ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Βγαίνει με EMTN ομόλογο η Ελληνική για μέχρι 1,5 δισ.

Η εποπτική απαίτηση για τον δείκτη MREL ανέρχεται σε 28,1% μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2025

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

H Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει τη σύσταση Προγράμματος ύψους 1.5 δισ. ευρώ.

Μέσω του Προγράμματος, η Τράπεζα θα μπορεί να εκδώσει Ομόλογα στις διεθνείς αγορές που να πληρούν τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Το Πρόγραμμα είναι εργαλείο για εύκολη (διαδικαστικά) και άμεση πρόσβαση στις αγορές, οπότε αυτό αποφασιστεί.

Η εποπτική απαίτηση για τον δείκτη MREL ανέρχεται σε 28,1% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η ενδιάμεση απαίτηση με την οποία η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022 ανέρχεται σε 20,2%.

H Τράπεζα καλύπτει την ενδιάμεση απαίτηση αφού ο δείκτης Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL ratio) της Τράπεζας ήταν 22,0% στις 30 Ιουνίου 2021, που είναι πιο πάνω από την ενδιάμεση απαίτηση.

Οποιαδήποτε απόφαση για μελλοντική έκδοση θα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες στις αγορές, καθώς και το επενδυτικό ενδιαφέρον τη δεδομένη στιγμή.

Σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης Ομολόγων τύπου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred), Υψηλής Εξοφλητικής Μη-Προτεραιότητας (Senior Non-Preferred) και Μειωμένης Εξασφάλισης (Dated Subordinated). Η Τράπεζα έχει καταχωρήσει αίτηση προς το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου όπως Ομόλογα που θα εκδοθούν στα πλαίσια του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των 12 μηνών από την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην Αγορά Euro MTF και καταχωρηθούν στην Επίσημη Λίστα του Χρηματιστήριου του Λουξεμβούργου.

Η Τράπεζα έχει διορίσει την J.P. Morgan ως Διαμεσολαβητή και τις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup και J.P. Morgan ως Διαπραγματευτές του Προγράμματος. Οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας για το Πρόγραμμα είναι οι Clifford Chance LLP ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ ως προς το Κυπριακό Δίκαιο. Οι νομικοί σύμβουλοι των Διαπραγματευτών για το Πρόγραμμα είναι οι Allen & Overy LLP ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Keane Vgenopoulou & Associates LLC ως προς το Κυπριακό Δίκαιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση