ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ανάκαμψη της κυπριακής χρηματοπιστωτικής αγοράς ή επικείμενο κλείσιμο; Αποκαλύπτοντας τους κρυφούς κινδύνους

Χρηματοοικονομική Αγορά, Προστασία Επενδυτών και Επενδύσεων

Δελτίο Τύπου

Χριστίνα Παναγιώτου
Ανώτερος Διευθυντής
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
K. Treppides & Co Ltd

H ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών αγορών, δηλαδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ ή/και Επιτροπή) κατέβαλε μια εξαιρετική προσπάθεια να πειθαρχήσει την αγορά στην Κύπρο, ειδικά τους παρόχους συμβολαίων διαφορών (CFD). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και αρκετές αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν από τους κυπριακούς παρόχους CFD. Ανταποκρινόμενη στις σχετικές ανησυχίες που εκφράστηκαν και για την αποκατάσταση της φήμης της κυπριακής χρηματοπιστωτικής αγοράς, η ΕΚΚ έλαβε μια σειρά προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των εποπτικών της δραστηριοτήτων.

Τα σχετικά μέτρα στόχευαν κυρίως στην ενίσχυση των εποπτικών δραστηριοτήτων και στην επίλυση μιας σειράς κοινών κακών πρακτικών που υιοθετούν οι Κύπριοι πάροχοι CFD όταν προσφέρουν υπηρεσίες σε διασυνοριακή βάση, απειλώντας την προστασία των επενδυτών. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν, η ΕΚΚ έχει επιβάλει ιστορικά υψηλά πρόστιμα και πρόσθετες ρυθμιστικές προσδοκίες, οι οποίες αυξάνουν περαιτέρω τις υψηλές χρηματοοικονομικές ανάγκες των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Πέρα από τα προφανή όμως, υπάρχουν και κρυφά ζητήματα που υπονομεύουν την ακεραιότητα της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και πιο απαιτητική αγορά, και σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η οικονομική βιωσιμότητά τους, οι πάροχοι CFD κατά την επιλογή μεταξύ των βασικών παρόχων υπηρεσιών, προτίθενται να διαλέξουν την πιο οικονομική λύση, λαμβάνοντας λιγότερο υπόψιν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους. Αναμφίβολα, αυτό οδηγεί σε αποκλίνουσες προσεγγίσεις ως προς το εύρος και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλοιώνοντας επίσης τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στις ίδιες τις εταιρείες επενδύσεων και στη ρυθμιστική αρχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK).

Ενδεικτικά, παρατηρήθηκαν ασυνέπειες στην αγορά όσον αφορά τις εκθέσεις ελέγχου CASS - τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών για τις οποίες προβλέπει το άρθρο 8 της κατ' εξουσιοδότηση Oδηγίας (ΕΕ) 2017/593- η κοινώς αποκαλούμενη «Έκθεση καταλληλότητας» στην Κύπρο. Τέτοιες ασυνέπειες της αγοράς εκθέτουν σημαντικά την ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών και απειλούν επί της ουσίας την προστασία των επενδυτών.

Οι ρυθμιστικοί φορείς (ΣΕΛΚ και ΕΚΚ) χρειάστηκε να συνεργαστούν, με στόχο την εξάλειψη αυτών των ασυνεπειών και την επίτευξη δίκαιης απεικόνισης του πραγματικού κινδύνου στις αντίστοιχες εκθέσεις. Τέτοιες πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια επενδυτικών εταιρειών για την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί, αλλά και για την καλύτερη κατανόηση των κρυφών κινδύνων για τους επενδυτές από τον ρυθμιστικό φορέα (ΕΚΚ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι πολύ ενδιαφέρον το κατά πόσον οδεύουμε προς την εξυγίανση της χρηματοοικονομικής αγοράς στην Κύπρο ή σε επικείμενο κλείσιμο ορισμένων συμμετεχόντων στην αγορά. Αυτό που στην πραγματικότητα αναζητούμε είναι μια συρρίκνωση της αγοράς ή την επικέντρωση στην αναγνώριση και διαχείριση κρυφών κινδύνων;

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα, το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

cpanayiotou@treppides.com

www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus

Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus

London: 7 Milner Street, London SW3 2QA

Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση