ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Νέα περίοδος αιτήσεων για εξ αποστάσεως σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έναρξη φοίτησης από το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Δελτίο Τύπου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), εξωστρεφές, καινοτόμο και εξειδικευμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων για έναρξη φοίτησης από το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι τρεις Σχολές του Πανεπιστημίου - Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - προσφέρουν τέσσερα (4) προπτυχιακά και δεκατέσσερα (14) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και διδακτορικά προγράμματα σε διάφορες ερευνητικές κατευθύνσεις. Όλα τα προγράμματα σπουδών στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Καταληκτική ημερομηνία για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2022. 

Το ΑΠΚΥ συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής, πρωτοπορίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και προσφοράς στο επιστημονικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο ΑΠΚΥ οι φοιτητές έχουν την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν για να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο και αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Δεν προβλέπεται φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας, παρά μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη). Το ΑΠΚΥ προσφέρει προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής και σε ‘κλασικά γνωστικά αντικείμενα, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, με διεθνή απήχηση και άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται με βάση τις διαδικασίες και κριτήρια του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το κόστος φοίτησης είναι προσιτό με πρόσθετες εκπτώσεις για ειδικές ομάδες του πληθυσμού (10-100% για ανέργους, μονογονείς, πολύτεκνους, άτομα ΑμΕΑ, απόφοιτους ΑΠΚΥ, κ.ά.). Σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική μεθοδολογία, αξιοποιώντας παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες φοιτητές, άρτια Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, προηγμένες τεχνολογίες και εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εικονικά εργαστήρια και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας, το έμπειρο και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό προσφέρει αποτελεσματική καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη στη φοιτητική κοινότητα.

Οι αιτήσεις εισδοχής για έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως τις 15/11/2022 μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ ouc.ac.cy. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600/711 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση