ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αντικατέστησε το ακριβό ομόλογο του 12,5% του 2018 η Τρ. Κύπρου

Είχε γνωστοποιήσει από τον προηγούμενο Μάρτη πως, μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η Τράπεζα Κύπρου είχε γνωστοποιήσει από τον προηγούμενο Μάρτη πως, μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους θα αντικαθιστούσε το ακριβό ομόλογο του 12,5% που είχε εκδώσει το 2018, αυτό των 220 εκατ. ευρώ Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (ΑΤ1).

Είχε εξηγήσει λεπτομερώς στο πλαίσιο των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022 πως, η εταιρία έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης τους την πέμπτη επέτειο από την ημερομηνία έκδοσής τους, δηλαδή την 19η Δεκεμβρίου 2023.

Έτσι και έπραξε. Τον Ιούνιο του 2023 έκανε τις απαραίτητες ενέργειες και η Τράπεζα Κύπρου είχε προσκαλέσει τους κατόχους των Χρεογράφων Κεφαλαίου να προσφέρουν τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου για αγορά με τιμή αγοράς ίση με 103% της ονομαστικής αξίας των χρεογράφων, καταβλητέα σε μετρητά.

Ως αποτέλεσμα της τότε προσφοράς, συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους περίπου 204 εκατ. ευρώ, ή περίπου το 93% των Χρεογράφων Κεφαλαίου αγοράστηκαν και ακυρώθηκαν από την Εταιρεία, ενώ η ονομαστική αξία των Χρεογράφων Κεφαλαίου που παράμειναν σε ισχύ ήταν περίπου 16 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023. Τον Ιούλιο 2023, η Εταιρεία αγόρασε και ακύρωσε επιπρόσθετο ποσό περίπου 7 εκατ. ευρώ Χρεόγραφα Κεφαλαίου, μειώνοντας περεταίρω την ονομαστική αξία των Χρεογράφων Κεφαλαίου σε 8,25 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στις 29 Νοεμβρίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύρπου αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα της Εταιρείας να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό των Χρεογράφων Κεφαλαίου που παραμένουν σε ισχύ, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 8,25 εκατ. ευρώ, στις 19 Δεκεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει τους κατόχους των Χρεογράφων Κεφαλαίου για την πρόωρη εξόφληση τους σε εύθετο χρόνο και σύμφωνα με τον όρο 7(γ) των Χρεογράφων Κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως η αρμόδια εποπτική αρχή, παραχώρησε έγκριση για την πρόωρη εξόφληση των Χρεογράφων Κεφαλαίου στις 17 Φεβρουαρίου 2023.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση