ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Γάμος αλλά κυπριακά

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το 2023 από την Τράπεζα Κύπρου ανήλθε σε 2,02 δισ. ευρώ εκατ. ευρώ, από τα οποία 510 εκατ. ευρώ ήταν στεγαστικά. Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά το 2023 από την Ελληνική Τράπεζα ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, από τα οποία 343 εκατ. ήταν στεγαστικά.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ