ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναζητεί γραφειακό χώρο το Υφυπουργείο Τουρισμού

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί το νέο κτήριο

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Σε αναζήτηση χώρου για στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του, βρίσκεται το Υφυπουργείο Τουρισμού το οποίο ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση γραφειακό χώρο στους Δήμους Αγλαντζιάς, Λατσιών και Στροβόλου. Στο νέο γραφειακό χώρο θα στεγαστούν περίπου 140 υπαλλήλοι. 

Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο γραφειακός χώρος θα πρέπει να είναι συνολικού εμβαδού 3700 τ.μ. περίπου με απόκλιση +15%, για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υφυπουργείου για περίοδο 5 ετών με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους διάρκειας 2 ετών έκαστη.

Το κτίριο, στο οποίο βρίσκεται ο γραφειακός χώρος, θα πρέπει να έχει ανεγερθεί μετά το έτος 2000.

Ο γραφειακός χώρος πρέπει να είναι έτοιμος για παράδοση το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, αφού επέλθουν σε αυτόν τροποποιήσεις που ενδεχομένως ζητηθούν, ούτως ώστε αυτός να διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες του Υφυπουργείου Τουρισμού και τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή, να απευθύνεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Τουρισμού και να τοποθετηθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υφυπουργείου, το οποίο βρίσκεται στον 4ο όροφο των κεντρικών γραφείων του Υφυπουργείου Τουρισμού στη Λεωφόρο Λεμεσού αρ. 19, 2112, Αγλαντζιά, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00. 

Σημειώνεται ότι ο γραφειακός χώρος που θα προεπιλεγεί, θα επιθεωρηθεί από όλες τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εθνική Αρχή Ασφαλείας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) οι οποίες ενδεχομένως να υποδείξουν τροποποιήσεις σε αυτόν (γραφειακό χώρο) ούτως ώστε ο τελευταίος να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τη νομοθεσία και τις ανάγκες του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Το συνεπαγόμενο κόστος για τις τροποποιήσεις θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Οι υπό αναφορά τροποποιήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί και το οποίο δεν θα επεκτείνεται πέραν του μηνός Δεκεμβρίου του 2023. Επιπρόσθετα, ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου καθόλη τη διάρκεια ενοικίασης αυτού από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Το κτίριο, στο οποίο βρίσκεται ο προτεινόμενος γραφειακός χώρος, πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με
αναπηρία και να διαθέτει ανελκυστήρα.

Ο γραφειακός χώρος πρέπει να διαθέτει κλιματισμό/θέρμανση και δομημένη καλωδίωση (structured cabling) για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Το κτίριο, στο οποίο βρίσκεται ο γραφειακός χώρος, πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης, εκ των οποίων τριάντα πέντε (35) να διατεθούν για τις ανάγκες των εργαζομένων που θα στεγαστούν στο γραφειακό χώρο.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση