ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τι φοβούνται;

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η διαφάνεια δεν είναι κακό πράγμα. Είναι καλό. Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων όμως, πλην μίας, δεν βλέπουν την ανάγκη να παρουσιάζουν οικονομικά αποτελέσματα και τα κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό.

Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έχουν στις «πλάτες» τους μεγάλο ιδιωτικό χρέος από το 2018. Όπως παρουσιάζει η Κεντρική Τράπεζα, στα τέλη του 2022, χορηγήσεις λογιστικής αξίας 8,1 δισ. βρίσκονταν στους ισολογισμούς των Εταιρειών αυτών, με το 77,7% να αφορά ΜΕΔ. Το καλό είναι όμως πως, όπως σχολιάζει η Κεντρική, παρά το γεγονός ότι το εξυπηρετούμενο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου των Εταιρειών αναμένεται να επηρεαστεί δυσμενώς τόσο από τον πληθωρισμό όσο και από τα αυξημένα δανειστικά επιτόκια, το υψηλό ποσοστό ΜΕΔ υποδηλοί ότι ο κίνδυνος επιδείνωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των Εταιρειών, και κατ’ επέκταση οι επιπτώσεις για την χρηματοοικονομική σταθερότητα, είναι χαμηλός.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε όμως πως, τα παραπάνω νούμερα είναι απλώς «σερβιρισμένα» αλλιώς από την Κεντρική, αφού αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού τους για το 2022. Στην προηγούμενη αναφορά του 2021, η Κεντρική παρουσίαζε πως, στα τέλη του εν λόγω έτους, οι Εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων διαχειρίζονταν 80.192 δάνεια μέγιστου συνολικού συμβατικού υπολοίπου (contractual balance) ύψους 19,2 δισ. ευρώ. «Ο τομέας παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες κατείχαν 80% των συνολικών χορηγήσεων σε αξία», σχολίαζε σχετικά.

Οι νόμοι για τις εκποιήσεις πέρασαν από «40 κύματα», σε σημείο που οι εταιρείες αυτές είχαν «δεμένα» τα χέρια τους σε σχέση με την εφαρμογή των νόμων των εκποιήσεων. Πιθανώς να μην ήθελαν να παρουσιάζουν αποτελέσματα διότι, δεν θα φαίνονταν επιτυχή σε σχέση με τους στόχους που θα είχαν θέσει εσωτερικά όταν επέλεξαν να μπούν σε αυτό το «business» στην Κύπρο. Πλέον όμως που έχουν στη διάθεσή τους τα εργαλεία που ψηφίστηκαν πριν το τέλος του 2023, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν έγκαιρα αναδιαρθρώσεις, ή και να προβαίνουν σε ανάκτηση των εξασφαλίσεων τους, πρέπει να υιοθετήσουν και τις υποχρεώσεις της διαφάνειας. Το ιδιωτικό χρέος της Κυπριακής οικονομίας που κουβαλούν είναι μεγάλο και θα πρέπει να δίνουν την εικόνα των στοιχείων τους όπως δείχνουν π.χ. οι τράπεζες. Πιθανόν στο επόμενο διάστημα να πρέπει κάπως το κράτος να τις υποχρεώσει να δημοσιοποιούν αποτελέσματα, αν δεν εκκινήσουν τη διαδικασία από μόνες τους.

Οι ετήσιες ταμειακές εισροές για το 2023 για την ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν στα €440,8εκ. στα ίδια επίπεδα με τις εισροές €438,7εκ. για το 2022. Όπως αναφέρει η ΚΕΔΙΠΕΣ, οι ετήσιες εισπράξεις 2023 από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €434,7εκ., ή 6,5% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €6.706 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €2.025εκ., ή 25,1% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Παναγιώτης Ρουγκάλας: Τελευταία Ενημέρωση