ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ελληνική Τράπεζα: Στρατηγική πυξίδα της η βιωσιμότητα και η κοινωνική ευημερία

Η Ελληνική Τράπεζα συμβάλει στην πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, παρέχοντας χρηματοδότηση για επενδύσεις σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα

Με σταθερή δέσμευσή της την προαγωγή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας, η Ελληνική Τράπεζα έχει αναδειχθεί ως ηγετική παρουσία στον τομέα της ESG στρατηγικής. Καθορίζοντας υψηλούς στόχους και εφαρμόζοντας μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές, η Τράπεζα πρωτοπορεί στην πράσινη μετάβαση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαμόρφωση μιας πρότυπης συμπεριληπτικής κουλτούρας, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Ιδρύματος. H αναθεωρημένη ESG Στρατηγική, μάλιστα, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος τον Νοέμβριο του 2023 και εντάχθηκε πλέον στο Στρατηγικό Πλάνο της Τράπεζας.

Η ESG Στρατηγική της Ελληνικής Τράπεζας αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι εναρμονίζονται με τους άξονες βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τη Συμφωνία του Παρισιού. Αυτοί περιλαμβάνουν: 1) την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, 2) τη δημιουργία του εργατικού δυναμικού του μέλλοντος, 3) την αύξηση της ανθεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων και 4) τη στήριξη της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος.

Μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα

Κεντρικός στόχος της ESG Στρατηγικής της Ελληνικής είναι η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου του άνθρακα μέχρι το 2050, με Βασικό Δείκτη Απόδοσης τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τη Συμφωνία του Παρισιού. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου στη λειτουργία της Τράπεζας αλλά και στο χαρτοφυλάκιο των δάνειων και επενδύσεών της.

Μέσα από τον σχεδιασμό των κτιριακών της εγκαταστάσεων και με την υιοθέτηση πρακτικών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή ρύπων, η Τράπεζα περιορίζει δραστικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Το 2023 η συνολική κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δύο κτίρια με αναμενόμενη ισχύ 240.000 KWh και λαμβάνονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης όπως θερμομόνωση και εγκατάσταση θερμομονωτικών γυαλιών για συγκεκριμένα κτίρια, καθώς και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους προμηθευτές που παράγουν πράσινη ενέργεια. Το 2023 δόθηκαν επαναχρησιμοποιημένα μπουκάλια νερού σε όλο το προσωπικό με στόχο τη μείωση των πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης, ενώ ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της ανακύκλωσης PMD σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Για να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο του άνθρακα μέχρι το 2050, πέρα από το να είμαστε υπεύθυνοι για τις εκπομπές που σχετίζονται με το δικό μας λειτουργικό αποτύπωμα, πρέπει να μειώσουμε και το αποτύπωμα των επενδύσεων και δανείων μας. Η Τράπεζα ενθαρρύνει τους πελάτες να κάνουν πράσινες επιλογές μέσω των πράσινων προϊόντων της και συμβάλει στην πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, παρέχοντας χρηματοδότηση που απαιτείται για επενδύσεις σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Εργατικό δυναμικό του μέλλοντος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Τράπεζα και στην εκπαίδευση των εργαζομένων της σε θέματα ESG, μέσα από εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια. Προωθεί, επίσης, την εργασιακή ευημερία, την εναρμόνιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και τη διεύρυνση της συμπερίληψης και της εκπροσώπησης της διαφορετικότητας εντός του Ιδρύματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η αύξηση της συμμετοχής διαφορετικών ομάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην κατοχή καίριων θέσεων αποτελούν βασικές παραμέτρους των ESG στόχων της Ελληνικής.

Συνολικά, η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει απασχόληση και ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε περίπου 2.000 άτομα, ενώ τα συστήματα αξιολόγησης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του προσωπικού της ευθυγραμμίζονται με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα διαχείρισης και διοίκησης προσωπικού.

Ανθεκτικότητα και απόδοση

Στα ζητήματα της αύξησης της ανθεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, η ESG Στρατηγική της Τράπεζας αποσκοπεί στην ενίσχυση των πλαισίων και γνωστοποιήσεων, που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ακόμη, η Τράπεζα επιδιώκει την αύξηση χορήγησης του πράσινου δανεισμού και την ενίσχυση της ESG απόδοσής της.

Βιώσιμο οικοσύστημα

Με τη στήριξη της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος, η Τράπεζα επενδύει στην πράσινη μετάβαση των πελατών και των επενδυτών της, ενισχύοντας τον πράσινο δανεισμό ο οποίος την περασμένη χρονιά ανήλθε σε €219 εκατ. Μέσα από εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα, η Ελληνική στηρίζει τους ιδιώτες αλλά και εταιρικούς πελάτες της στην υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου μοντέλου διαβίωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η Τράπεζα, παράλληλα, επιδιώκει ενεργά να μεγιστοποιήσει τον θετικό της αντίκτυπο στην κοινότητα με μια σειρά φιλανθρωπικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, στηρίζει διαχρονικά με δωρεές, χορηγίες και εθελοντισμό, το έργο φορέων, με σημαντικό κοινωνικό έργο όπως το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, το Enavsma Foundation, το Furry Reading Club for children, το Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά, το Ίδρυμα Ελπίδα, τον ΠΑΣΥΚΑΦ, την Europa Donna, τη Unicef, την Telethon, τον Ερυθρό Σταυρό, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τη Ronald McDonald House Charities, τη Miniature Horse Therapy «Majestic», το Μουσείο Παραμυθιού. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία της Ελληνικής με τον θεσμό των «Οικολογικών Σχολείων» αλλά και οι περιβαλλοντικές δράσεις στις οποίες μετέχει, όπως ο εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας Λένιος. Τα τελευταία τρία χρόνια, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού βραβεύει την Ελληνική Τράπεζα για την πρωτοβουλία #HBVolunteersChallenge που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκύπριας Εβδομάδας Εθελοντισμού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: 8000 9999 (από Κύπρο - δωρεάν),

+35722 500500 (από εξωτερικό)

E-mail: contact@hellenicbank.com 

Ιστοσελίδα: https://www.hellenicbank.com 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση