ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

H ΕΥ παρουσιάζει τον Κυπριακό Φορολογικό Οδηγό του 2022

Η EY Κύπρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την τελευταία έκδοση του Φορολογικού Οδηγού Κύπρου, Cyprus Tax Facts 2022 – στα αγγλικά – ο οποίος περιλαμβάνει μια απλή, ολιστική περίληψη του Κυπριακού φορολογικού συστήματος, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και φορολογικές πρακτικές, σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022.

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση των φορολογικών νόμων που είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022, και είναι το αποτέλεσμα εκατοντάδων ωρών φορολογικής έρευνας τις οποίες αφιερώσαμε με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, εύχρηστο οδηγό με στόχο την ενημέρωση για τα τοπικά φορολογικά ζητήματα και τις αλλαγές στη νομοθεσία.

Ενότητες περιλαμβάνουν:

 • Φόρος εισοδήματος
 • Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα
 • Κοινωνική ασφάλιση
 • Γενικό Σύστημα Υγείας
 • Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών (CGT)
 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Καθεστώς IP Box
 • Ετήσια αμοιβή που καταβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών
 • Τέλη εγγραφής
 • Τέλη χαρτοσήμου
 • Αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
 • Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας
 • Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία
 • Αναφορές ανά χώρα
 • Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC6/MDR)
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Συμφωνίες Διπλής Φορολογίας 

Η ηλεκτρονική έκδοση του Cyprus Tax Facts 2022 είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της EY Κύπρου. Η ελληνική έκδοση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Φορολογικός Οδηγός Κύπρου προορίζεται να χρησιμεύσει ως μια πρακτική πηγή πληροφοριών και δεν υποκαθιστά την ανάγκη για εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας στην EY Κύπρου παραμένει στη διάθεσή σας για να σας παρέχει επαγγελματικές, εξατομικευμένες συμβουλές με βάση την εκτεταμένη εμπειρία και τις γνώσεις μας στον κλάδο. Ο οδηγός δεν καλύπτει όλα τα μέτρα σχετικά με τον COVID-19. Για τις τελευταίες εξελίξεις, εγγραφείτε στο EY Cyprus Tax Alerts.

Μερικές από τις αλλαγές που αναμένονται κατά το 2022 και μετέπειτα είναι η κύρωση της νομοθεσίας για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, οι εφαρμογές του BEPS 2.0 και ο λεγόμενος παγκόσμιος ελάχιστος φορολογικός συντελεστής, καθώς και η εισαγωγή πράσινων φόρων και η ψηφιοποιήση του φορολογικού τμήματος.

Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του Φορολογικού Οδηγού, ο Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, αναφέρει: «Η Κύπρος και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο μεταρρυθμίζουν τον φορολογικό τους κώδικα με πρωτόγνωρους ταχείς ρυθμούς. Οι φορολογούμενοι χρειάζονται έναν οδηγό, όπως το Tax Facts της EY Κύπρου, για να παραμείνουν καλά ενημερωμένοι σχετικά με το μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο, ιδιαίτερα όσοι σκέφτονται να επεκταθούν σε νέες αγορές. Με αυτή τη νέα έκδοση του Tax Facts, εξασφαλίζουμε έναν ολοκληρωμένο, υψηλού επιπέδου οδηγό για το Κυπριακό φορολογικό σύστημα».

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση