ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ελληνική: Κέρδος 14.9 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,54% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,16%

Newsroom K

Κέρδη 14.9 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα για το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι κερδών 28.6 εκατομμυρίων ευρώ που είχε στο πρώτο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξέδωσε η Τράπεζα, η Ελληνική είναι μια ισχυρή τράπεζα με πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της ανάπτυξης της οικονομίας, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων από νοικοκυριά στο 38,9% και 29,7% αντίστοιχα. Στόχος της, όπως προκύπτει και από το Δελτίο Τύπου που συνοδεύει τα αποτελέσματα, είναι να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, υποστηρίζοντας τις αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και παρέχοντας μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά στην κεφαλαιακή θέση της Ελληνικής, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται στο 18,54% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,16%, ψηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του ισολογισμού και συγκεκριμένα στο επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ο Δείκτης ΜΕΔ διαμορφώθηκε στο 26,5% (ή 32,6% περιλαμβανομένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων και τα καθαρά ΜΕΔ προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 4,2% (ή 6,9% περιλαμβανομένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων), σε σύγκριση με 11,7% τον Ιούνιο του 2018.

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΔ ανήλθε στο 55,2% στις 31 Μαρτίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: 54,6%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων αναπροσαρμόζεται σε 66,2% (31 Δεκεμβρίου 2018: 65,4%). O Δείκτης Texas (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα) μειώθηκε στο 87%.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η τριμηνία του 2019 ανήλθαν στα €177,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 536%.

Τέλος, ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την 1η τριμηνία του 2019 βελτιώθηκε ελαφρώς, στο 63,9%, σε σύγκριση με 64,1% την 4η τριμηνία του 2018.

Καλύτερη απόδοση σε σχέση με το 2018

Σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, Ιωάννη Μάτση, η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ και η ταυτόχρονη μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό και στο επιχειρηματικό μας μοντέλο καθιέρωσε την Ελληνική Τράπεζα ως την ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη τράπεζα της Κύπρου, προστατεύοντας τις καταθέσεις, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους και παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας για τους πελάτες.

Συμπλήρωσε πως, "συγκρίνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της 1ης τριμηνίας του 2019 με τα αντίστοιχα του περασμένου έτους είναι ξεκάθαρο ότι η διευρυμένη πλέον Ελληνική Τράπεζα έχει πολύ καλύτερη απόδοση".

Υπογράμμισε πως, "είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς συνεχίζουμε στη βάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Ο συνολικός νέος δανεισμός που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 1ης τριμηνίας του 2019 έφτασε στα €177,2 εκατ., ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσό της 1ης τριμηνίας του 2018. Ταυτόχρονα, επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ισολογισμού μας βελτιώνοντας την έκθεση μας σε ΜΕΧ. Η επένδυσή μας στην APS, για την ανεξάρτητη διαχείριση των δανείων, αποδίδει καρπούς".

Τόνισε ότι, "όσον αφορά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των συστημάτων, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, πριν από το τέλος του έτους".

"Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους μετόχους μας ότι σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, να έχει υψηλή απόδοση κεφαλαίων (high return on equity) και να προσφέρει άψογές υπηρεσίες στους πελάτες της. Τέλος, θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους μου και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για όλη τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση", κατέληξε.

Προετοιμασία για πώληση πακέτου ΜΕΧ

Πάντως η τράπεζα φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για πώληση πακέτου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), αφού ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διορίσει διεθνείς συμβούλους, περιλαμβανομένων επενδυτικών τραπεζών και χρηματοοικονομικών επενδυτών, «για να επανεξετάσει τη βιωσιμότητα διαφόρων μεθόδων μείωσης ΜΕΧ με στόχο τον εντοπισμό της επιλογής που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στρατηγικούς της στόχους».

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, «το στάδιο προετοιμασίας θα περιλαμβάνει τον ορισμό του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων με ακίνητα, την αποκατάσταση των δεδομένων και την ενίσχυση των δεδομένων (datatapes), τις μερίδες πληροφοριών των δανειοληπτών, τη νομική δέουσα επιμέλεια και τις επιλογές διαμόρφωσης συναλλαγών».

Αμετάβλητες οι ΜΕΧ

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €2.477 εκ. εκατ. στις 31 Μαρτίου 2019, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με €2.474 εκ. στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2018 και αντιστοιχούσαν στο 32,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου (32,4% δ’ τρίμηνο 2018), ενώ εξαιρουμένης της Συμφωνίας Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στο 26,5%.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ αυξήθηκε στο 55,2% από 54,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Από το σύνολο των ΜΕΧ το 63% ήτοι €1,56 δις αφορούν τερματισμένους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα νέα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν αύξηση 28% και ανήλθαν στα €178 εκ. σε σύγκριση με €139 εκ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, ενώ το τετράμηνο ο νέος δανεισμός έφτασε τα €227 εκατ, με τον κ. Μάτση να εκτιμά ότι ο νέος δανεισμός θα ξεπεράσει φέτος τον συνολικό δανεισμό του 2018.

Οι μεικτές χορηγήσεις στις 31 Μαρτίου 2019 ανήλθαν σε €7.6 δις, ελαφρώς μειωμένα σε σύγκριση με €7.63 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2018, με τις διαγραφές δανείων το πρώτο τρίμηνο του έτους να ανέρχονται σε €25,5 εκ.

Οι καταθέσεις μειώθηκαν ελαφρώς στα €14,63 δις το α’ τρίμηνο του 2019 από €14,71 δις την αμέσως προηγούμενη τριμηνία. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν στο 42,6% στις 31 Μαρτίου 2019 από 42,7% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018, αναφέρει η τράπεζα.

Ανοδικά κινήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους το απόθεμα ακινήτων, το οποίο ανήλθε σε €171 εκατ από €164 εκ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με την τράπεζα, η μεταβολή στο υπόλοιπο των αποθεμάτων ακινήτων από διακανονισμό χρεών των πελατών για την 1η τριμηνία του 2019 περιλάμβανε προσθήκες λογιστικής αξίας €26 εκ. και πωλήσεις αξίας €13,3 εκ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε €75,3εκατ., αυξημένα κατά 157% σε ετήσια βάση (προ της απόκτησης ΣΚΤ), ενώ σε σύγκριση με προηγούμενο τρίμηνο (€80,4 εκ.) παρουσιάζουν μείωση 6% λόγω χαμηλότερων εσόδων από τόκους.

Η τράπεζα παρουσίασε επίσης χαμηλότερα έσοδα από τόκους από χρεόγραφα λόγω λήξης Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων (ΚΚΟ) τον Δεκέμβριο του 2018. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για τη 1η τριμηνία του 2019 ανήλθε στο1,94% (2018: 1,96%, 1η τριμηνία του 2018 1,84%).

Τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε €63,5 εκ. αυξημένα κατά 55% σε ετήσια βάση (α’ τρίμηνο 2018), ενώ σε τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο του 2019 σημείωσαν μείωση 8% ή €5,4 εκ., κυρίως λόγω των αυξημένων διοικητικών και λοιπών εξόδων κατά το δ’ τρίμηνο του 2018 λόγω του κόστους των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με την απόκτηση της ΣΚΤ.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την το α’ τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκε στο 63,9% σε σύγκριση με 61,1% το α’ τρίμηνο του 2018 και 64,1% το δ’ τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έξοδα προσωπικού για το α’ τρίμηνο του 2019 ανήλθαν σε €29,2 εκ. και αποτελούσαν το 46% των συνολικών εξόδων του Ομίλου. Σε ετήσια βάση το κόστος προσωπικού παρουσίασε αύξηση 48% αντανακλώντας την μεταφορά προσωπικού της ΣΚΤ, ενώ σε τριμηνιαία βάση η αύξηση περιορίστηκε στο 4%.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ έχει στόχο, τόσο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους νοσούντες και τις οικογένειές τους, όσο και για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Με χρηματική δωρεά στη Στέγη Ευγηρίας «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, η φαρμακοβιομηχανία Remedica

Η εταιρεία θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας αλλά και των ευάλωτων ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ