ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις: 46 Προγράμματα Σπουδών

To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προσφέρει 46 Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου συγκροτούν πέντε Σχολές (Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής, Νομική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών), οι οποίες θεραπεύουν τα γνωστικά τους πεδία μέσω 10 τμημάτων προσφέροντας 46 Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης.

Πέρα από τα γνωστά και καταξιωμένα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Ψυχολογίας, Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος λειτουργούν όλα τα νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία πιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, όπως το Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, το Πρόγραμμα στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική & Ασφάλεια, το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Διακυβέρνηση, το Πρόγραμμα Ποινική Δικαιοσύνη και Οικονομικό Έγκλημα, το Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης, τα Προγράμματα στη Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Marketing, το Πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και τη Θεολογία.

Μαζί με τα ήδη λειτουργούντα με επιτυχία μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) με κατευθύνσεις Γενική Διοίκηση, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Εκπαιδευτική Διοίκηση, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και την Εκπαιδευτική Ψυχολογία παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση από νέους αποφοίτους μας, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν σε σύγχρονα γνωστικά πεδία και να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.

Όλα τα Curricula των νέων Προγραμμάτων Σπουδών έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και το νέο σύνθετο εθνικό και διεθνές γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των αγορών εργασίας. Έχοντας ενσωματώσει το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) καθώς επίσης και μια σειρά από σύγχρονες καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφωτικών δραστηριοτήτων, της συνεχούς διάδρασης φοιτητών - διδασκόντων, των ασκήσεων ρόλων και προσομοίωσης σε real life scenarios και τις πλέον σύγχρονες τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (pastoral support).

Πώς επηρεάζει την εκπαίδευση η πανδημία

To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ολοκλήρωσε το σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και τις τελικές εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το αρχικό ακαδημαϊκό ημερολόγιό του, εφαρμόζοντας στη διαδικασία των ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων μεθόδους και κριτήρια ποιότητας ανταποκρινόμενα στα διεθνή ποιοτικά πρότυπα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία μετατροπής της συμβατικής ακαδημαϊκής διδασκαλίας σε on line μορφή - γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η λειτουργία ενός πανεπιστημίου δεν εξαντλείται μόνο στην παροχή διδασκαλίας αλλά περιλαμβάνει ευρύτερη παροχή υπηρεσιών προς τη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως ερευνητικών, διοικητικών, γραμματειακών, οικονομικών, υποστηρικτικών ηλεκτρονικών λειτουργιών, βιβλιογραφικής υποστήριξης, κλπ., ενόψει της συνέχισης της επέλασης της πανδημίας, το Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο και έχει ήδη προχωρήσει στην ολοκληρωτική παροχή της συμβατικής εκπαίδευσης on line μορφή για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί από τοις παρούσες συνθήκες.

Η περαιτέρω αξιοποίηση και θεσμική θωράκιση της εξ αποστάσεως και της μικτής (blended) εκπαίδευσης, η οποία επετεύχθη σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της πολιτείας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και η οποία ακολουθείται και τώρα, έχει προσδώσει ένα επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα και ανθεκτικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση στη Κύπρο, αλλά και σημαντικά οφέλη στην ακαδημαϊκή μας κοινότητα με δυνατότητα πλήρους προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Περαιτέρω, η αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία από την προσαρμογή στις νέες συνθήκες εκπαίδευσης και κοινωνικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με τους έκτακτους πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία που κινητοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έρευνα σε ιατρικό, κοινωνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, έχουν ήδη προσδώσει στα Ερευνητικά Κέντρα των Πανεπιστημίων μεγαλύτερη δυναμική για έρευνα, συνέργειες και συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού, ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων, ανάπτυξη νέων ερευνητικών εργαλείων και αξιοποίηση νέων ερευνητών.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 επομένως, ακολουθούνται οι ίδιοι τρόποι υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εφαρμόζοντας τα εκάστοτε πρωτόκολλα ασφαλείας και επιταγές της πολιτείας χωρίς να επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η συνολική λειτουργία και αποστολή του Ιδρύματος.

Η συλλογική προσπάθεια για επιστροφή στην «κανονικότητα»

Η ετοιμότητα απόκρισης και προσαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες, αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για όλους τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών σε όλα τα επίπεδα και δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία οφείλουν να προσφέρουν στη φοιτητική τους κοινότητα, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία την οποία υπηρετούν, καινοτομία στη γνώση, στην ακαδημαϊκή έρευνα και την επιστημονική πρωτοπορία.

Τα πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους προσέφεραν στη διάθεση της πολιτείας όλους τους πόρους τους (ακαδημαϊκούς, τεχνολογικούς και ανθρώπινους) για τη στήριξη όλων των μέτρων, που στοχεύουν στη μείωση των συνεπειών της πανδημίας στο κυπριακό λαό. (βλ. ψήφισμα Συνόδου Πρυτάνεων 20.03.2020). Τo διακύβευμα της επόμενης μέρας αφορά γενικότερα την αντοχή της κοινωνίας και της οικονομίας να ανακάμψουν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισής της.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανέδειξε τη σημασία της λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Κυπριακή Δημοκρατία ως μοχλού κοινωνικής συνοχής για τις τοπικές κοινωνίες, οικονομικής σταθερότητας, ακαδημαϊκής διεθνοποίησης και αναπτυξιακής προοπτικής για τον τόπο μας. Ήδη τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν καταθέσει, σε συνέχεια πρόσκλησης από την πολιτεία, σειρά προτάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίες με την υιοθέτησή τους θα δημιουργήσουν πολλαπλασιαστική επίδραση και οφέλη που θα στηρίξουν τους πυλώνες ανάπτυξης της επόμενης ημέρας, αλλά και θα διαχυθούν οριζόντια στη κυπριακή κοινωνία και οικονομία.

Προκλήσεις του μέλλοντος

Οι πολλαπλές προκλήσεις στις οποίες κληθήκαμε να ανταποκριθούμε κατά τη διάρκεια του περασμένου ακαδημαϊκού έτους, συνέθεσαν για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις ένα περιβάλλον δημιουργικών ευκαιριών, ανάπτυξης ανθεκτικότητας και αποτελεσματικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων για άμεση προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα λειτουργίας. Επιγραμματικά, μπορούμε να κατατάξουμε τις προτεραιότητες για τα επόμενα έτη σε τέσσερις άξονες στήριξης και ανάπτυξης ως αναγκαιότητα και εφαρμογή δρομολογούμενων αλλαγών:

  • Περαιτέρω διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών παράλληλα με την προσφορά ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών με βέλτιστους διεθνείς δείκτες ποιότητας.
  • Αύξηση και αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων με παράλληλη μόχλευση και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για επένδυση στην πρωτογενή ακαδημαϊκή έρευνα, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση των υποδομών μας.
  • Έμφαση στην παροχή καινοτόμου γνώσης μέσω της δημιουργίας Προγραμμάτων Σπουδών αιχμής γνώσης στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία της οικονομίας της γνώσης, με πλήρη διασύνδεση και αναφορά στα νέα εργασιακά δεδομένα.
  • Αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας του Πανεπιστημίου με πλήρη ενσωμάτωση και επέκταση των τεχνολογικών καινοτομιών στην παροχή υπηρεσιών και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση