ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Θα αποτελέσει ο μετασχηματισμός του HR το νήμα που συνδέει την αξία με την εμπειρία;

Του Παναγιώτη Θρασυβούλου

Είναι γεγονός ότι ανά το παγκόσμιο, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ως καίριο και αναπόσπαστο μέρος στο εργασιακό περιβάλλον, θα αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις στο ύψος των οποίων θα πρέπει να σταθεί. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του μέλλοντος θα πρέπει να λειτουργεί οριζόντια σε ολόκληρο το εύρος ενός οργανισμού, ώστε να μπορεί να ενεργοποιήσει τις εμπειρίες εκείνες που δημιουργούν και θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία. Ωστόσο, η αντιμετώπιση μείωσης του προσωπικού σε καταστάσεις όπως αυτές που δημιούργησε ο COVID-19, αποτελεί μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Ειδικότερα, είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι οι οργανισμοί που δεν έχουν ως στόχο μόνο την κερδοφορία, έχουν καλύτερη απόδοση από τους ανταγωνιστές τους όσον αφορά την αφοσίωση των πελατών και των εργαζομένων, οδηγώντας τελικά σε μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία για τον οργανισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα για τον πλήρη μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιλογές που έχουμε ενώπιον μας είναι δεδομένες και κινούνται στον άξονα της δικής μας αποτελεσματικότητας ως προς την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον άνθρωπο-εργαζόμενο, εντός του εργασιακού του περιβάλλοντος. Πάνω σε αυτό το δρόμο πρέπει να κινηθούμε συγκεράζοντας την αξία με την εμπειρία, ώστε να αποκτήσουμε δεξιότητες για να δημιουργούμε χώρους εργασίας που εμπνέουν τους ανθρώπους και δημιουργούν τελικά αξία για την επιχείρηση.

Τι ισχύει σήμερα και ο ρόλος της τεχνολογίας

Οι περισσότερες λειτουργίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σήμερα είναι συχνά απομονωμένες και κάθετες. Αν και βασίζονται σε σταθερές αρχές, οι ιδέες αυτές αντί να έχουν ευέλικτο χαρακτήρα και ανοιχτό στην αλλαγή, έχουν καταστεί άκαμπτες και κανείς δεν τολμά να τις αμφισβητήσει. Η επανασχεδιασμένη λειτουργία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη μετατόπιση, καθώς έχει συνηθίσει να μετρά αποτελέσματα που μπορεί να ελέγξει και όχι εκείνα που μπορεί απλώς να επηρεάσει. Στο πλαίσιο του νέου τρόπου εργασίας, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα γίνει συνιδιοκτήτης των εμπειριών των εργαζομένων, θα συμπορεύεται με τους εργαζόμενους προς επίτευξη των ευρύτερων επιχειρηματικών στόχων και θα καθορίζει πώς τα οφέλη θα πρέπει να διαφοροποιηθούν μεταξύ της οικονομικής διεύθυνσης, της έρευνας και των πωλήσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν διαφορετικά κίνητρα και επιχειρηματικές προτεραιότητες.
Η τεχνολογία αποτελεί τον πυρήνα στην εξέλιξη της λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς μπορεί πλέον να προσφέρει εμπειρίες που ενδυναμώνουν και εμπνέουν τους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει τα κόστη των οργανισμών. Πρόκειται για αλλαγές που αφορούν την επανεπένδυση σε υπηρεσίες που έχουν πραγματικά σημασία για το εργατικό δυναμικό και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την επιχείρηση.

Επανεξετάζοντας το λειτουργικό μοντέλο του HR

Η EY έχει αναπτύξει ένα νέο μετασχηματιστικό μοντέλο λειτουργίας: Το μοντέλο της αλυσίδας αξίας των ανθρώπων (People Value Chain Μodel), το οποίο προσφέρει έναν ισχυρό, αειθαλή τρόπο παροχής υπηρεσιών για τους εργαζόμενους. Το μοντέλο αυτό είναι στενά συνδεδεμένο με τις δυνατότητες να αφουγκράζεσαι, να καινοτομείς και να συμβουλεύεσαι τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να εξελίσσεται παράλληλα με την επιχείρηση, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εξελίξιμη βάση για όλα όσα θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Σε αυτό το νέο μοντέλο λειτουργίας, η αξιακή αλυσίδα των ανθρώπων βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία:

1. Η Ψηφιακή Ομάδα Ανθρώπων: Στη νέα λειτουργία, το ψηφιακό στοιχείο, δηλαδή η ψηφιακή ομάδα ανθρώπων, μπορεί να διαχειριστεί έως και το 50% του συνολικού φόρτου εργασίας. Τα άτομα αυτά θα μπορούν στη συνέχεια να ανακατανεμηθούν για να επικεντρωθούν σε μια εργασία που θεωρείται πολυτιμότερη, όπως επίλυση προβλημάτων, συγκεκριμένα projects ή στρατηγική εργασία.

2. Σύμβουλοι ανθρώπων: Στο νέο μοντέλο, αυτοματοποιείται η λειτουργία HR αφήνοντας τους συμβούλους HR χρόνο να ακούσουν, να λύσουν προβλήματα, να καινοτομήσουν και να εργαστούν σε ευέλικτες ομάδες «sprint» για την αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών.

3. Εικονικές ψηφιακές παγκόσμιες επιχειρηματικές υπηρεσίες (VGBS): Αναλαμβάνουν το έργο που παραδοσιακά διεκπεραίωνε η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού και τα διοικητικά και επιχειρησιακά καθήκοντα που διαχειρίζονται ομάδες εμπειρογνωμόνων. Αξιοποιώντας την τεχνολογία για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, το υπόλοιπο μοντέλο παροχής υπηρεσιών απελευθερώνεται για να δημιουργήσει περισσότερη αξία σε άλλους τομείς του οργανισμού.

Μεγιστοποιώντας την ανθρώπινη αξία

Ο πρωταρχικός στόχος της νέας λειτουργίας των ομάδων ανθρώπινου δυναμικού, είναι να συνεισφέρει αξία σε τομείς που θα προσφέρουν αξία στην επιχείρηση. Η νέα λειτουργία συνδέεται άρρηκτα με την οριζόντια εμβέλεια, δημιουργώντας ένα ακόμη στοιχείο κερδοφορίας, την ανθρώπινη αξία. Η εστίαση στην ανθρώπινη αξία θα δημιουργήσει έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο με ένα λειτουργικό μοντέλο που θα μπορεί να εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, ενδυναμώνοντας παράλληλα και συνεχώς τους ανθρώπους της. Δεν αφορά μόνο το τι φέρνουν οι άνθρωποι στην επιχείρηση, αλλά τι προσφέρει η επιχείρηση προς αυτούς.

*Παναγιώτης Θρασυβούλου, Συνέταιρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, ΕΥ Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση