ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Σύγκριση Διαμερισμάτων 2022 & 2023

Του Ανδρέα Ανδρέου

Του Ανδρέα Ανδρέου

Την προηγούμενη βδομάδα είδαμε κάποια στατιστικά δεδομένα μετά από ανάλυση πωλήσεων/μεταβιβάσεων διαμερισμάτων ανά επαρχία που έγιναν από την αρχή του τρέχοντος έτους μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Σήμερα θα παρουσιάσουμε πιο εκτεταμένη ανάλυση που καλύπτει ολόκληρο το 2022, συγκρίνοντάς το με την μέχρι τώρα πορεία του 2023. Η ανάλυση εστιάζει αφενός και πάλι στα διαμερίσματα και αφετέρου στις Επαρχίες Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου, αφήνοντας για επόμενη ανάλυση τις Επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Επαναλαμβάνω και σήμερα πως οι αναλύσεις αυτές βασίζονται σε πωλήσεις που καταγράφηκαν μέσω μεταβιβάσεων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και πως δεν περιλαμβάνονται καταθέσεις πωλητηρίων εγγράφων επειδή τα στοιχεία που καταγράφονται στις καταθέσεις αυτές δεν είναι πάντα ολοκληρωμένα ή χρήζουν επιβεβαίωσης.

Οι επαρχίες Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου έχουν ένα διαχρονικό ενδιαφέρον επενδύσεων σε ακίνητη ιδιοκτησία, παρόλο που το αποτύπωμα των επενδυτών είναι σε κάποιο βαθμό διαφορετικό μεταξύ τους. Ένα κοινό τους όμως χαρακτηριστικό είναι πως η πλειοψηφία των αγοραστών είναι ξένοι (σε ποσοστά που κυμαίνονται από 55% μέχρι 65%), με τους υπόλοιπους να συμπληρώνονται από ντόπιους. Οι Κύπριοι αγοραστές επιδεικνύουν σίγουρα κάποιες προτιμήσεις. Για παράδειγμα οι Λευκωσιάτες προτιμούν Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφο και Λεμεσό με αυτή τη σειρά –παρόλο που η Λεμεσός έχει μπει περισσότερο στο ραντάρ τους την τελευταία τριετία. Από την άλλη, οι Λεμεσιανοί με καταγωγή από Αμμόχωστο έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στην ιδιαίτερη τους πατρίδα –πράγμα που δεν συμβαίνει με τους υπόλοιπους Λεμεσιανούς. Εντός του 2022 στην επαρχία Αμμοχώστου πουλήθηκαν πέραν των 240 διαμερισμάτων. Η μέση τιμή πώλησης ήταν στις €92.500, ενώ η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ήταν τα €1.317/τ.μ. Η μέγιστη απόλυτη τιμή διαμερίσματος που καταγράφηκε ήταν €200.000, ενώ η μέγιστη ανά τετραγωνικό τιμή ήταν τα €3.008/τ.μ. Το πιο φθηνό διαμέρισμα πουλήθηκε έναντι €27.000 και η χαμηλότερη ανά τετραγωνικό τιμή ήταν τα €737/τ.μ. Η διάμεση τιμή ήταν στις €91.000. Το μέσο εμβαδόν διαμερίσματος ήταν στα 66 τ.μ., η μέση καλυμμένη βεράντα στα 5 τ.μ. και η μέση ακάλυπτη βεράντα στα 14 τ.μ. Η μέχρι τώρα εικόνα του 2023 δίνει για την Αμμόχωστο 114 διαμερίσματα (που είναι λίγο πίσω από τον προσδοκώμενο αριθμό), με μέση απόλυτη τιμή πώλησης όμως τις €99.100 και μέση ανά τετραγωνικό τιμή τα €1.380/τ.μ. Η μέγιστη απόλυτη τιμή διαμερίσματος που καταγράφηκε ήταν επίσης €200.000, ενώ η μέγιστη ανά τετραγωνικό τιμή ήταν τα €2.703/τ.μ. Το πιο φθηνό διαμέρισμα πουλήθηκε έναντι €37.000 και η χαμηλότερη ανά τετραγωνικό τιμή καταγράφηκε στα €735/τ.μ. Η διάμεση τιμή ήταν αυξημένη σε σχέση με το 2022 στις €95.000. Το μέσο εμβαδόν διαμερίσματος ήταν στα 67 τ.μ., η μέση καλυμμένη βεράντα στα 6 τ.μ. και η μέση ακάλυπτη βεράντα στα 15 τ.μ. –άρα καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση εκεί. Εντός του 2022 στην επαρχία Λάρνακας πουλήθηκαν πέραν των 720 διαμερισμάτων. Η μέση τιμή πώλησης ήταν στις €104.650, ενώ η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ήταν τα €1.352/τ.μ. Η μέγιστη απόλυτη τιμή διαμερίσματος που καταγράφηκε ήταν το €1.000.000, ενώ η μέγιστη ανά τετραγωνικό τιμή ήταν τα €4.673/τ.μ. Το πιο φθηνό διαμέρισμα πουλήθηκε έναντι €27.000 και η χαμηλότερη ανά τετραγωνικό τιμή ήταν τα €504/τ.μ. Η διάμεση τιμή ήταν στις €100.000. Το μέσο εμβαδόν διαμερίσματος ήταν στα 71 τ.μ., η μέση καλυμμένη βεράντα στα 11 τ.μ. και η μέση ακάλυπτη βεράντα στα 10 τ.μ. Η μέχρι τώρα εικόνα του 2023 δίνει για τη Λάρνακα 323 διαμερίσματα (που είναι λίγο πίσω από τον προσδοκώμενο αριθμό), με μέση απόλυτη τιμή πώλησης τις €108.500 και μέση ανά τετραγωνικό τιμή τα €1.365/τ.μ. Η μέγιστη απόλυτη τιμή διαμερίσματος που καταγράφηκε μέχρι τώρα ήταν €400.000, ενώ η μέγιστη ανά τετραγωνικό τιμή ήταν τα €4.435/τ.μ. Το πιο φθηνό διαμέρισμα πουλήθηκε έναντι €35.000 και η χαμηλότερη ανά τετραγωνικό τιμή καταγράφηκε στα €667/τ.μ. Η διάμεση τιμή ήταν αυξημένη κατά 10% σε σχέση με το 2022 στις €110.000. Το μέσο εμβαδόν διαμερίσματος ήταν στα 73 τ.μ., η μέση καλυμμένη βεράντα στα 12 τ.μ. και η μέση ακάλυπτη βεράντα στα 10 τ.μ. – άρα καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση στα εμβαδά και στη Λάρνακα. Εντός του 2022 στην επαρχία Πάφου πουλήθηκαν πέραν των 1.045 διαμερισμάτων. Η μέση τιμή πώλησης ήταν στις €112.860, ενώ η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ήταν τα €1.463/τ.μ. Η μέγιστη απόλυτη τιμή διαμερίσματος που καταγράφηκε ήταν το €510.000, ενώ η μέγιστη ανά τετραγωνικό τιμή ήταν τα €3.364/τ.μ. Το πιο φθηνό διαμέρισμα πουλήθηκε έναντι €30.000 και η χαμηλότερη ανά τετραγωνικό τιμή ήταν τα €533/τ.μ. Η διάμεση τιμή ήταν στις €108.950. Το μέσο εμβαδόν διαμερίσματος ήταν στα 71 τ.μ., η μέση καλυμμένη βεράντα στα 9 τ.μ. και η μέση ακάλυπτη βεράντα στα 7 τ.μ. Η μέχρι τώρα εικόνα του 2023 δίνει για την Πάφο 339 διαμερίσματα (που είναι περίπου στα μισά από τον προσδοκώμενο αριθμό), με μέση απόλυτη τιμή πώλησης τις €119.700 και μέση ανά τετραγωνικό τιμή τα €1.610/τ.μ. Η μέγιστη απόλυτη τιμή διαμερίσματος που καταγράφηκε μέχρι τώρα ήταν €315.000, ενώ η μέγιστη ανά τετραγωνικό τιμή ήταν τα €3.730/τ.μ. Το πιο φθηνό διαμέρισμα πουλήθηκε έναντι €40.000 και η χαμηλότερη ανά τετραγωνικό τιμή καταγράφηκε στα €766/τ.μ. Η διάμεση τιμή ήταν αυξημένη κατά 10% σε σχέση με το 2022 στις €120.000. Το μέσο εμβαδόν διαμερίσματος ήταν στα 70 τ.μ., η μέση καλυμμένη βεράντα στα 8 τ.μ. και η μέση ακάλυπτη βεράντα στα 8 τ.μ. –άρα καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση στα εμβαδά, όπως συνέβη και στις άλλες δύο επαρχίες που εξετάζουμε σήμερα. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι επιφυλάσσουν οι επόμενοι μήνες του έτους για τις τρεις αυτές επαρχίες και αν θα έχουν τέτοια απόδοση που θα αυξήσουν ή θα μειώσουν τους μέσους όρους των πρώτων οκτώ σχεδόν μηνών.

Καλό είναι να πούμε πως εξαιρουμένων των άκρων (μέγιστες και χαμηλότερες τιμές) ο μέσος όρος ανά τετραγωνικό μέτρο δεν δείχνει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις για Αμμόχωστο και Λάρνακα, όπου για την Αμμόχωστο σημειώθηκε αύξηση 4,8% και για τη Λάρνακα 1%. Η Πάφος σημείωσε αύξηση 10%, πράγμα που την καθιστά την καλύτερη αποδοτικά επαρχία μεταξύ των τριών στην κατηγορία των διαμερισμάτων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Ανδρέα Ανδρέου

Ανδρέας Ανδρέου: Τελευταία Ενημέρωση