ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ερευνητική: Kαθ’ υπέρβαση του νόμου 51,81% των πολιτογραφήσεων

Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι οι όποιες ενδεχόμενες ποινικές υποθέσεις να οδηγηθούν σε λαϊκό δικαστήριο, αλλά στο ποινικό Δικαστήριο, ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Συνολικά 2478 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις για τα έτη 2007 μέχρι 2016 και 417 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις υψηλού κινδύνου μέχρι το 2020, καλύπτονται στην ενδιάμεση έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ` εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, με τον Πρόεδρό της, Μύρωνα Νικολάτο, να δηλώνει πως κατά τη γνώμη της Επιτροπής το 51,81% του συνόλου των κατ` εξαίρεση πολιτογραφήσεων έγιναν καθ’ υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου.

Η ενδιάμεση έκθεση, η οποία αποτελείται από 515 σελίδες, πλέον περίπου 3.500 χιλιάδες σελίδες – παραρτήματα, παραδόθηκε σήμερα, από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος δήλωσε πως η έκθεση θα τύχει ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία, τονίζοντας πως «σκοπός μας δεν πρέπει να είναι οι όποιες ενδεχόμενες ποινικές υποθέσεις να οδηγηθούν σε λαϊκό δικαστήριο, αλλά στο ποινικό Δικαστήριο. Εκεί είναι που θα κριθεί η ενοχή των όσων ενέχονται».

Ο κ. Νικολάτος είπε, κατά την παράδοση της έκθεσης, στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας, πως έπειτα από μια επίπονη εργασία που διήρκησε επτά μήνες παρέδωσαν σήμερα στον Γενικό Εισαγγελέα την ενδιάμεση έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από 515 σελίδες, πλέον περίπου 3.500 χιλιάδες σελίδες – παραρτήματα, σημειώνοντας πως τα παραρτήματα θα δημοσιοποιηθούν με το τελικό τους πόρισμα σε περίπου ενάμιση μήνα.

Ο κ. Νικολάτος ανέφερε πως «στην ενδιάμεση έκθεση καλύπτονται και τα τρία σκέλη της εντολής μας δηλαδή 1) αν υπάρχουν παρανομίες και παρατυπίες στη λειτουργία του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος από το 2007 μέχρι τις 17/8/2020 2) αν υπάρχουν ενδεχόμενες ευθύνες για παρανομίες και παρατυπίες και 3) οι εισηγήσεις της Επιτροπής για εξέταση του ενδεχομένου ανάκλησης κάποιων πολιτογραφήσεων».

Σημείωσε ότι «η Ερευνητική Επιτροπή δεν έχει εξουσία απόδοσης ποινικών ή άλλων ευθυνών, προβαίνει όμως σε ευρήματα, συμπεράσματα και εισηγήσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάτο «μέχρι σήμερα η Επιτροπή εξέτασε σχεδόν το σύνολο των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων για την προαναφερθείσα περίοδο. Στην ενδιάμεση έκθεση όμως καλύπτονται 2478 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις για τα έτη 2007 μέχρι 2016 και 417 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις υψηλού κινδύνου μέχρι το 2020».

Στην ενδιάμεση έκθεση δίνονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις παράνομες πολιτογραφήσεις, δηλαδή εκείνες που κατά τη γνώμη της Επιτροπής έγιναν καθ’ υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου και αυτές είναι 51,81% του συνόλου, καθώς και για εκείνες που είναι εντός του ορθού νομικού πλαισίου, αλλά δεν πληρούν κάποια κριτήρια και όρους που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Στην ενδιάμεση έκθεση σημειώνονται οι ενδεχόμενες ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες, οι οποίες θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η Επιτροπή προβαίνει σε εισηγήσεις για εξέταση του ενδεχομένου αποστέρησης της υπηκοότητας σε κάποιες δεκάδες περιπτώσεις.

Ο κ. Νικολάτος ανέφερε πως «με σεμνότητα μπορεί να λεχθεί ότι η Ερευνητική Επιτροπή λειτούργησε με ανεξαρτησία και χωρίς επηρεασμό από εξωγενείς παράγοντες. Με επίγνωση της ευαισθησίας της κυπριακής κοινωνίας για το διερευνώμενο θέμα, η Επιτροπή προσπάθησε να είναι αμερόληπτη, αντικειμενική και ακριβοδίκαιη», υπογράμμισε.

Λειτούργησε, συνέχισε, «με διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και προπαντός του κράτους δικαίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής εργάστηκαν σκληρά και ευσυνείδητα».

Πρόσθεσε πως «υπήρξαν κάποιες διαφορές απόψεων, οι οποίες συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που ένα μέλος είχε έντονη άποψη, διαφορετική από την άποψη των υπολοίπων, κατέγραψε τη μειοψηφούσα θέση του στην ενδιάμεση έκθεση», εξήγησε.

Ο κ. Νικολάτος είπε πως «σκληρά και ευσυνείδητα εργάστηκαν επίσης και οι συνεργάτες της Επιτροπής», τους οποίους και ευχαρίστησε

Ανέφερε πως «η ενδιάμεση έκθεση καθυστέρηση στην προετοιμασία και παράδοσή της κυρίως ένεκα του μεγάλου όγκου εργασίας, αλλά και απρόβλεπτων οργανωτικών δυσκολιών, εν μέσω της πανδημίας».

Ο κ. Νικολάτος διαβεβαίωσε τον Γενικό Εισαγγελέα είναι ότι «η ενδιάμεση έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής ετοιμάστηκε χωρίς φόβο και πάθος και χωρίς εύνοια ή προκατάληψη για οποιονδήποτε».

Από την πλευρά του, ο κ. Σαββίδης είπε πως η έκθεση θα τύχει ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία και θα δοθεί μετά στη δημοσιότητα ως η δέσμευσή του, τονίζοντας πως «σκοπός μας δεν πρέπει να είναι οι όποιες ενδεχόμενες ποινικές υποθέσεις να οδηγηθούν σε λαϊκό δικαστήριο, αλλά στο ποινικό Δικαστήριο. Εκεί είναι που θα κριθεί η ενοχή των όσων ενέχονται».

Όπως είπε ο κ. Σαββίδης, από την ενδιάμεση έκθεση που θα δοθεί στη δημοσιότητα, θα απαλειφθούν τα στοιχεία εκείνα που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν πρώτον, για σκοπούς προστασίας των ερευνών που ενδέχεται να διαταχθούν εφόσον από τη μελέτη της ενδιάμεσης έκθεσης διαφανεί η ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και δεύτερον, για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

«Οι πιο πάνω παράμετροι είναι πολύ σημαντικές να διασφαλιστούν. Αναγνωρίζω το δημόσιο ενδιαφέρον που προκαλεί η ενδιάμεση έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής. Σκοπός μας όμως δεν πρέπει να είναι οι όποιες ενδεχόμενες ποινικές υποθέσεις να οδηγηθούν σε λαϊκό δικαστήριο, αλλά στο ποινικό Δικαστήριο. Εκεί είναι που θα κριθεί η ενοχή των όσων ενέχονται», ανέφερε ο κ. Σαββίδης.

Πρόσθεσε πως «για να επιτευχθεί τούτο και να καταλήξουμε σε τυχόν καταδίκες, το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την προστασία της διαδικασίας των ερευνών και την προστασία των πληροφοριών. Διότι είναι ένα πράγμα η δημόσια πληροφόρηση που πρέπει και οφείλουμε, εκεί κι όπου μας επιτρέπεται, να δίδουμε προς τον πολίτη, και είναι άλλο πράγμα η δημοσιοποίηση πτυχών των υποθέσεων που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πορεία των αστυνομικών ανακρίσεων».

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε πως «η υπερβολική δημοσιότητα σε κάποια θέματα, πριν οδηγηθεί ύποπτος στο δικαστήριο, νομολογημένα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην έκβαση της υπόθεσης. Οι δικές μας ενέργειες το λαμβάνουν αυτό πολύ σοβαρά υπόψη. Είναι όμως και θερμή παράκλησή μου προς όλους και αναμένω από όλους όπως τα πιο πάνω ληφθούν σοβαρά υπόψη. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να επηρεαστούν αστυνομικές έρευνες».

Ο Γενικός Εισαγγελέας ευχαρίστησε τον κ. Νικολάτο, και τα μέλη της Επιτροπής, Παύλο Ιωάννου, Κυριάκο Κυριάκου και Δήμητρα Καλογήρου, για την πολύ σοβαρή εργασία που μέχρι στιγμής διεκπεραίωσαν, στη βάση των όρων εντολής που διέπουν το έργο που η παρούσα Επιτροπή ανέλαβε να φέρει εις πέρας.

Υπενθύμισε ότι με βάση τους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής, θα πρέπει το τελικό πόρισμά της να μου παραδοθεί μέχρι, το αργότερο, την 6η Ιουνίου 2021 και ευχήθηκε στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής καλή δουλειά στη συνέχιση και ολοκλήρωση του δύσκολου και σοβαρού έργου που ανέλαβαν.

Η ανακοίνωση της Ερευνητικής

Η Ερευνητική Επιτροπή έχει εξετάσει αιτήσεις που αφορούσαν συνολικά 6.779 αλλοδαπούς επενδυτές, επιχειρηματίες και μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι πολίτες, και προκύπτει ότι το 51,81% των μελών των οικογενειών των επενδυτών, - δηλαδή γυναίκα, ενήλικα παιδιά και γονείς - πολιτογραφήθηκαν παράνομα, αφού έχει διαπιστωθεί από την Ερευνητική Επιτροπή ότι η πολιτογράφησή τους έγινε εκτός του θεσμικού πλαισίου που ίσχυε για το ΚΕΠ.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ερευνητικής Επιτροπής των Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) η οποία υπέβαλε σήμερα την ενδιάμεση έκθεσή της ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, στη βάση του Διατάγματός του ημερομηνίας 07 Σεπτεμβρίου 2020 και όπως αυτό αναθεωρήθηκε με περαιτέρω Διατάγματα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η Ερευνητική Επιτροπή έχει εξετάσει τις αιτήσεις που αφορούσαν συνολικά 6.779 αλλοδαπούς επενδυτές, επιχειρηματίες και μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι πολίτες.

"Έχουν καταγραφεί τα ευρήματα για όλα τα πρόσωπα και συνεχίζεται η αξιολόγησή τους με σκοπό την ολοκλήρωση και συνολική παρουσίαση του όλου έργου στην Τελική Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα στις αρχές Ιουνίου 2021. Από την εξέταση όλων των αιτήσεων προκύπτει ότι το 51,81% των μελών των οικογενειών των επενδυτών, - δηλαδή γυναίκα, ενήλικα παιδιά και γονείς - πολιτογραφήθηκαν παράνομα, αφού έχει διαπιστωθεί από την Ερευνητική Επιτροπή ότι η πολιτογράφησή τους έγινε εκτός του θεσμικού πλαισίου που ίσχυε για το ΚΕΠ. Επίσης έχουν εντοπιστεί και περιπτώσεις πολιτογραφήσεων που έγιναν εντός του νομικού πλαισίου, αλλά δεν πληρούν κάποια κριτήρια και όρους που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο", αναφέρεται.

Σημειώνεται πως στην ενδιάμεση έκθεση αναλύονται τα ευρήματα της εξέτασης για σειρά αιτήσεων προσώπων, τα οποία κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι πολίτες την περίοδο 2007 – 2016, καθώς επίσης και περιπτώσεις που αφορούν πολιτογραφήσεις ατόμων υψηλού κινδύνου για την περίοδο 2007 – 2020.

Αναλυτικότερα, η ενδιάμεση έκθεση καλύπτει την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση 2.478 φυσικών προσώπων. Από αυτά, οι 2.061 πολιτογραφήσεις αφορούν πρόσωπα χαμηλού κινδύνου και οι υπόλοιπες 417 πολιτογραφήσεις πρόσωπα υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών και των μελών των οικογενειών τους.

Στην ενδιάμεση έκθεση, προστίθεται, η Ερευνητική Επιτροπή προβαίνει σε εισηγήσεις για εξέταση του ενδεχομένου αποστέρησης της υπηκοότητας σε κάποιες δεκάδες περιπτώσεις.

Στην ενδιάμεση έκθεση καταγράφεται επίσης ο ρόλος και οι ενδεχόμενες ευθύνες από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών και άλλους κρατικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και μελών των εκάστοτε Υπουργικών Συμβουλίων.

Εξετάστηκε και καταγράφεται επίσης ο ρόλος και οι ενδεχόμενες ευθύνες των παρόχων υπηρεσιών για τις κατ’ εξαίρεσης πολιτογραφήσεις. Η Ερευνητική Επιτροπή έχει προβεί σε εισηγήσεις για διερεύνηση αυτών των ευθυνών από τις αρμόδιες Αρχές, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως η Ερευνητική Επιτροπή εισηγήθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα στη βάση όλων των στοιχείων και των πληροφοριών που καταγράφονται στην Ενδιάμεση Έκθεση να εξετάσει κατά πόσον δικαιολογείται η έναρξη ποινικής έρευνας από τις διωκτικές Αρχές της Δημοκρατίας.

Επίσης, η Ερευνητική Επιτροπή είναι της άποψης ότι το βασικό μέρος της Ενδιάμεσης Έκθεσής της ενδείκνυται να δημοσιοποιηθεί, αναφέρεται.

Στη ανακοίνωση τονίζεται πως η Ερευνητική Επιτροπή λειτούργησε με ανεξαρτησία και χωρίς επηρεασμό από εξωγενείς παράγοντες. "Με επίγνωση της ευαισθησίας της Κυπριακής κοινωνίας για το διερευνώμενο θέμα, η Επιτροπή προσπάθησε να είναι αμερόληπτη, αντικειμενική και ακριβοδίκαιη. Λειτούργησε με διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και προπαντός του Κράτους Δικαίου. Η Ερευνητική Επιτροπή συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της μέχρι την ολοκλήρωσή του", καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

Σε πίεση ο Κόκκινος

Σε πίεση ο Κόκκινος

Ενοχλημένος εδώ και μέρες ο Πρόεδρος τη στιγμή που ο Αβέρωφ Νεοφύτου τον άδειασε ευσχήμως
Της Μαρίνας Οικονομίδου
 |  ΠΟΛΙΤΙΚΗ