ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

COP26: Πέντε βασικά συμπεράσματα για επιχειρήσεις

Από τον Πάνο Χούτρη, Ανώτερο Διευθυντή Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΥ Κύπρου

Δελτίο Τύπου

Αυτόν το Νοέμβριο, δεκάδες χιλιάδες κυβερνητικά στελέχη, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιχειρήσεις, διαδηλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συγκεντρώθηκαν στη Γλασκώβη, στην πιο σημαντική εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή μέχρι σήμερα.

Δεδομένης της δυναμικής που δημιουργήθηκε από αυτήν την ποικιλόμορφη ομάδα εμπλεκόμενων φορέων, ποιο ήταν το μήνυμα προς τις επιχειρήσεις; Στο Συνέδριο COP26, κατέστη σαφές ότι το 2022 θα είναι το έτος όπου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδείξουν σημαντικές δράσεις. Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλώς να χτίσουν μια στρατηγική και να θέσουν στόχους, αλλά και να ανταποκριθούν σε αυτούς. Θα χρειαστεί επίσης να συνεργαστούν μεταξύ τους — καθώς και με τις κυβερνήσεις— για να υποστηρίξουν από κοινού συστημικές αλλαγές.

Πριν το COP26, οι υφιστάμενες εθνικές δεσμεύσεις προέβλεπαν αύξηση της θερμοκρασίας μεταξύ 2,7C και 2,9C. Με τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Συμφώνου της Γλασκώβης για την Κλιματική Αλλαγή, η τελευταία ανάλυση υπολογίζει μια αύξηση μεταξύ 1,8C και 2,4C. Αν και πρόκειται για βελτιωμένη πρόβλεψη, υστερεί του στόχου των 1,5C της συμφωνίας του Παρισιού, το οποίο αποδεικνύει την σημαντικότητα των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα και την απαίτηση λεπτομερών σχεδίων, μετρήσεων και ανάληψης ευθυνών. Τα σχέδια αυτά πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, το περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το COP27.

Ακολουθούν πέντε βασικά συμπεράσματα από το COP26:

1. Ακόμη και πριν από το COP26, οι επιχειρήσεις είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Πολλές εταιρείες παγκοσμίως έχουν θέσει στόχους μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τον αριθμό των ανακοινώσεων και δεσμεύσεων να αυξάνεται καθημερινά. Ωστόσο, το μήνυμα που βγήκε από τη Γλασκώβη είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να απομακρυνθούν από την πρακτική του καθορισμού στόχων που αφορούν το μακρινό μέλλον, και αντιθέτως να επικεντρωθούν στη μείωση των εκπομπών τους άμεσα. Οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν, χρησιμοποιώντας την ικανότητά τους να ενεργούν πιο ευέλικτα, για να θέσουν αποτελεσματικούς στόχους και να συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εξαγγελιών και καταγραφής της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

Το 2030 θα πρέπει να είναι ένα νέο έτος ορόσημο για τους οδικούς χάρτες προς τις μηδενικές εκπομπές για όσους μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικούς σχεδιασμούς με πραγματικούς, μετρήσιμους στόχους και διαφανείς οδικούς χάρτες για να τους επιτύχουν.

2. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις των μεταβολών στην αγορά και το νομοθετικό πλαίσιο. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της πρώτης εβδομάδας του COP26 ήταν η ανακοίνωση της Χρηματοοικονομικής Συμμαχίας της Γλασκώβης για το Net Zero (GFANZ), ένα φόρουμ που ενώνει περισσότερους από 450 παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από 45 χώρες για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Η συμμαχία είναι υπεύθυνη για περιουσιακά στοιχεία αξίας 130 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου συνόλου.

Επίσης στη διάρκεια του COP26, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα γίνει το πρώτο «χρηματοοικονομικό κέντρο με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα», απαιτώντας από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύουν στρατηγική για το πώς θα μεταβούν στα επιθυμητά μηδενικά επίπεδα από το 2023. Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως θα πρέπει να αναμένουν ότι και άλλες κυβερνήσεις θα ακολουθήσουν την πρακτική αυτή, αλλά παράλληλα και πίεση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, τα οποία θα αναμένουν από τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται, την δημοσίευση των σχεδίων τους σχετικά με το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Ως εκ τούτου, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων θα χρειαστεί να κατανοήσουν λεπτομερώς από πού προέρχονται οι εκπομπές τους (Scope 1, 2 και 3), να αξιολογήσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και εν συνεχεία να καταρτίσουν ένα σχέδιο μείωσης αυτών.

3. Η παρουσίαση του νέου Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB) από το Ίδρυμα IFRS, κατά την πρώτη εβδομάδα του COP26, σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας σημαvτικότατης εξέλιξης για τα παγκόσμια πρότυπα βιωσιμότητας. Αυτή η παγκόσμια βάση για τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας θα παρέχει σαφήνεια και συνέπεια, τις οποίες η αγορά έχει μεγάλη ανάγκη.

Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει μόνο να αναμένουν πως το πλαίσιο για τα πρότυπα βιωσιμότητας θα εξελιχθεί με αστραπιαία ταχύτητα σε σύγκριση με άλλα προγενέστερα πρότυπα, αλλά θα πρέπει να αναμένουν και αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με τους δείκτες βιωσιμότητας. Η ανάπτυξη αυτών των γνωστοποιήσεων θα απαιτήσει τη συμμετοχή όλου του φάσματος των επαγγελματιών όπως των οικονομικών διευθυντών, των λογιστών, των επαγγελματιών πληροφορικής και των διαπιστευμένων ελεγκτών.

4. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θεωρούν την προσαρμοστικότητα στις νέες απαιτήσεις ως σημαντικό στοιχείο της ατζέντας τους. Το κόστος της κλιματικής αλλαγής γίνεται ήδη αισθητό και πραγματικά αντιληπτό από όλες τις εκκλήσεις για αυξημένες ανάγκες προσαρμογής. To COP26 δέχθηκε εκκλήσεις από την ομάδα G77, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερες από 130 χώρες και το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού, σχετικά με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας «απώλειας και ζημιάς». Αυτό θα δημιουργούσε έναν επίσημο φορέα χρηματοδότησης, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική συμφωνία και μάλιστα αντικαταστάθηκε από μια πρόταση για «τεχνική βοήθεια». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν έγκαιρα τις επενδύσεις που απαιτούνται για να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των σχεδίων δράσεων για μείωση των κλιματικών επιπτώσεων.

5. Η κλιματική αλλαγή είναι υπόθεση όλων μας και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εμπλακούν, να λάβουν υπόψη και να συνεργαστούν με διαφορετικούς φορείς και απόψεις. Ενώ ο πυρήνας του COP26 αποτελείτο από χιλιάδες κυβερνητικούς αξιωματούχους, φέτος είδαμε τις φωνές των μη κρατικών παραγόντων να διαδραματίζουν μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό ρόλο.

Καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να κατανοήσουν και να καταγράψουν την επίδραση τους στο περιβάλλον και την πορεία τους προς τη βιωσιμότητα, θα πρέπει να αντισταθούν στον πειρασμό να λειτουργούν σε μια φούσκα ενθαρρυντικών μηνυμάτων. Αντιθέτως, θα πρέπει να μάθουν πώς να αλληλεπιδρούν με διαφορετικές απόψεις. Συνεργαζόμενοι με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μπορούμε να φέρουμε τον ακτιβισμό για το περιβάλλον από το δρόμο στην αίθουσα συνεδριάσεων, να μετατρέψουμε το πάθος σε στρατηγική και τελικά σε άμεση δράση για την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει μια ευκαιρία για ένα θαρραλέο ηγετικό ρόλο από τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας συμμαχίες που κάποτε μπορεί να θεωρούνταν απίθανες, με απώτερο σκοπό την προσπάθεια επιτυχίας προς αυτόν τον κοινό στόχο.

Η κλιματική αλλαγή είναι υπόθεση όλων και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι όλοι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε. Ως συμπέρασμα, δανειζόμαστε από την ισχυρή εναρκτήρια ομιλία του David Attenborough στο COP 26:

«Ίσως το γεγονός ότι οι άνθρωποι που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον κάποια φανταστική μελλοντική γενιά, αλλά οι νέοι άνθρωποι του σήμερα, ίσως αυτό μας δώσει το κίνητρο που χρειαζόμαστε για να ξαναγράψουμε την ιστορία μας και να μετατρέψουμε αυτή την τραγωδία σε θρίαμβο. Είμαστε άλλωστε οι μεγαλύτεροι λύτες προβλημάτων που υπήρξαν ποτέ στη Γη. Εάν δουλεύοντας χωριστά, έχουμε τη δύναμη για να αποσταθεροποιήσουμε τον πλανήτη μας, σίγουρα, δουλεύοντας μαζί, είμαστε αρκετά ισχυροί για να τον σώσουμε. Στη διάρκεια της ζωής μου, έχω δει μια τρομερή φθορά. Στη δική σας, θα μπορούσατε και θα έπρεπε να είστε μάρτυρες μιας υπέροχης ανάκαμψης».

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση