ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πόρισμα πολιτογραφήσεων: Οι καταθέσεις που γινόντουσαν δάνεια και έκαναν φτερά

Η «Κ» μελετά το ενδιάμεσο πόρισμα για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα της επιτροπής Νικολάτου και καταγράφει περιπτώσεις που καταδεικνύουν τις εγγενείς παθογένειές του

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Σημαντικό χώρο στην ενδιάμεση έκθεση της επιτροπής Νικολάτου λαμβάνει η προσπάθεια ξένης εταιρείας σε συνεργασία με κύπριο πάροχο (δικηγορικό γραφείο) να εξασφαλίσουν το δικαίωμα ο επενδυτής μετά την κατάθεση του νενομισμένου ποσού στις κυπριακές τράπεζες, να μπορεί να λάβει δάνειο με εγγύηση την κατάθεσή του, και να μπορεί να βγάλει τα λεφτά εκτός Κύπρου. Στη συνέχεια και αφού έληγε η προθεσμία της κατάθεσης θα μπορούσε να πληρώσει το δάνειο και τους τόκους (περίπου 900.000 ευρώ) αντί το συνολικό ποσό επένδυσης 5 εκατ. ευρώ όπως προνοεί ο νόμος.

Γράφει το ενδιάμεσο πόρισμα συγεκριμένα στη σελίδα 293:

«Το θέμα της χρησιμοποίησης των καταθέσεων ως εγγύηση για να λαμβάνουν οι επενδυτές δάνεια αντίστοιχου ποσού, υπήρξε αντικείμενο εκτενούς συζήτησης και αλληλογραφίας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, του Προεδρικού Μεγάρου, του δικηγορικού γραφείου ΧΧΧΧ και της εταιρείας ΧΧΧΧ της οποίας οι νομικοί σύμβουλοι ήταν το δικηγορικό γραφείο ΧΧΧΧ. Από τους φακέλους υψηλού κινδύνου που έχουν εξεταστεί, φαίνεται ότι το δικηγορικό γραφείο ΧΧΧΧ συνεργαζόταν με την εταιρεία για προσέλκυση επενδυτών.

Όπως φαίνεται από τη σελίδα της στο διαδίκτυο, η εταιρεία ΧΧΧΧ
παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα υψηλής εισοδηματικής στάθμης (high net worth individuals) και στις οικογένειές τους να γίνουν διεθνείς πολίτες (global citizens) μέσω των «Certified Partners» της, οι οποίοι είναι σε θέση να τους συμβουλεύσουν για οποιοδήποτε θέμα σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Επιπλέον, η ΧΧΧΧ αναφέρει ότι μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνητικές υπηρεσίες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα για παροχή αδειών παραμονής ή χορήγησης υπηκοοτήτων, «to help boost foreign investments in their countries».

Πληροφοριακά, η είναι διεθνής εταιρεία συμβούλων μετανάστευσης με παρουσία σε διάφορες χώρες του κόσμου. Μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι να εντοπίζει επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν διαβατήριο μέσω επενδύσεων. Αυτούς τους επενδυτές, με τους οποίους συνεργάζονται, προωθούν σε παρόχους (promoters) της χώρας αυτής.

Σύμφωνα με τα ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής στοιχεία, τα γεγονότα έχουν ως ακολούθως:

•Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του ημερομηνίας 25.06.2014, αποφάσισε να προβεί σε διευκρινήσεις αναφορικά με την Απόφασή του, ημερομηνίας 19.03.2014, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με το κριτήριο Α.5, το οποίο αφορούσε τις καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα το Υπουργικό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι στις περιπτώσεις που οι καταθέσεις χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για τη σύναψη δανείου, ο επενδυτής είναι υπόχρεος να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση για επενδύσεις στη Δημοκρατία και θα είναι υπόχρεος να ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε περίπτωση που είχε σκοπό να προχωρήσει με τέτοια δανειακή σύμβαση θέτοντας ως εγγύηση τις καταθέσεις του.

• Το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω διευκρίνηση διότι προφανώς παρατηρήθηκε η πρακτική να γίνονται καταθέσεις, να λαμβάνονται δάνεια (με εγγύηση τις καταθέσεις) και στη συνέχεια τα χρήματα να επενδύονται εκτός Κύπρου, κάτι που δεν εμπίπτει βρισκόταν στο πνεύμα του επενδυτικού προγράμματος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη (πιο πάνω).

•Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15.09.2014, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δικηγορικού γραφείου ΧΧΧΧ και της εταιρείας ΧΧΧΧ . Συγκεκριμένα, με ξεχωριστές επιστολές/ηλεκτρονικά μηνύματά τους προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών και το Προεδρικό Μέγαρο (επιστολές ημερομηνίας ΧΧΧ .2013 – προφανώς πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους και η σωστή ημερομηνία της επιστολής είναι ΧΧΧΧ 2014, ΧΧΧΧ.2014 και ΧΧΧΧ.2014) ζητούσαν να δοθεί μεταβατική περίοδος 6 μηνών, προκειμένου οι αιτήσεις των επενδυτές που βρίσκονταν στο στάδιο της εξέτασης της αίτησης τους (σύμφωνα με την περιλαμβανομένου επιστολή τους, το γραφείο ΧΧΧΧ αναφέρουν…, μεταξύ άλλων, ότι «είναι πρόδηλο ότι αν δε δοθεί σε αυτούς τους επενδυτές μεταβατική περίοδος χάριτος 6 μηνών ούτως ώστε να καταθέσουν την αίτηση τους τότε το Σχέδιο θα χάσει την αξιοπιστία του και οι επενδυτές που δειλά εμπιστεύτηκαν ξανά την Κύπρο θα τη δυσφημούν ανεπανόρθωτα.»

• Στη συνέχεια, στις ΧΧΧΧ .2014 η ΧΧΧΧ έστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη, ζητώντας συνάντηση μαζί του, «διότι μόνο η δική σας παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει νέα διεθνή δυσφήμιση της Κύπρου και απώλεια εσόδων για την Κύπρο πέραν των €300 εκ.». Σύμφωνα με την ΧΧΧΧ, έγιναν προσπάθειες διευθέτησης συνάντησης με τον Υπουργό Εσωτερικών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το δε Υπουργείο Οικονομικών (σύμφωνα με την επιστολή τους), ήταν σύμφωνο με τις θέσεις τους (για εξάμηνη περίοδο χάριτος). Το Προεδρικό διαβίβασε την επιστολή της ΧΧΧΧ προς το Υπουργείο Εσωτερικών με οδηγίες «να εξεταστεί το αίτημα καθόσον η επιχειρηματολογία του αποστολέα φαίνεται να είναι λογική».

Το παράδοξο είναι ότι η εν λόγω επιστολή, η οποία παραλήφθηκε από το Αρχείο του Προεδρικού Μεγάρου, φέρει σφραγίδα, ημερομηνίας ΧΧΧ.2014, ενώ η διαβιβασθείσα προς το Υπουργείο Εσωτερικών επιστολή, φέρει ημερομηνία ΧΧΧΧ.2014 (προγενέστερη δηλαδή της παραλαβής της από το αρχείο του Προεδρικού). Μάλιστα, υπάρχει επίσης και χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο αναφέρει « .2014 Διαβιβάστηκε στον Υπ. Ες.».

Η ΧΧΧΧ επέμενε να διευκρινίσει το ζήτημα του δανείου έναντι εγγύησης κατάθεσης, διότι ακριβώς φαίνεται να διαφήμιζε το επενδυτικό σχέδιο, ως ένα σχέδιο στο οποίο ο επίδοξος επενδυτής φέρνει μεν μια κατάθεση στην Κύπρο, αλλά τη λαμβάνει πίσω υπό τη μορφή δανείου, πληρώνει τα έξοδα του δανείου, πλέον το κόστος της μόνιμης κατοικίας, πλέον αμοιβές προς παρόχους υπηρεσιών και ακολούθως, με τη λήξη της τριετούς προθεσμίας της κατάθεσης, αποπλήρωνε το δάνειο και μπορούσε να αποχωρήσει από την Κύπρο, έχοντας «επενδύσει» μόνο το ποσό των τόκων, πλέον τη μόνιμη κατοικία, ποσό βεβαίως πολύ μικρότερο, περίπου 900χιλ ευρώ, σε σχέση με τα €5 εκ. που υποτίθεται ότι επένδυε στην κυπριακή οικονομία.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν απαγόρευε αυτή την πρακτική (να δίνονται δάνεια με εγγύηση την κατάθεση), πλην όμως στις 25.06.2014 διευκρίνισε ότι το ποσό του δανείου (εάν υφίστατο τέτοιο), θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για επενδύσεις στην Κύπρο, κάτι που, προφανώς, προσέκρουε στα όσα διαφήμιζε η ΧΧΧΧ στο εξωτερικό.

Μία εκ των περιπτώσεων ήταν η αίτηση ΧΧΧΧ όπου πάροχος ήταν το δικηγορικό γραφείο ΧΧΧΧ. Κατά την αξιολόγηση του φακέλου σχετικά με την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση ΧΧΧΧ, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσό της επένδυσης κατέληξε σε κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα μέσω εμβάσματος από την ΧΧΧΧ. Επίσης, δύο από τα πρόσωπα που υπέγραψαν το πεδίο συστάσεων (references) του Εντύπου Μ127 προκύπτει ότι είναι Διευθυντές της εταιρείας ΧΧΧΧ και της εταιρείας ΧΧΧΧ η οποία συνδέεται με το δικηγορικό γραφείο ΧΧΧΧ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση