ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Προκήρυξη 20 θέσεων για το διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick

Οι θέσεις αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας (PhD) (20 θέσεις), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι θέσεις αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας όπως:
• Πολιτική Υγείας
• Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Βιοηθική και Δίκαιο της Υγείας
• Επιδημιολογία
• Δημόσια Υγεία
• Φαρμακοοικονομία
• Διοίκηση Φαρμακευτικών Μονάδων
• Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας
• Οικονομικά της Υγείας
• Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων
• Διαχείριση οξέων καταστάσεων Υγείας

Συντονιστής του Διδακτορικού Προγράμματος είναι ο Δρ Γιώργος Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 240 ECTS για φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο και 180 ECTS για φοιτητές/τριες με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) σχετικό με το αντικείμενο, από πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου αίτηση, η οποία να περιλαμβάνει συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης Εισδοχής (διαθέσιμο διαδικτυακά στον σύνδεσμο: https://www.frederick.ac.cy/fu_documents/application_form.pdf), δύο (2) συστατικές επιστολές, μία (1) έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων, αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικών βαθμολογιών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τα δίδακτρα καθώς και οι ειδικές υποτροφίες για διδακτορικά προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick, στον σύνδεσμο: https://www.frederick.ac.cy/admissions/tuition-fees-and-expenses. Περισσότερες πληροφορίες για τα Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2QdfLYH.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick διακρίνεται για την ποιοτική διδασκαλία και την έρευνα στους τομείς της υγείας, τα εξειδικευμένα εργαστήρια, τη διασύνδεση με μονάδες σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και το δυναμικό ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και Λεμεσό, στα τηλέφωνα 22394394, 25730975, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admissions@frederick.ac.cy και στον Συντονιστή του Διδακτορικού Προγράμματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Δρα Γιώργο Χαραλάμπους (hsc.cg@frederick.ac.cy).

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση