ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Έρχεται εργοστάσιο σκυροδέματος στο Τσέρι

Στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το κόστος του έργου- τον Φεβρουάριο η έναρξη των εργασιών

Της Μαρίας Ηρακλέους

Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος προχωρά στο Τσέρι, με τις εργασίες να προγραμματίζονται να ξεκινήσουν εντός Φεβρουαρίου. Η παραγωγή του σκυροδέματος θα διοχετευτεί για τις ανάγκες του κατασκευαστικού τομέα της επαρχίας Λευκωσίας. Σχετική μελέτη έχει υποβάλει η ιδιοκτήτρια εταιρεία ενώπιον της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται ότι θα αρχίσουν με την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών περί τον Φεβρουάριο του 2021 και θα διαρκέσουν περίπου 12 μήνες και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2022.

Με την οχληρία των εργοστασίων ασφάλτου στις περιοχές Δάλι και Τσέρι να είναι στην επικαιρότητα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κατά πόσο αυτή η μονάδα θα προχωρήσει, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Στην έκθεση πληροφοριών για την ανέγερση του εργοστασίου αναφέρεται ότι η μονάδα θα κατασκευαστεί σε περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται κυρίως βιομηχανικές αναπτύξεις αυξημένου βαθμού οχληρίας αλλά και βιομηχανίες επίπλων που αποτελούν και εμπορικές αναπτύξεις και εγκαταστάσεις συνεργείων αυτοκινήτων και ανακύκλωσης μετάλλων. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις παρόμοιου τύπου παραγωγής σκυροδέματος. Σημειώνεται ότι τα τεμάχια του προτεινόμενου έργου εμπίμπτουν στη Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Α-Βγ2 που αφορά βιομηχανία αυξημένου βαθμού οχληρίας.

Απόσταση 800 m από ποταμό

Σημειώνεται ότι δυτικά της βιομηχανικής περιοχής και σε απόσταση περίπου 2 km εκτείνεται ο Δήμος Τσερίου. Στην περιβάλλουσα περιοχή του προτεινόμενου Έργου υπάρχουν επιπλέον και η Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β- Βα4 που αφορά σε βιομηχανία περιορισμένου βαθμού οχληρίας, η Αγροτική Ζώνη Γα4 και η Ζώνη Προστασίας(Ελεύθεροι Χώροι Πρασίνου, Πάρκα, Αθλοπαιδειές, Δασική Γη, Απομονωτικές Λωρίδες, κ.ά). Αναφέρεται επίσης ότι στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του έργου δεν υπάρχουν υδάτινα σώματα, υγρότοποι, παραποτάμιες περιοχές, εκβολές ποταμών, παράκτιες περιοχές, θαλάσσιο περιβάλλον, ορεινές και δασικές περιοχές, περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής, προστατευόμενα τοπία, ακτές, περιοχές προστασίας της φύσης ή κρατική γη.

Ο χώρος του προτεινόμενου Έργου (με κόκκινο περίγραμμα) σε σχέση με την πλησιέστερη προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Νatura 2000 – «Άλυκος Ποταμός – Άγιος Σοζώμενος» (με πράσινο χρώμα)

Σε απόσταση 715 μέτρων προς τα νότια βρίσκεται ο ποταμός «Αλμυρός-Άλυκος», που θεωρείται περιοχή του δικτύου «Natura 2000» και έχει καθοριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας. Όπως αναφέρεται στην έκθεση πληροφοριών, το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει τον εν λόγω ποταμό δεδομένης και της απόστασης μεταξύ τους.

Οσμές και ρύποι

Μικρή εκτιμάται ότι θα είναι η παραγωγή αέριων ρύπων και σκόνης κατά τη λειτουργία του έργου, η οποία αποδίδεται στην φύση του έργου καθώς και στην αύξηση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων και από τις φορτοεκφορτώσεις αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου αλλά και στα σιλό της εγκατάστασης. Ωστόσο επισημαίνεται ότι με τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού παραγωγής σκόνης και αέριων ρύπων από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα υπερβαίνει τις εκπομπές που καθορίζουν οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως 2020. Μεταξύ άλλων αυτό θα γίνει μέσω της χρήσης υψηλής τεχνολογίας και τελευταίου τύπου φίλτρων στα σιλό τσιμέντου, χρήση συστήματος αποκονίωσης στην οροφή των σιλό με αυτοκαθαριζόμενα σακκόφιλτρα και κονιωσυλλέκτες και τακτική συντήρηση και έλεγχος μηχανημάτων του εργοστασίου και οχημάτων της εταιρείας. Όσο αφορά τις οσμές, οι οποίες είναι δυνατόν να αναδύονται από τα στερεά απορρίμματα κατά τη λειτουργία του έργου, θα ελαχιστοποιούνται με την τοποθέτησή τους σε κλειστούς κάδους και την τακτική απομάκρυνση τους από το χώρο. Όπως σημειώνεται στην έκθεση πληροφοριών, δεν αναμένεται ότι η περιβάλλουσα περιοχή θα επηρεάζεται από οσμές που θα προκαλούνται κατά τη λειτουργία του εργοστασίου.

Βιομηχανική ανάπτυξη δυτικά των τεμαχίων του προτεινόμενου Έργου

Χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο θα αποτελείται μόνο από ισόγεια κτήρια που θα περιλαμβάνουν το εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος καθώς και κτήρια που θα χρησιμοποιούνται ως γραφεία και εργαστήρια. Στον εξωτερικό χώρο των τεμαχίων της ανάπτυξης θα υπάρχουν μικρά και μεγάλα σιλό καθώς και χώροι αποθήκευσης αδρανών υλικών. Το εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος θα αποτελείται από δύο μονάδες παραγωγής με μέγιστη δυναμικότητα 120m3 ανά ώρα η καθεμιά, δηλαδή η συνολική μέγιστη δυναμικότητα του εργοστασίου θα είναι 240m3 ανά ώρα. Το προτεινόμενο έργο θα διαθέτει τρία σημεία πρόσβασης με ξεχωριστή είσοδο και έξοδο, τα δύο επί της οδού Μυκόνου που θα κατευθύνονται το ένα προς τους χώρους στάθμευσης και το άλλο προς το εργοστάσιο και ένα επί της οδού Ελευθέριου Βενιζέλου που θα οδηγεί επίσης στο χώρο του εργοστασίου.

Ο γενικός σχεδιασμός του προτεινόμενου έργου θα περιλαμβάνει εργοστάσιο έτοιμου σκυροδέματος (με εμβαδόν 12150 τ.μ.), ζυγιστικό σταθμό, αναμικτήρα (Μίξερ), γραφεία και εργαστήρια, χώρους αποθήκευσης αδρανών υλικών, μικρά και μεγάλα σιλό, 47 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων 20 θα είναι για μεγάλα φορτηγά (μπετονιέρες), 25 για μικρά αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκινήτων των υπαλλήλων του εργοστασίου και 2 για ΑμΕΑ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίας Ηρακλέους

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση