ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:14
 

Αύξηση κερδοφορίας για την Louis Plc

Θετική η επίδραση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού ύψους 11,3 εκατ., ευρώ και η απόκτηση της Celestyal.

Newsroom K

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού, η απόκτηση του επιπλέον 49% των μετοχών της Celestyal και η μείωση της φορολογίας κυρίως λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας, ήταν οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε αύξηση του ενοποιημένου κέρδους των ιδιοκτητών της εταιρείας Louis Plc. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, το ενοποιημένο καθαρό κέρδος που αναλογεί  ανήλθε το 2018 στα 30,2 εκατ., ευρώ σε σύγκριση με 11,5 εκατ., ευρώ κατά την προηγούμενη χρονιά και σημείωσε αύξηση κατά 18,7 εκατ., ευρώ. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων, χρεολύσεων και ενοικίων ξενοδοχείων για το 2018 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 41,8% ή 18,5 εκατ., ευρώ κάτι που προήλθε κυρίως από την συμπερίληψη της Celestyal στα αποτελέσματα από τις 13 Ιουνίου του 2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της Celestyal συμπεριλαμβάνονταν σε αυτά του Συγκροτήματος για ολόκληρο το 2018, η συνεισφορά της Celestyal στο EBITDAR του Συγκροτήματος θα ήταν χαμηλότερη.

Θετικά επέδρασε και η μείωση των καθαρών εξόδων χρηματοδότησης κατά μισό εκατ., ευρώ όπως επίσης και το κέρδος από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού ύψους 11,3 εκατ., ευρώ. Το κέρδος που προέκυψε από την απόκτηση του επιπλέον 49% των μετοχών της Celestyal ήταν ύψους 1,2 εκατ., ευρώ ενώ η μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας έφερε μειώσεις ύψους 3,8 εκατ., ευρώ,

Ζημιές και κέρδη

Η ζημιά από απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων ύψους 6,4 εκατ., ευρώ και η καθαρή ζημιά ύψους 3,8 εκατ., ευρώ, από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα ενοποιημένα αποτελέσματα του έτους. Στα ενοποιημένα αποτελέσματα για το 2017, περιλαμβάνεται κέρδος ύψους 8,2 εκατ., ευρώ που προέκυψε από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού, ζημιά από απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,4 εκατ., ευρώ και ζημιά από επενδύσεις σε εταιρείες καθαρής θέσης ύψους 4,1 εκατ., ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης δανεισμού, μειώθηκαν σημαντικά οι τρέχουσες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα η τρέχουσα θέση του Συγκροτήματος και της εταιρείας να έχει βελτιωθεί σημαντικά. 

Ο Δείκτης κάλυψης τόκων, παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω της αύξησης της κερδοφορίας και της μείωσης των τόκων πληρωτέων, ως αποτέλεσμα της μείωσης επιτοκίων δανεισμού.

Στα συμπεράσματα για το έτος 2018 περιλαμβάνεται το ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων του ομίλου το οποίο παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω της μείωσης πληρότητας σε σχέση με τα διαθέσιμα δωμάτια και τον χρόνο λειτουργίας των ξενοδοχείων.

Επιπλέον αναφέρεται ότι οι ναυτιλιακές δραστηριότητες του ομίλου παρουσιάζουν αύξηση ως προς την πληρότητας σε σχέση με τις ημέρες χωρητικότητας και το χρόνο λειτουργίας των πλοίων.

Κίνδυνος τουριστικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας

Οι εργασίες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις λόγω του ότι το Συγκρότημα δραστηριοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και της Ελλάδας στην διεθνή τουριστική αγορά και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός εντός της Κυπριακής και της Ελληνικής αγοράς επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Ταυτόχρονα η λειτουργία κρουαζιερόπλοιων εμπερικλείει σοβαρούς κινδύνους, όπως πρόσκρουση μέσα σε λιμάνια με το συγκρότημα να διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη που να συνάδει με το επίπεδο της βιομηχανίας έναντι τέτοιων ειδών κινδύνων. 

Στους κινδύνους για το συγκρότημα περιλαμβάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από εμπορικές και άλλες απαιτήσεις, ενώ προσδιορίζονται πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη, και παρακολουθείται η πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη.

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

360: Η ασφάλεια των εργοταξίων στο προσκήνιο

«Δηλαδή αποκλείστηκε η περίπτωση αυτοκτονίας;»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  22:39

Νέο Audi Q7 TFSI e quattro: plug-in hybrid με πολυτέλεια και χώρους

«Γίνεται να κάνετε παρουσίαση με μια μόνο φωτο? Τί σας εμποδίζει αφού το κάνετε, να το κάνετε σωστά?»
Tony  |  07:59

Η τρίτη επιλογή της Λευκωσίας

«Εξαιρετικό το άρθρο σας. Μακάρι να το διαβάσουν οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες του τόπου!»
Σάββας Σάββα  |  17:10

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X