ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Επανεκκίνηση στην αγορά ακινήτων: απαιτούμενα μέτρα

Του Ανδρέα Ανδρέου

Του Ανδρέα Ανδρέου

Τονίσαμε πρόσφατα την ανάγκη της κοινής, συλλογικής και αμφίδρομης προσπάθειας μεταξύ κράτους, πολιτείας ευρύτερα και πολιτών για επανεκκίνηση της οικονομίας, υπό τον φακό των πενιχρών επιπλέον δυνατοτήτων του κράτους, με σκοπό την αποφυγή της χρεοκοπίας. Ποια είναι τα μέτρα που μπορεί η πολιτεία να λάβει έτσι ώστε να βοηθηθεί ο τομέας των ακινήτων, μιας και αποτελεί την κύρια δύναμη επανεκκίνησης της οικονομίας ενόψει του γεγονότος ότι ο τουρισμός είναι προς το παρόν εκτός μάχης; Ένα μέτρο το οποίο δεν έχει άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση είναι η εισαγωγή του κινήτρου για μηδενική καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών κατά την πρώτη πώληση του ακινήτου, νοουμένου ότι η επένδυση γίνει εντός της περιόδου Μαΐου 2020 και Δεκεμβρίου 2021 και η πρώτη πώλησή του σημειωθεί μετά παρέλευση επτά ετών.

Επιπλέον, αν το ακίνητο δηλωθεί ως εισοδηματικό ακίνητο, τότε τα ενοίκια να απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για περίοδο δύο ετών από την ημέρα που αποκτά σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το κίνητρο θα λειτουργήσει ως ακολούθως: Το κράτος θα εισπράττει κατά την διενέργεια της επένδυσης σήμερα, ΦΠΑ ή/ και μεταβιβαστικά τέλη ως ισχύει σήμερα και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή φόρο εισοδήματος ή εταιρικό φόρο ως ισχύει κατά περίπτωση. Άρα θα έχει άμεση ενίσχυση των κρατικών ταμείων.

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διαχείρισης είναι πολυάριθμα.

Η γκάμα των πωλητών (developers, ιδιώτες, ταμεία κλπ) παίρνουν ένα μεγάλο προωθητικό έλκυσης αγοραστών και ταυτόχρονα ψηλό ποσοστό επιτυχούς κλεισίματος συμφωνίας. Ενθαρρύνεται η κατακράτηση των νέων επενδύσεων για τουλάχιστον επτά έτη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο κίνδυνος άτακτου πλημμυρίσματος της αγοράς με μονάδες που θα ασκούν πιέσεις στις τιμές των ακινήτων, δίνοντας έτσι μεγάλο χρονικό διάστημα στην οικονομία να ενδυναμωθεί αισθητά. Η φοροαπαλλαγή εισοδήματος από ενοίκια αυτών των επενδύσεων για δύο έτη θα έχει τρία κύρια οφέλη. Πρώτον, αποτελεί από μόνο του κίνητρο επένδυσης καθώς σχεδόν εξισώνει το αρχικό ποσοστό απόδοσης με το τελικό. Δεύτερον, θα αναπτύξει την γκάμα ενοικιαζόμενων ακινήτων παρέχοντας την ευκαιρία σε ενοικιαστές (ιδιώτες και επιχειρήσεις) να επωφεληθούν από χαμηλότερα ενοίκια. Τρίτον, δημιουργεί κάποιες καλύτερες προϋποθέσεις για δήλωση ενοικίων – κάτι στο οποίο σαν χώρα φαίνεται να πάσχουμε. Ένα μέτρο το οποίο μπορεί να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα δημόσια ταμεία, αλλά και στην πραγματική οικονομία, είναι η εφαρμογή μιας σωστής πολεοδομικής αμνηστίας.

Το μέτρο πρέπει να είναι απλό, εύκολα κατανοητό, εύκολα εφαρμόσιμο και να μην θυμίζει σχεδόν τίποτε από την προηγούμενη πολεοδομική αμνηστία η οποία και απέτυχε. Ένα σωστό μέτρο θα έχει τα ακόλουθα άμεσα αποτελέσματα: - Θα εισρεύσουν σοβαρά χρήματα στα δημόσια ταμεία για κάλυψη πολεοδομικών παρανομιών. - Θα ξεκλειδώσει «κλειδωμένα» ακίνητα που λόγω των παρανομιών αυτών έχουν ληγμένες πολεοδομικές άδειες, ληγμένες άδειες οικοδομής, μη εξασφαλισμένα πιστοποιητικά τελικών εγκρίσεων και άρα αδυναμία εξασφάλισης ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας. Επιπλέον θα εξανεμίσουν την παραδοξότητα ασυμβατότητας μεταξύ παρανομίας υποστατικών και αδειών λειτουργίας ως επιχειρήσεων ή/ και υποστατικών διαμονής.

Η συνεπακόλουθη έκδοση ξεχωριστών εκσυγχρονισμένων τίτλων ιδιοκτησίας θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία αλλά και κατακόρυφη αύξηση στην ποιότητα των εξασφαλίσεων των χρηματοδοτήσεων. Για επιτυχία του μέτρου, θα πρέπει να υπάρχει μικρός αριθμός ευδιάκριτων κατηγοριών με το ανάλογο χρηματικό πρόστιμο και το πιστοποιητικό να εκδίδεται σε μερικές μέρες. Ένα άλλο μέτρο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και πιστεύω ωρίμασε η ώρα, είναι η ηλεκτρονική διαχείριση ολόκληρου του συστήματος πολεοδομικής αδειοδότησης. Θυμάμαι πως το 2013, υπό το φως της τότε κρίσης, είχα εισηγηθεί η αδειοδότηση να γίνεται σε συνθήκες τεχνολογίας «cloud», όπου η κατάθεση σχεδίων και η υποβολή αίτησης άδειας να γίνεται ηλεκτρονικά και το κάθε Τμήμα και Υπηρεσία να ενεργούν με παράλληλη εργασία η οποία μάλιστα να είναι και διαφανής προς τους μελετητές και στους αιτητές.

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διαχείρισης είναι πολυάριθμα, μερικά από τα οποία είναι: Η διαδικασία είναι διαφανής. Άρα ανά πάσα στιγμή όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση και ποιος εργάζεται πάνω της. Επιτυγχάνεται επίσπευση της διαδικασίας με αποτέλεσμα οι άδειες να εκδίδονται σε κλάσμα του χρόνου που απαιτείται σήμερα. Μείωση στον χρόνο αδειοδότησης μέσω μιας «bullet proof» ηλεκτρονικής διαδικασίας επιτρέπει έγκαιρη αντί ετεροχρονισμένη κατασκευή έργων, φέρνει σε πιο συγχρονισμένη φάση τον οικονομικό με τον κατασκευαστικό κύκλο μειώνοντας τη μεγάλη χρονική υστέρηση μεταξύ των δύο, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους αθέτησης δανειακών υποχρεώσεων από δανειολήπτες, για να αναφέρω μόνο μερικά. Αποφεύγεται το τύπωμα τόνων χαρτιού ανά έτος από τους μελετητές και δη κάθε φορά που απαιτείται κάποια αλλαγή. Οι αλλαγές θα γίνονται και αυτές σχεδόν αμέσως και ηλεκτρονικά. Αποφεύγεται το χάσιμο φακέλων, σχεδίων και εγγράφων. Επιτυγχάνεται η ομοιομορφία των αιτήσεων αδειοδότησης μεταξύ των πολεοδομικών αρχών, κάτι που μέχρι σήμερα προκαλεί αχρείαστη σύγχυση και άγχος μεταξύ των μελετητών.

Θα μπορεί το κράτος, οι Τοπικές Αρχές, αλλά και οι ίδιοι οι αιτητές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιες άδειες τους έχουν λήξει και ποιων επίκειται η λήξη τους, έτσι ώστε έγκαιρα να προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες. Μέσω ειδικών φίλτρων ελεγχόμενης πρόσβασης θα μπορούν επαγγελματίες του κλάδου έναντι συνδρομής προς το κράτος, να διενεργούν ελέγχους (στο βαθμό που θα τους επιτρέπεται) για το τι ισχύει για ακίνητα στα οποία έχουν επαγγελματική εμπλοκή. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει την ενόχληση λειτουργών, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά και στην ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Η προστιθέμενη αξία της σύντμησης χρόνου και του αδιάβλητου της διαδικασίας στην οικονομία είναι τεράστια σε οικονομικούς όρους και σε όρους διεθνούς αξιοπιστίας. Κατά ανάλογο τρόπο και στο βαθμό που μπορεί να ψηφιοποιηθεί, θα πρέπει να λειτουργήσει και η διαδικασία έκδοσης ξεχωριστών Τίτλων Ιδιοκτησίας. Τα πλεονεκτήματα τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διεθνούς αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας, αλλά και σε επίπεδο αύξησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών είναι τεράστια. Στα πιο πάνω καταλυτικό ρόλο θα παίξει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Απαιτείται δε η συνεισφορά της πολιτείας έτσι ώστε να εφαρμοστεί αμέσως η ψηφιακή υπογραφή και πιστοποίηση για να ανοίξει επιτέλους η λεωφόρος στη νέα εποχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Ανδρέα Ανδρέου

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Ανδρέας Ανδρέου: Τελευταία Ενημέρωση