ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2019

Το 2019, ο Τιτάνας επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα

Δελτίο Τύπου

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2019, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοσή του.

Το 2019, ο Τιτάνας επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Όμιλος κατέγραψε ένα ακόμη έτος ισχυρών χρηματοοικονομικών επιδόσεων, ενώ σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους του 2020, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τα θέματα που είναι ουσιώδη για τους συμ-μετόχους του και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια του 2019 ο Όμιλος διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία, παρά τις προκλήσεις των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι δραστηριότητές του στις ΗΠΑ οδήγησαν για ένα ακόμη έτος τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων του.

Ανταποκρινόμενος στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες της ψηφιακής επανάστασης, ο Τιτάνας συνέχισε να επενδύει στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία εστιάζοντας κυρίως στη βιώσιμη ανάπτυξή του και πιο συγκεκριμένα στον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Την ώρα που συντασσόταν ο απολογισμός, η κρίση του κορονοϊού προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στις ζωές μας και στις μακροοικονομικές προοπτικές. Ο Όμιλος TITAN κινητοποιήθηκε λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, για τη στήριξη των προσπαθειών της κοινωνίας για την μείωση των επιπτώσεων στην υγεία, καθώς και για την επιχειρηματική του συνέχεια. Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Covid-19 περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διαχείρισης στη σελίδα 122 της Ενιαίας Ετησίας Έκθεσης Απολογισμού 2019.

H Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2019 είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και Γαλλικά, στη διεύθυνση www.titan-cement.com/integratedannualreport2019

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση