ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Alpha Bank: Συμμετοχή στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια

Σύμφωνα με την τράπεζα, η επιδότηση επιτοκίου έχει μέγιστη διάρκεια τέσσερα έτη, με ποσοστό μέχρι και 3,50% για τα πρώτα δύο έτη

ΚΥΠΕ

Τη συμμετοχή της στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια που παρέχεται με τη μορφή κρατικής ενίσχυσης σε Αυτοτελώς Εργαζομένους, Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η Alpha Bank Cyprus Ltd, στο πλαίσιο στήριξης που προσφέρει η τράπεζα στην οικονομία και στον περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.

Σε σημερινή ανακοίνωση η Alpha Bank Cyprus αναφέρει ότι το κρατικό Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του επιτοκίου Νέων Επιχειρηματικών Δάνειων που εγκρίθηκαν από 1.3.2020 έως 31.12.2020, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με κεφάλαια κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προσθέτει ότι στο Σχέδιο εντάσσονται και δάνεια που θα εκταμιευθούν μέχρι 31.12.2020, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με την Alpha Bank Cyprus, η επιδότηση επιτοκίου έχει μέγιστη διάρκεια τέσσερα έτη, με ποσοστό μέχρι και 3,50% για τα πρώτα δύο έτη. Για τα επόμενα 2 έτη, η επιδότηση επιτοκίου ανέρχεται σε 2,00% για Αυτοτελώς Εργαζομένους, Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και σε 1,50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Αναφέρει επίσης ότι το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση ανέρχεται έως Ευρώ 800.000 και προσθέτει ότι για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το συνολικό δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις Ευρώ 120.000, ανά επιχείρηση, ενώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, το συνολικό δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις Ευρώ 100.000, ανά επιχείρηση.

Σύμφωνα με την τράπεζα, δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις (Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας Covid-19, με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση βεβαίωσης από λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) την 31 Δεκεμβρίου 2019.

Προσθέτει ότι από το σχέδιο εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης καθώς και νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.

Τέλος, η Alpha Bank Cyprus αναφέρει ότι για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι, χρειάζεται να υποβάλλουν στην Τράπεζα βεβαιώσεις φορολογικών οφειλών από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπών υποχρεώσεων τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία και προσθέτει ότι η ημερομηνία της βεβαίωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση