ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Α. Βουράκης - Συνδιαμορφωτές της επόμενης μέρας για την κυπριακή οικονομία και την κοινωνία

Ο κ. Αριστείδης Βουράκης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank

Παρά τις προκλήσεις που επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία και το έντονα πληθωριστικό περιβάλλον, θεωρώ ότι ο τραπεζικός κλάδος και αυτή τη φορά θα ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις, συνεχίζοντας να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των οικονομιών.

Μιλώντας ειδικά για την AstroBank, το 2021 επέστρεψε στην κερδοφορία με κύρια πηγή τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες καθώς απέδωσαν οι εξοικονομήσεις της προηγούμενης χρονιάς και η εστίαση του επιχειρηματικού μοντέλου μας. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας συνεχίζουν να ενισχύονται ενώ εντυπωσιακή βελτίωση σημείωσε και ο δείκτης ΜΕΧ, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψιν και οι εξελίξεις το πρώτο τρίμηνο του 2022. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν επίσης η παρουσία της AstroBank στην αγορά καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Προτεραιότητά μας παραμένει η αναβάθμιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεών μας, με προσεκτική και υγιή επέκταση σε καινούργιο δανεισμό και τη διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μέσω βιώσιμων αναδιαρθρώσεων, για την περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ. Το 2021 έκλεισε με τις ΜΕΧ στο 25,6%, ενώ μέχρι τις 31/3/22 ο δείκτης μειώθηκε στο 24%, με μεσοπρόθεσμο στόχο τη μείωση σε μονοψήφιο αριθμό. Σημαντική δραστηριότητα επιτεύχθηκε και στις πωλήσεις ακινήτων από ΜΕΧ με πωλήσεις της τάξης των €50 εκατ. για το 2021. Επιδίωξή μας είναι και το 2022 να είμαστε στο ίδιο πλαίσιο.

Αυτό μας δίνει το περιθώριο να δανείσουμε την πραγματική οικονομία προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη, μέσω της χρηματοδότησης βιώσιμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Τα προηγούμενα δύο χρόνια, η AstroBank εργάστηκε συστηματικά να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας και στήριξε χρηματοδοτικά τα επενδυτικά πλάνα επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις βιώσιμες επιχειρήσεις και γενικότερα την πράσινη και την αειφόρο ανάπτυξη μέσω χρηματοδοτήσεων και τεχνογνωσίας που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Τα κεφάλαια της ΕΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να συνδράμουν στην αύξηση των χορηγήσεων και στον περιορισμό των κινδύνων, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι πόροι να αξιοποιηθούν στην οικονομία με το πιο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, ώστε να επέλθει η αναγκαία ανάπτυξη. Παρακολουθούμε όλα τα κρατικά σχέδια που εμπίπτουν στο Ταμείο ούτως ώστε να δημιουργούμε νέα καινοτόμα προϊόντα, με πιο ανταγωνιστικά επιτόκια τα οποία θα είναι συμπληρωματικά των επιδοτήσεων.

Στα άμεσα σχέδια της Τράπεζας είναι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η υιοθέτηση πρωτοβουλιών και πρακτικών στο πλαίσιο ESG που αφορούν ζητήματα για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Ανάμεσά τους, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας και η δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους μας. Στον τομέα αυτό πρωτοπορούμε σε παροχή ωφελημάτων, ανάμεσα στα οποία εξειδικευμένα προγράμματα για ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την προαγωγή της ευεξίας και υγείας τους καθώς αυτά οδηγούν σε θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά και στη στάση ζωής.

Προσηλωμένοι στους στόχους που θέσαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο, αναδεικνύουμε την AstroBank σε βασικό πυλώνα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, έτοιμοι να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις αλλά και στις προσδοκίες των μετόχων, των υπαλλήλων, των πελατών μας και της κοινωνίας.

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η AstroBank εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, προσφέροντας πλήρεις υπηρεσίες λιανικής, εταιρικής, private banking, και διεθνούς τραπεζικής. Έχει παγκύπρια παρουσία με 15 καταστήματα και έχει ενεργητικό περίπου €3 δισ. Εστιάζει στην έγκαιρη και προσωπική εξυπηρέτηση πελατείας.

AstroBank: Πρωτοπόρος στον τομέα χρηματοδότησης έργων πράσινης ενέργειας

Σύγχρονη και ευέλικτη, με ικανότητα προσαρμογής και άμεσης αντιμετώπισης των συνεχόμενων προκλήσεων, η AstroBank αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και κοινωνία. Με γερά θεμέλια και δυναμική ανάπτυξη, προσφέρει ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές λύσεις και ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες της, ιδιώτες και επιχειρήσεις, μέσα από δίκτυο 15 καταστημάτων και επιχειρηματικών κέντρων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η εδραίωσή της στην κυπριακή αγορά, ακόμη και η απόσπαση διεθνών και εγχώριων διακρίσεων, οφείλεται στην αφοσίωση στο στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη, βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της οικονομικής ισορροπίας και της κοινωνικής ευημερίας.
Χρηματοδοτεί τομείς που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικονομίας όπως είναι η υγεία, η πράσινη ενέργεια, ο πρωτογενής τομέας, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, η εκπαίδευση και η τουριστική βιομηχανία και συνεχίζει να στηρίζει βιώσιμες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ως πρωτοπόρος στον τομέα χρηματοδότησης έργων πράσινης ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης, έχει χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων ενώ βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης δανειοδοτήσεις για άλλα παρόμοια έργα που βοηθούν τη χώρα στην πράσινη μετάβαση. Την ίδια ώρα, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην ποιοτική εξυπηρέτηση αναβαθμίζοντας και απλοποιώντας διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες με λύσεις και επιλογές στα μέτρα κάθε πελάτη που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων transaction banking, πιστώσεις, εγγυητικές και ταμειακή διαχείριση καθώς και ασφαλιστικές υπηρεσίες ζωής και γενικού κλάδου.

Παρέχει πλήρη γκάμα αποταμιευτικών και δανειοδοτικών επιλογών και επικεντρώνεται στις στεγαστικές δανειοδοτικές λύσεις. Είναι η μοναδική τράπεζα που προσφέρει Στεγαστικό Overdraft, το οποίο αφορά σε μία έξυπνη και πρωτότυπη δανειοδοτική λύση που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των στεγαστικών δανείων, με τα οφέλη ενός τρεχούμενου λογαριασμού με όριο. Εξάλλου, πελάτες που ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις για τις καταθέσεις τους, μπορούν να αξιοποιήσουν την ομάδα Επενδυτικής Στρατηγικής μέσω άρτια καταρτισμένων Private Bankers, οι οποίοι παρακολουθούν το χαρτοφυλάκιο και καθοδηγούν τις επιλογές τους.
H AstroBank έχει επίσης καινοτομήσει σε υπηρεσίες όπως το paperless cashier όπου ο πελάτης κατά τις συναλλαγές του στα ταμεία λαμβάνει όλα τα αποδεικτικά έγγραφα με email και υπογράφει ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της χρήσης χαρτιού. Επίσης η συνεργαζόμενη εταιρεία SKash είναι το πρώτο «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» στην Κύπρο με αυξανόμενη λειτουργικότητα και αποδοχή από τους καταναλωτές. Πρόσφατα προχώρησε στην έκδοση βιοδιασπώμενων χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, συμβάλλοντας έτσι στη περεταίρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

H AstroBank, στοχεύοντας σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζει τον στρατηγικό ανασχηματισμό της βασισμένη σε ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, εστιάζοντας σε δυο κύριους πυλώνες, της αναδιάρθρωσης/ αναδιοργάνωσης και της ανάπτυξης. Η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής αυτής.

Κεντρικά Γραφεία: Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 1, 1065 Λευκωσία
Τ 800 11 80 (24 ώρες) ή +357 22575555 (από εξωτερικό)
Email: info@astrobank.com
www.astrobank.com 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση