ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Διοργανώθηκε η έκτη συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο

Δελτίο Τύπου

Διοργανώθηκε σήμερα από το Γραφείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) η έκτη συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο. Την ημερίδα χαιρέτισε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας έγινε ανασκόπηση της τελευταίας τριετίας σχετικά με την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και παρουσίαση της γενικότερης στρατηγικής του ΓΕΡΗΕΤ. Σε πάνελ συζήτησης που ακολούθησε μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς (CYTA, Primetel, Εpic, Cablenet) και του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναπτύχθηκε η στρατηγική των παροχέων καθώς και οι σχετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με βάση το παρόν ρυθμιστικό περιβάλλον, τις τάσεις της αγοράς και την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των νέων ευρυζωνικών υποδομών μέσω της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν σημεία στα οποία είναι απαραίτητη η συμβολή της πολιτείας για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας εξετάσθηκε η Οικολογική Βιωσιμότητα στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Sustainability). Η ομάδα συμβούλων της WIK Consult παρουσίασε τη μελέτη που διενήργησε για λογαριασμό του του, Σώματος των Ρυθμιστικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των επιπτώσεων και της επίδρασης των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων έγινε ανασκόπηση των οικολογικών δραστηριοτήτων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Cullen International.

Στην σχετική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς και των εκπροσώπων των οργανισμών WIK Consult και Cullen International, αναδείχθηκαν οι παρούσες και μελλοντικές ενέργειες των παροχέων σχετικά με την οικολογική βιωσιμότητα ενώ παράλληλα έγινε εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία ώστε να υποστηρίξει τους παροχείς στην προσπάθεια τους επιτύχουν τους στόχους της οικολογικής βιωσιμότητας.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση