ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μείωσαν επενδύσεις μία στις δύο επιχειρήσεις

Αυξημένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και μείωση προσωπικού έφερε η πανδημία

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (51%) οι οποίες είχαν επενδυτικά σχέδια για το τρέχον οικονομικό έτος κάνουν λιγότερες επενδύσεις από ό,τι είχαν προγραμματίσει, ποσοστό ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (45%). Η πιο συχνή επίπτωση του COVID-19 αναμένεται να είναι η αυξημένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών (55%), ιδίως μεταξύ των επιχειρήσεων στον κλάδο των υπηρεσιών (63%).

Οι εταιρείες μεταποίησης είναι λιγότερο πιθανό να το αναφέρουν αυτό ως μακροπρόθεσμη επίπτωση (29%). Μία στις πέντε επιχειρήσεις (21%) αναμένει μόνιμη μείωση του προσωπικού τους. Αυτό αυξάνεται σχεδόν σε μία στις τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών (35%). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Επενδύσεων (EIBIS) για το 2020 στον τομέα καινοτομίας και ψηφιοποίησης, περίπου το 1/3 όλων των επιχειρήσεων (33%) υποστηρίζουν ότι ανέπτυξαν ή εισήγαγαν νέα προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες ως μέρος των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει ένα 15% των εταιρειών οι οποίες εισήγαγαν καινοτομίες στη χώρα ή στην παγκόσμια αγορά. Αυτό το ποσοστό είναι αντίστοιχο με εκείνο που καταγράφηκε στην έκθεση EIBIS 2019 (39%), αλλά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (42%). Πάνω από τις μισές εταιρείες στην Κύπρο (54%) έχουν αναπτύξει, πλήρως ή μερικώς, τουλάχιστον μία ψηφιακή τεχνολογία, ποσοστό που βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (63%)

Κλιματική αλλαγή

Σχεδόν το 1/4 των επιχειρήσεων (24%) πιστεύουν ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει επηρεαστεί σημαντικά από την κλιματική αλλαγή και από τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες που σχετίζονται με αυτή, ενώ δύο στις πέντε (41%) αναφέρουν μικρό αντίκτυπο. Αυτά τα επίπεδα είναι σε αντιστοιχία με τον μέσο όρο της ΕΕ (23% και 35%, αντίστοιχα). Πάνω από τις μισές εταιρείες στην Κύπρο (53%) έχουν ήδη επενδύσει ή σχεδιάζουν να επενδύσουν τα επόμενα τρία χρόνια σε μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων και μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (67%). Η αβεβαιότητα σχετικά με το ρυθμιστικό περιβάλλον και τη φορολογία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα (77%), ακολουθούμενες από το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων (74%).

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Επενδύσεις και χρηματοδότηση επενδύσεων στην Κύπρο». Στο σεμινάριο συμμετείχαν επιχειρηματίες, οικονομολόγοι και εταίροι από τον δημόσιο τομέα μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Ηρόδοτο και την Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, κ. Liliana Pavlova.
Στην Κύπρο η έρευνα αφορούσε 180 εταιρείες. Όπως σημειώθηκε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι επενδύσεις στην Κύπρο έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τον COVID-19 και οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες.

Η ετήσια Έρευνα του Ομίλου της ΕΤΕπ για τις Επενδύσεις και τη Χρηματοδότηση Επενδύσεων (EIBIS) είναι μια έρευνα που διεξάγεται σε όλη την ΕΕ και συγκεντρώνει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τις επενδυτικές δραστηριότητες τόσο των μικρών επιχειρήσεων (με 5 έως 250 υπαλλήλους) όσο και των μεγαλύτερων εταιρειών (με περισσότερους από 250 υπαλλήλους), τις απαιτήσεις χρηματοδότησης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η έρευνα εκπονήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών του Ομίλου μας και παρέχει ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων: είναι η μόνη έρευνα που επιτρέπει τις συγκρίσεις μεταξύ χωρών και κλάδων στην ΕΕ. Η έρευνα συλλέγει δεδομένα από περίπου 13.300 επιχειρήσεις συνολικά, σε ολόκληρη την ΕΕ των 27, στο Ηνωμένο Βασίλειο και, από το 2019, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση