες και εισπράξεις από άτομα που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΟΥΛΕΕ για εξόφληση των οφειλών τους, οι Αστυνομικοί να απασχολούνται αποκλειστικά με καθήκοντα αστυνομικής φύσης, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που ασχολούνται με την εκτέλεση ενταλμάτων εκτός γραφείου, δημιουργία Τμήματος Κατασχέσεων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταγραφούν τα προβλήματα που υπάρχουν και να μελετηθούν λύσεις για αντιμετώπισή τους.

Επίσης εισηγείται ενίσχυση των ΟΥΛΕΕ με άτομα από τις Υπηρεσίες/Τμήματα/Οργανισμούς που είναι δικαιούχοι πολλών ενταλμάτων, όπως τις ΥΚΑ, το Τμήμα Φορολογίας, τους Δήμους, το Ταμείο Θήρας κ.λπ. Τα άτομα αυτά, θα δρουν ως συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στην Αστυνομία και στους δικαιούχους, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων και παράλληλα θα υποβοηθούν την Αστυνομία στην εκτέλεση των ενταλμάτων που τους αφορούν, δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, με κύριο στόχο την εξεύρεση επιπρόσθετων πληροφοριών για τα εντάλματα με ελλιπή στοιχεία, αφού αυτά αφορούν συνήθως σε ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις και να καθοριστούν συγκεκριμένοι ετήσιοι στόχοι ανά ΟΥΛΕΕ και ανά Αστυνομικό Σταθμό και να μελετηθεί η πιθανότητα επιβράβευσης αυτών που τους επιτυγχάνουν.

Η ΕΥ αναφέρει ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας την πληροφόρησε πως θέση της Αστυνομίας είναι ότι η εκτέλεση των ενταλμάτων προστίμου δεν πρέπει να είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας αλλά άλλης ανεξάρτητης Υπηρεσίας, όπως ισχύει σε αρκετές άλλες χώρες. Η Υπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχει και εξουσίες πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και εξουσίες κατάσχεσης.
 
Σύμφωνα με την ΕΥ, η Αστυνομία θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εναλλακτικών μηχανισμών εκτέλεσης ενταλμάτων (τροχονομικοί έλεγχοι, γραφεία εξυπηρέτησης, έλεγχοι στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας και αποκοπές από μισθούς και συντάξεις των Δημοσίων Υπαλλήλων).

Επίσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με την Αστυνομία και τα επηρεαζόμενα Τμήματα, να μελετήσουν την εφαρμογή όσων περισσότερων επιπλέον τρόπων εκτέλεσης, οι οποίοι θα αποφορτίσουν τους ΟΥΛΕΕ και θα συντείνουν στη μείωση των ανεκτέλεστων ενταλμάτων. Για την υλοποίηση των συστάσεών μας, στις πλείστες περιπτώσεις, θα πρέπει να ζητηθεί σχετική νομική γνωμάτευση και έγκριση/ψήφιση σχετικών Κανονισμών/ νομοθεσίας, αναφέρεται.

Τα ανεκτέλεστα εντάλματα και το ύψος τους

Στην έκθεσή της η ΕΥ έχει συνημμένο και παράρτημα για τα ανεκτέλεστα εντάλματα φυσικών προσώπων όπως φαίνεται παρακάτω, ποια διευθετήθηκαν και πως και το ύψος τους.

 Ανεκτέλεστα εντάλματαΠερίοδος έκδοσηςΚλειστά εντάλματα που δεν επανενεργοποιήθηκανΠληροφορίες αναστολώνΟικονομική κατάσταση για το 2020
1 205 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €157.999. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 9% των οφειλών. 2009 - 2020 Δύο εντάλματα συνολικής αξίας €381. Ένα λόγω αλλαγής διεύθυνσης του οφειλέτη και ένα για αδιευκρίνιστους λόγους.   Χωρίς απολαβές σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα εντός το 2020 από το Κράτος.
Έλαβε επιχορήγηση από τον ΚΟΑΠ ύψους €3.052.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 12 οχημάτων, εκ των οποίων μόνο το ένα έχει ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
2 142 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €42.108. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 29% των οφειλών. 2007 - 2020 Δέκα εντάλματα έκλεισαν με φυλάκιση στις 24.10.2019, δύο εντάλματα για τα οποία εισπράχθηκε μέρος του ποσού και άλλο ένα ένταλμα αξίας €2.055 το 2010 λόγω πτώχευσης. Τέσσερα εντάλματα παρουσιάζονται με αναστολή για την περίοδο 31.07.20-31.01.21, με μηνιαία δόση €250. Στο παρελθόν, έλαβε άλλες τρεις τουλάχιστον εξαμηνιαίες αναστολές. Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε συνολικά εισοδήματα μόνο €1.000 από ιδιωτική εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος και διευθυντής (η οποία είναι επίσης οφειλέτης 15 ενταλμάτων συνολικού ύψους €12.823). Δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση στο Τμήμα Φορολογίας για τα έτη 2018 και 2019. Παρά τα μηδαμινά εισοδήματα που δηλώνονται, δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα από το Κράτος.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης τεσσάρων οχημάτων, χωρίς ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
3 137 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €82.746. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 25% των οφειλών. 2000 - 2018 Ένα  ένταλμα έκλεισε με φυλάκιση. Άλλο ένα ένταλμα έκλεισε λόγω λανθασμένης ταυτότητας.
 
Όλα τα εντάλματα παρουσιάζονται με αναστολή για την περίοδο 25.9.20-25.3.21, με μηνιαία δόση €250. Στο παρελθόν, έλαβε άλλες έξι τουλάχιστον εξαμηνιαίες αναστολές εκτέλεσης. Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε συνολικά εισοδήματα ύψους €10.715.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης πέντε ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 11 οχημάτων, εκ των οποίων μόνο για τα τρία είχαν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας.
4 131 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €131.306. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 2% των οφειλών. Γίνονται μηνιαίες αποκοπές για ένα ένταλμα του, από τη σύνταξη δημοσίου που λαμβάνει. 2005 - 2019 47 εντάλματα συνολικής αξίας €38.929,32, έκλεισαν με φυλάκιση. Τρία εντάλματα έκλεισαν χωρίς να εισπραχθεί ολόκληρο το ποσό. Άλλα έξι εντάλματα συνολικής αξίας €7.593 έκλεισαν ως μη εκτελεσθέντα. Ένα από αυτά λόγω φυλάκισης και πέντε για αδιευκρίνιστους λόγους.   Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης έντεκα ακινήτων μεγάλης συνολικής αξίας.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης οκτώ οχημάτων. Από αυτά, τα μισά έχουν ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας, εκ των οποίων τα δύο πολυτελείας.
 
5 131 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους € 90.032. Διαχρονικά, εισπράχθηκε το 8% των οφειλών. 1999 - 2020 Δύο εντάλματα έκλεισαν χωρίς να εισπραχθεί ολόκληρο το ποσό. Άλλα δέκα εντάλματα συνολικής αξίας €4.093 έκλεισαν ως μη εκτελεσθέντα. Τρία από αυτά έκλεισαν λόγω κάποιου λάθους, ένα λόγω φυλάκισης και τα έξι για αδιευκρίνιστους λόγους.   Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οφειλέτης έλαβε ανεργιακό επίδομα.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης τριών οχημάτων, χωρίς ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
 
6 104 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €110.484. Διαχρονικά, εισπράχθηκε το 6% των οφειλών. 1998 - 2019 Οκτώ εντάλματα συνολικής αξίας €6.282, έκλεισαν με φυλάκιση.   Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε συνολικά εισοδήματα €4.553. Δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα από το Κράτος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός οχήματος, χωρίς ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
7 100 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €52.185. Διαχρονικά, εισπράχθηκε το 16% των οφειλών. 2000 - 2020   Όλα τα εντάλματα παρουσιάζονται με αναστολή για την περίοδο 11.09.20-11.03.21, με δόση €100. Στο παρελθόν, έλαβε άλλες επτά τουλάχιστον εξαμηνιαίες αναστολές εκτέλεσης. Η οφειλέτης ήταν λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης οκτώ ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός οχήματος, χωρίς ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
8 91 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €54.869. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 23% των οφειλών. 2004 - 2020 Έντεκα εντάλματα συνολικής αξίας €15.133, έκλεισαν με φυλάκιση. Άλλα 24 εντάλματα συνολικής αξίας €30.483 έκλεισαν ως μη εκτελεσθέντα. Πέντε από αυτά λόγω αλλαγής διεύθυνσης και τα 19 για αδιευκρίνιστους λόγους.   Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Παρά τα μηδαμινά εισοδήματα που δηλώνονται, δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα εντός το 2020 από το Κράτος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο ακινήτων. Σύμφωνα με στοιχεία από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο σκαφών, εκ των οποίων το ένα εγγράφηκε το 2019.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 10 οχημάτων, εκ των οποίων μόνο για το ένα έχει ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας.
9 91 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €20.956. Διαχρονικά, εισπράχθηκε το 6% των οφειλών. 2014 - 2020   Όλα τα εντάλματα παρουσιάζονται με αναστολή για την περίοδο 8.7.20-8.1.21, με μηνιαία δόση €360. Στο παρελθόν, αιτήθηκε και έλαβε άλλες δύο τουλάχιστον εξαμηνιαίες αναστολές εκτέλεσης. Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε εισοδήματα ύψους €24.367. Δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση στο Τμήμα Φορολογίας μετά το 2018.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός οχήματος, χωρίς ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
10 88 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €63.846. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 13% των οφειλών. 2000 - 2015 Δύο εντάλματα έκλεισαν χωρίς να εισπραχθεί ολόκληρο το ποσό. Άλλα τρία εντάλματα συνολικής αξίας €1.892, έκλεισαν ως μη εκτελεσθέντα για αδιευκρίνιστους λόγους.
 
Όλα τα εντάλματα παρουσιάζονται με αναστολή για την περίοδο 30.09.20-30.03.21, με μηνιαία δόση €150. Στο παρελθόν, έλαβε άλλες επτά τουλάχιστον εξαμηνιαίες αναστολές εκτέλεσης. Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε εισοδήματα ύψους €20.732.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έχει στην κατοχή του τέσσερα αυτοκίνητα πολυτελείας, εκ των οποίων μόνο το ένα με ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
 
11 87 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €15.301. Δεν φαίνεται να κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό 2000 - 2014 Δύο εντάλματα συνολικής αξίας €693, έκλεισαν ως μη εκτελεσθέντα λόγω κάποιας λανθασμένης καταχώρησης.   Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός του 2020 δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Ήταν λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για το 2020.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης πέντε οχημάτων, χωρίς ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
12 87 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €64.528. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 12% των οφειλών. 1997 - 2020   Η πλειοψηφία των ενταλμάτων παρουσιάζονται με αναστολή για την περίοδο 23.07.20-23.01.21, με μηνιαία δόση €50. Στο παρελθόν, έλαβε άλλες δέκα τουλάχιστον εξαμηνιαίες αναστολές εκτέλεσης. Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης τριών ακινήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έχει στην κατοχή του έξι οχήματα, εκ των οποίων μόνο τα δύο με ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
13 84 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €158.869. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 14% των οφειλών. 1997 - 2020     Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 12 ακινήτων, μεγάλης συνολικής αξίας.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης 21 οχημάτων, χωρίς ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
14 83 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €57.999. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 22% των οφειλών. 2000 - 2020 21 εντάλματα συνολικής αξίας €11.916, έκλεισαν ως μη εκτελεσθέντα για αδιευκρίνιστους λόγους.
Άλλα δύο εντάλματα συνολικής αξίας €2.001, έκλεισαν με φυλάκιση.
  Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης δύο οχημάτων.
15 83 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €20.276. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 33% των οφειλών. 2011 - 2020   Η πλειοψηφία των ενταλμάτων παρουσιάζονται με αναστολή για την περίοδο 7.8.20-7.2.21, με μηνιαία δόση €100. Στο παρελθόν, αιτήθηκε και έλαβε άλλες πέντε τουλάχιστον εξαμηνιαίες αναστολές εκτέλεσης. Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε εισοδήματα ύψους €7.000. Στο Τμήμα Φορολογίας δεν έχει υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση.
Είναι μέτοχος και διευθυντής δύο εταιρειών, εκ των οποίων η μία οφείλει επίσης €2.873 για δύο ανεκτέλεστα εντάλματα.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στις 28.1.2020 ο οφειλέτης απέκτησε ένα ακίνητο αξίας €255.255.
Παρόλο που δεν έχει σε ισχύ οποιαδήποτε άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, εντούτοις, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης πέντε οχημάτων, μερικά εκ των οποίων πολυτελείας.
16 81 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €97.018. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 9% των οφειλών. 2000 - 2020     Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν είχε καθόλου εισοδήματα. Δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου. Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης οκτώ οχημάτων. Από αυτά, μερικά από τα οποία θεωρούνται πολυτελείας, ενώ μόνο τα δύο έχουν ανανεωμένες τις άδειες κυκλοφορίας.
17 80 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €56.494. Διαχρονικά, εισπράχθηκε το 5% των οφειλών. 2008 - 2020   Η πλειοψηφία των ενταλμάτων παρουσιάζονται με αναστολή για την περίοδο 30.11.20-30.05.21, με μηνιαία δόση €50. Στο παρελθόν, αιτήθηκε και έλαβε άλλες πέντε τουλάχιστον εξαμηνιαίες αναστολές εκτέλεσης. Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οφειλέτης εργάζεται σε ημικρατικό οργανισμό με ετήσιες απολαβές ύψους €35.074.
Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης τριών ακινήτων μεγάλης συνολικής αξίας.
Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έχει στην κατοχή του δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα με ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
18 53 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €45.149. Διαχρονικά, εισπράχθηκε το 8% των οφειλών. 2005 - 2020     Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε εισοδήματα ύψους €1.300. Δεν έλαβε Δημόσιο Βοήθημα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Ανεργιακό επίδομα εντός του 2020 από το Κράτος. Επιπρόσθετα, δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μετά το 2016.
Σύμφωνα με στοιχεία άλλων τμημάτων, είναι ιδιοκτήτης πέντε ακινήτων και τριών οχημάτων, χωρίς ανανεωμένες άδειες κυκλοφορίας.
Έχει άμεση σχέση (μέτοχος, διευθυντής ή/και γραμματέας) με έντεκα εταιρείες, για μερικές από τις οποίες εκκρεμούν επίσης ανεκτέλεστα εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €94.654. Ο ίδιος και μερικές από τις εταιρείες, εμφανίζεται σε αρκετές περιπτώσεις στην «λίστα Γιωργάτζη».
19 21 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €3.839. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 41% των οφειλών. 2013 - 2020   Τα εντάλματα παρουσιάζονται με αναστολή για την περίοδο 23.10.20-23.04.21, με μηνιαία δόση €50. Στο παρελθόν, αιτήθηκε και έλαβε άλλες επτά τουλάχιστον εξαμηνιαίες αναστολές εκτέλεσης. Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε εισοδήματα ύψους €20.300. Δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μετά το 2018.
Σύμφωνα με στοιχεία άλλων τμημάτων, είναι ιδιοκτήτης τριών ακινήτων μεγάλης συνολικής αξίας και δύο πολυτελών οχημάτων.
Έχει άμεση σχέση (μέτοχος, διευθυντής ή/και γραμματέας) με 12 εταιρείες, για μερικές από τις οποίες εκκρεμούν επίσης ανεκτέλεστα εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €7.661.
20 7 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €1.490. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 35% των οφειλών. 2014 - 2017     Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε εισοδήματα ύψους €12.214. Δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μετά το 2018.
Έχει άμεση σχέση (μέτοχος, διευθυντής ή/και γραμματέας) με εννέα εταιρείες, για μερικές από τις οποίες εκκρεμούν επίσης ανεκτέλεστα εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €15.269.
Σύμφωνα με στοιχεία άλλων τμημάτων είναι ιδιοκτήτης δύο ακινήτων μεγάλης συνολικής αξίας και ενός σκάφους, το οποίο εγγράφηκε το 2018. Επίσης, παρόλο που, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο οφειλέτης δεν είναι ιδιοκτήτης οποιωνδήποτε οχημάτων, μία από τις εταιρείες του είναι ιδιοκτήτης πολυτελούς οχήματος, το οποίο προφανώς χρησιμοποιεί ο ίδιος.
21 8 εντάλματα συνολικού ποσού ύψους €6.206. Διαχρονικά εισπράχθηκε το 27% των οφειλών. 2015 - 2020     Σύμφωνα με το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε εισοδήματα ύψους €43.020.
Στο παρελθόν έχει διατελέσει βουλευτής και ευρωβουλευτής.
Για τον οφειλέτη, γίνεται επίσης αναφορά στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΚΕΔΙΠΕΣ/01/2021 για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις από πρώην Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.

Στα συμπεράσματα τονίζεται ότι ορισμένα από τα εντάλματα εκκρεμούν για αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα, ο μεγάλος αριθμός ανεκτέλεστων ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί διαχρονικά για τα εν λόγω άτομα, το μικρό ποσοστό πληρωμών που διενεργήθηκαν έναντί τους και το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκκρεμούν εντάλματα που έχουν εκδοθεί σε βάρος εταιρειών που ανήκουν στους οφειλέτες, καταδεικνύει ότι η επιβολή χρηματικών ποινών από τα Δικαστήρια δεν αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα, στη μη διάπραξη νέων αδικημάτων.

Αναφέρεται ότι για ορισμένους από τους οφειλέτες δημιουργούνται εύλογες υποψίες για φοροδιαφυγή ενώ σημειώνει πως "οι οφειλέτες αρ. 2, 19, 20 και 21 φαίνεται να τυγχάνουν προνομιακή μεταχείριση από την Εθνική Φρουρά ως προς την εφεδρική τους υπηρεσία".

Αναφέρεται ότι "ο οφειλέτης αρ. 2 φαίνεται να εντάχθηκε στην υπόλοιπη δύναμη (υποχρέωση τυπικής παρουσίασης μία φορά ανά έτος) από την ηλικία των 30 ετών, οι οφειλέτες αρ. 19 και 20 έχουν εξασφαλίσει αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης εφεδρικής υπηρεσίας, αφού παρουσιάζονται ως να απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας και ως φοιτητής αντίστοιχα, παρόλο που σύμφωνα με πληροφορίες του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ζουν και εργάζονται στην Κύπρο και ο οφειλέτης αρ. 21 φαίνεται να εντάχθηκε στην υπόλοιπη δύναμη (υποχρέωση τυπικής παρουσίασης μία φορά ανά έτος) το 2020. Προηγουμένως δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις για παραλαβή του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ)".

Η ΕΥ αναφέρει στην έκθεσή της πως στις πλείστες περιπτώσεις, η μηνιαία δόση που καθορίστηκε για τους οφειλέτες με αναστολή είναι χαμηλή αφού, ακόμα και αν οι οφειλέτες είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων, εάν ληφθούν υπόψη οι αλλεπάλληλες ανανεώσεις των εξαμηνιαίων αναστολών, χρειάζονται από 30 μέχρι και 107 χρόνια για την πλήρη εξόφληση των οφειλών τους. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι οφειλέτης αυτοί είναι άνω των 50 ετών, η πιθανότητα πλήρους εξόφλησης, ακόμα και αν οι οφειλέτες είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις τους, είναι πολύ περιορισμένη έως αδύνατη.

Αναφέρει ακόμη ότι ο οφειλέτης αρ. 4 είναι 80 χρονών συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, σύμφωνα με το σύστημα της Αστυνομίας, διαχρονικά κατέβαλε μόλις €3.902 έναντι της οφειλής του. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, συμπεραίνεται ότι είναι άτομο που έχει την οικονομική ευχέρεια να τακτοποιήσει τις οφειλές του.

Επίσης παρά το νεαρό της ηλικίας του οφειλέτη αρ. 9 (36 ετών), ήδη εκκρεμούν 91 ανεκτέλεστα εντάλματα εις βάρος του. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, συμπεραίνεται ότι είναι άτομο που έχει την οικονομική ευχέρεια να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Αναφέρει ότι για τον οφειλέτη αρ. 21, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός τυχόν ισχυρισμός ότι δεν ήταν εφικτό να εντοπιστεί, "αφού αφορά δημόσιο πρόσωπο".

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση